<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 20 มกราคม 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....ตอนบนของภาค อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาค อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

ในหลวง-ราชินีเสด็จฯสรงน้ำพระศพเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จฯสรงน้ำพระศพ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ
เมื่อ เวลา 17.07 น. วันที่ 28 ก.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชพิธีสรงน้ำพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงรอรับเสด็จ
จากนั้นในเวลา 18.25น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ จึงเสด็จฯกลับ
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืน ในเวลา 18.00 น. ไปจนถึงเวลา 07.00 น.รุ่งขึ้น รับพระราชทานฉันเช้า 8 รูป เพล 8 รูป มีกำหนด 100 วัน โดยในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดราชสิทธาราม จำนวน 8 รูป
ส่วนในตอนเช้าและตอนเพลของวันพรุ่งนี้ จะมีพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉัน ในเวลา 18.00 น.จะมีการประโคมย่ำค่ำ และเวลา 24.00 น.จะประโคมย่ำยาม เป็นไปตามโบราณราชประเพณี โดยมีข้าราชการฝ่ายต่างๆ ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นจำนวนมาก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น