<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

30 ก.ย. 2557

ดีใจถ้วนหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้สมาชิกใหม่เป็นลูกสิงโตน้อย๒ตัว


ดีใจถ้วนหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้สมาชิกใหม่เป็นลูกสิงโตน้อย๒ตัว

๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยกับทีมข่าว"ที่นี....เชียงใหม่" ว่า ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้สมาชิกใหม่เป็นลูกสิงโตน้อย ๒ ตัวเกิดจากแม่มาซ่า แม่สิงโตวัย ๑๕ ปี พ่อลูกหิน อายุ๑๕ ปี โดยลูกสิงโตทั้ง ๒ ตัวนี้ยังไม่ทราบเพศตอนนี้ แม่สิงโตยังหวงลูกไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้คอยเฝ้าระวังดูแลอยู่ตลอดเวลาไม่ห่างลูกน้อยเลย ปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่มีสมาชิกสิงโตอยู่ในส่วนแสดงรวมแล้ว ๓ ตัวและโชคดีได้สมาชิกใหม่เพิ่มอีก ๒ ตัว รวมเป็น ๕ ตัวในปัจจุบัน ขณะนี้ได้กักแม่และลูกสิงโตน้อยไว้ในคอกกักไว้ก่อน และในไม่ช้านี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและสวนสัตว์เชียงใหม่จะมีการจัดกิจกรรมประกวดตั้งชื่อลูกสิงโตน้อยนี้อีกครั้งหนึ่ง

กมล เครือนิล สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน.25 ก.ย. 2557

อบต.ดอนแก้วมอบโล่ "คนดีศรีดอนแก้ว"


นายอำเภอแม่ริมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้ร่วมกันเปิดงาน "วันคนดีศรีดอนแก้ว" และพิธีมอบโล่รางวัล "คนดีศรีดอนแก้ว" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 ก.ย.2557 นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอแม่ริม พร้อมด้วย นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้ร่วมกันเปิดงาน "วันคนดีศรีดอนแก้ว" และพิธีมอบโล่รางวัล "คนดีศรีดอนแก้ว" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตามโครงการคนไทยใจอาสา ประจำปี 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชน และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมการจัดงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย หรือสมเด็จย่าพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ และเพื่อร่วมสนับสนุนในการเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่รางวัลฯ รวมทั้งเพื่อให้ภาคีทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังขับเคลื่อน "คนไทยใจอาสาทั้งแผ่นดิน" อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้แม่ดูแลเอาใจใส่บุคคลในครอบครัว ไและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ทั้งนี้  นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกให้ อบต.ดอนแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบโครงการ "คนไทยใจอาสา" เมื่อปี 2555 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาทาง อบต.ดอนแก้วก็ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้มรการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดโครงการให้ยั่งยืนและต่อยอดโครงการนี้ให้เกิดนวัตกรรมดีๆ เช่น นวัตกรรม "ถั่วงอกความดี" นวัตกรรม "ต้นกล้าวัฒนธรรมจิตอาสา" ที่ได้ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น และแผ่ขยายกลุ่มคนทำดีให้แพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 14 คน ประกอบด้วย พระอาจารย์ธงชัย สุวรรณสิริ รองเจ้าอาวาสวัดบ่อปุ๊, นายประพันธ์ จอมนวล ประธาน ก.ธ.ต.ดอนแก้ว , นายสุมนต์ มอนไข่ ผอ.รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ , นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ , นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว , นายวีระ ดอนดี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 , น.ส.สุธีรัตน์ ไชยวรรณ ประธานบทบาทสตรี หมู่ที่ 8 , นายเชาว์ พงษ์ตะวัน สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ที่ 7 , นายมนัส ทับกล่ำ ประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ดอนแก้ว , นายสิริพงศ์ หินมาลัย อปพร.อบต.ดอนแก้ว หมู่ที่ 9 , นางศรีธร ก้านคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ดอนแก้ว , นางวันเพ็ญ สิริมะโน อสมช.ด้านโรคไข้เลือดออก , น.ส.วนภาพร อึ้งตระกูล คกก.สภาเด็กและเยาวชน ต.ดอนแก้ว และนางศิรัญญา สุนทร หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว

 ทีมข่าว ที่นี่เชียงใหม่และเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

20 ก.ย. 2557

ปลัดกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ต.ยางเนิ้งอ.สารภีชมซุปเปอร์อั้งโล่


เทศบาลตำบลยางเนิ้งให้การต้อนรับ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 
ปลัดกระทรวงพลังงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
พร้อมชมการสาธิตการทำเตาอั้งโล่ ซึ่งเป็นเตาประหยัดพลังงาน
และควรส่งเสริมและเผยแพร่ให้กับเกษตรกรทั่วไปไว้ใช้

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.หอประชุม เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งลงพื้นที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชน รวมทั้งรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อจากนั้นได้เดินทางไปชม การสาธิตการทำเตาอั้งโล่ ซึ่งเป็นเตาประหยัดพลังงาน ให้ชื่อว่า  เตาซุปเปอร์อั้งโล่ ลดการใช้พลังงานแก้สแอลพีจี ประหยัดพลังงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนและเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่น 
วิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชนในปี 2553-2556 มีสมาชิก 33 คน รวมกลุ่มทำเตาซุปเปอร์อั้งโล่ ลดการใช้แก้สแอลพีจี ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้คนละ 2-3 พันบาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีโครงการรณรงค์การลดใช้แก้สในชุมชน 2,000 ครัวเรือน โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้เตาอั้งโล่ปรุงอาหารอย่างน้อยวันละหนึ่งมื้อ ขณะนี้กลุ่มเริ่มมีความยั่งยืน มีรายได้เสริมให้กับสมาชิก เตาซุปเปอร์อั้งโล่เป็นที่นิยม เนื่องจากได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนมีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับ นายจำนง ตันทา และนางสายสมร สมเกตุ สมาชิกของกลุ่มกล่าวว่า เตาซุปเปอร์อั้งโล่ ได้รับความนิยมในกลุ่มแม่บ้าน มีทั้งแบบใช้ถ่านและใช้ฟืนและใช้ทั้งถ่านและฟืน ประหยัดพลังงาน และใช้ถ่านน้อย ปัจจุบันสามารถจำหน่ายให้ชุมชนอื่น ๆ สร้างรายได้ และลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี
ขณะที่นายนายอารีย์พงศ์ ภู่ชอุ่มปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า กลุ่มดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างในการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่ ประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมาตรการประหยัดพลังงานเป็นอีกมาตรการสำคัญที่ต้องส่งเสริม โดยจะมอบหมายให้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นอีกด้วย
เตาซุปเปอร์อั้งโล่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดและผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หากประชาชนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและศึกษาดูงานได้ทุกวัน

ทีมข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน.


14 ก.ย. 2557

โฮมโปรทุ่ม 622 ล้าน เปิดสาขาเชียงใหม่ที่อ.สันทราย


“โฮมโปร” โหมตลาดครึ่งปีหลังไม่หยุด ทุ่มอีกกว่า 622 ล้านบาท เดินหน้าขยายสาขาภาคเหนือตอนบน เปิดสาขา “เชียงใหม่ (สันทราย)” เป็นสาขาที่ 68 บนพื้นที่ 23 ไร่ ยกขบวนสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองคนรักบ้านอย่างครบครัน  พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ลดกระหน่ำสูงสุด 70% สำหรับสมาชิก HomeCard รับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 3 เท่า วันแรกเท่านั้น ตั้งแต่ 12 – 14 กันยายน 2557 พร้อมรายการโฮมโปรช็อปครบทุก 15,000 บาท รับฟรีบัตรของขวัญโฮมโปร มูลค่า 200 บาท และช็อปครบทุก 450,000 บาท รับฟรีสร้อยคอทองคำ มูลค่า 20,500 บาท ตั้งเป้ายอดขายกว่า 42 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมคืนกำไรกลับสู่สังคมเทงบ 3.1 ล้านบาท ผ่านโครงการห้องน้ำของหนูให้กับ 4 โรงเรียนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโฮมโปร สาขาเชียงใหม่ (สันทราย) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดห้างสรรพสินค้าโฮมโปร สาขาเชียงใหม่ (สันทราย) ซึ่งถือเป็นสาขาที่ 68 ของโฮมโปร บนพื้นที่กว่า 23 ไร่บนถนนวงแหวนรอบที่สาม ด้วยเงินลงทุนกว่า 622 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมสินค้าเรื่องบ้านนับล้านชิ้นที่จะมาตอบสนองความต้องการของคนรักบ้าน พร้อมบริการให้คำแนะนำปรึกษาครบวงจรแบบมืออาชีพ สะดวกสบาย ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง วัสดุก่อสร้าง และศูนย์ร่วมเครื่องใช้ไฟฟ้านานาชนิด รวมไปถึงเครื่องนอนและที่นอน บริการทาสี ปรับปรุงห้องน้ำและครัว เพื่อสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างสำหรับลูกค้า โดยมีร้านค้าเช่าที่เป็นพันธมิตรเปิดให้บริการ 15 ร้านค้า แยกประเภท อาทิ เฟอร์นิเจอร์ อาหารและเครื่องดื่ม ของตกแต่งบ้าน แว่นตา และพรม เป็นต้น

กมล เครือนิล สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


งานแถลงข่าว LANNA EXPO 2014


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน LANNA EXPO 2014 ตามโครงการจัดงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล โดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการท่องเที่ยว การหัตถกรรม การสุขภาพของไทย เพิ่มศักยภาพการเป็น Health Hub ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันที่ (12 ก.ย. 57 ) เวลา 18.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ จัดงาน แถลงข่าวงาน LANNA EXPO 2014 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนกงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมแถลง และมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.จนถึง 20.00 น. ภายใต้แนวคิด “ ที่สุดของผลิตภัณฑ์และบริการ ภูมิปัญญาล้านนา สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” ซึ่งภายในการได้มีการจัดแสดงบูธสินค้าหัตถกรรมหลากหลายดีไซน์กว่า 800 บูธ อาทิเช่น สุดยอดสินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม อาหาร สินค้า พืชเกษตรปลอดภัย บูธการท่องเที่ยว และผจญภัย มหกรรมรักษาความปลอดภัยสัญจร การประชุมสัมมนาวิชาการ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรม หัตถศิลป์จากฝีมือล้านนา สาธิตการนวดสปาแบบล้านนา พร้อมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจ อีกมากมาย

ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมบนเวที การแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรม 4 จังหวัด ชมฟรี มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง นิวจิ๋ว, ก้อง สหรัถ , เบน ชลาทิศ , ตู่ ภพธร และว่าน ธนกฤต ลุ้นโชคใหญ่ เพียงเข้ามาชมงาน ลุ้นรถยนต์ ซูซูกิ เซเลริโอ 1 คัน และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย และมีการแสดงคืนความสุขสู่ประชาชน โดยมีนักแสดง อาทิ วงดนตรี SL Music / วง Wheel Chair Dance นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกโดยการจัดรถแดง ให้บริการรับ-ส่งตลอดระยะเวลาการจัดการฟรี จำนวน 15 คันในทุกๆ 20 นาที ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. จำนวน 3 เส้นทาง จากตลาดวโรรส , โลตัสคำเที่ยง และโลตัสหางดง ไป-กลับ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ 

กมล เครือนิล สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน