<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

31 พ.ค. 2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมอาการเด็กสาวที่ป่วยเป็นก้อนหนองขนาดใหญ่ที่สะโพก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมอาการเด็กสาวที่ป่วยด้วยเป็นก้อนหนองขนาดใหญ่ที่สะโพก 
พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเต็มที่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนายโชคดี อมรวัฒน์ นายอำเภอสันกำแพง เยี่ยมอาการของน้องอิมหรือนางสาวรัตนาวดี สิทธาชัยอนันต์ ที่ป่วยด้วยอาการเป็นก้อนหนองขนาดใหญ่ที่สะโพกเป็นเวลา 8 เดือน ต้องนอนอยู่กับบ้านให้คุณพ่อ-คุณแม่ดูแล และพาไปรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทยและแผนจีน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดให้ดูแลน้องอิมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีอาการน่าเป็นห่วง โดยจะต้องนำเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง และอยู่ในความดูแลของแพทย์
ขณะที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เบื้องต้นได้ประสานข้อมูลไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อขอทราบประวัติ คาดว่าจะเป็นโรคมะเร็งกระดูกซึ่งมักเป็นในกลุ่มวัยรุ่น เบื้องต้นได้ประสานโรงพยาบาลสันกำแพงเข้ามาดูแลและจะนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อให้การรักษาอย่างถูกวิธี
หลังทราบข่าวปรากฏว่ามีประชาชนทั้งเดินทางไปเยี่ยม นำสิ่งของไปบริจาคและโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อช่วยเหลือน้องอิมตลอดทั้งวัน ซึ่งนายวิรัตน์ และนางธัญยธรณ์ บิดา-มารดาของน้องอิมกล่าวแสดงความขอบคุณในน้ำใจคนไทยที่ช่วยเหลือ ขณะที่ตนเองได้ขายทรัพย์สินจนหมดบ้านเพื่อรักษาบุตรสาว ประชาชนทั่วไปสามารถบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีนางธัญยธรณ์ สิทธาชัยอนันต์ เลขที่บัญชี 5530149030 บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อสร้าง


ภาพโดย กมล เครือนิล ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่ สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงานพื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดจวนเป็นโรงเรียนจวนผู้ว่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดพื้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า จัดทำเป็น “โรงเรียนจวนผู้ว่า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม รวมถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย และจะใช้เป็นสถานที่สอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักศึกษาที่สนใจด้วย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโรงเรียนจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางจุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมของอาคารอายุกว่า 100 ปี และศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้มีโอกาสมาทรงงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจะใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้เข้ามาเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงานเข้ามาทำให้เกิดโรงเรียนจวนผู้ว่าแห่งนี้ขึ้น รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่จัดส่งนักศึกษาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวและประจำโรงเรียนจวนผู้ว่า เพื่อแนะนำให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเป็นการฝึกประสบการณ์เรียนรู้จริงด้านภาษาของนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานอีกด้วย

ภาพโดย กมล เครือนิล ข่าวโดย เล็ก ช้างพลาย ทีมข่าว Pic For Press
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงานพื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

วันงดสูบบุหรี่โลกปี 55 “คนเจียงใหม่ บ่เอาควันบุหรี่”


 “คนเจียงใหม่ บ่เอาควันบุหรี่” กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2555 
พร้อมส่งเยาวชนกว่า 1,500 คนเดินรณรงค์มุ่งสู่ถนนในเขตเมืองทั้ง 4 สาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้คำขวัญ Tobacco Industry Interference “จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ”
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงพิษภัยอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ จากสถิติผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการสูบบุหรี่ทั่วโลก เฉลี่ยปีละกว่า 5 ล้านคน หรือประมาณ 5 วินาทีต่อ 1 คน ในประเทศไทย พบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 142 คน หรือ ชั่วโมงละ 6 คน แม้ในระยะที่ผ่านมาจะพบว่า สถิติการสูบบุหรี่ของคนในประเทศไทยลดลง แต่กลับพบว่านักสูบบุหรี่หน้าใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนกลับมีสถิติเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ คือ มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด จำนวนมากที่เป็นบุคคลใกล้ชิดคนสูบบุหรี่ เรียกว่า ผู้สูบบุหรี่มือสอง มีจำนวนสัดส่วนการป่วยของผู้ที่ใกล้ชิดสูง ร้อยละ 25 ของผู้ใกล้ชิด เช่น สามี ภรรยา และเพื่อนร่วมงาน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานณรงค์วันงดสูบบุหรี่ และการประกาศเจตนารมณ์ คนเจียงใหม่ บ่เอาควันบุหรี่ ว่า ขอให้ขยายแนวคิดดังกล่าวไปสู่คนรอบข้าง กว้างไปสู่ระดับประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคภัย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ลงนามบนป้ายผ้า 4 ผืน พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ มุ่งสู่ถนนในเขตเมืองทั้ง 4 สาย เริ่มต้นจากข่วงประตูท่าแพ ไปยังพุทธสถาน ประตูเชียงใหม่ ประตูช้างเผือก และประตูสวนดอก
ปีนี้กลุ่มเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 46 โรงเรียน ชมรมเวสป้าชมรม รถฮอนด้าคลาสสิค และหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมรณรงค์ ประมาณ 1,500 คน


ภาพจากทีมข่าว Pic For Press โดย เล็กช้างพลาย ข่าวโดย กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่ 
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

30 พ.ค. 2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะปลูกหญ้าแฝกกันแนวตลิ่งพัง หลังขุดลอกลำน้ำปิงแล้วเสร็จ


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะปลูกหญ้าแฝกกันแนวตลิ่งพัง หลังขุดลอกลำน้ำปิงแล้วเสร็จ เพื่อเตรียมตัวรองรับฤดูน้ำหลาก ขณะที่โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วเสร็จหมดแล้ว
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายคมสัน สุวรรณอำภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งแม่น้ำปิง และลงเรือสำรวจตั้งแต่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถึงหน้าค่ายกาวิละและฝายพญาคำ พร้อมร่วมปลูกต้นหญ้าแฝกกันแนวตลิ่งพังกับทหารมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งครบวงจร เมื่อขุดลอกลำน้ำปิงแล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเพื่อให้รากของหญ้าแฝกชอนไชกันแนวตลิ่งพัง โดยขอรับการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกจากมูลนิธิโครงการหลวง และสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จำนวน 2 ล้านกล้า ให้ 7 อำเภอที่อยู่ริมแม่น้ำปิงทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ปลูก ล่าสุดโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งมอบโครงการแล้วทั้งหมดแล้ว ซึ่งเสร็จทันก่อนฤดูน้ำหลากพอดี
สำหรับการขุดลอกลำน้ำปิงส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ 111 กิโลเมตร และลำน้ำกวงจังหวัดลำพูน 66 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนภัยทางน้ำ โดยได้มีการเตรียมการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ฝึกอบรมอาสาสมัคร อีกทั้งพูดคุยกับภาคธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่ถึงการร่วมวางแนวทางป้องกันอุทกภัยร่วมกันอย่างมีระบบ ซึ่งทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างดี
ภาพข่าวจากทีมข่าว Pic For Press โดย กมล เครือนิล  Mai CM Post ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

27 พ.ค. 2555

ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงข่าว จับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด พบของกลางกว่า 2 หมื่นเม็ด


ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงข่าว จับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด พบของกลางกว่า 2 หมื่นเม็ด พร้อมสารภาพเสพยาบ้าวันละ 20 เม็ด
พลตำรวจตรีชำนาญ รวดเร็ว รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจตรีนัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร ภาค 5 และพันตำรวจเอกปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพร้าว ร่วมแถลงข่าว จับกุมผู้ต้องหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 แอมเฟตามีนหรือยาบ้า ไว้ในความครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ณ ตำรวจภูธร ภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าผู้ต้องหา คือ นายจันทร์ตะวัน บัวใบ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ 5 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีพฤติกรรมลักลอบนำยาบ้ามาจำหน่ายให้กับบุคคลในพื้นที่ทั้งรายใหญ่และรายย่อย สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่ ต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้วางแผนล่อซื้อโดยให้สายลับติดต่อกับผู้ต้องหา ว่าต้องการซื้อยาบ้า จำนวน 2 หมื่น 2 พันเม็ด ในราคาล้าน 7 แสนบาท และนัดหมายสถานที่ส่งมอบยาและซื้อขาย ที่ถนนในหมู่บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ 3 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อถึงเวลานัดหมายผู้ต้องหาได้ส่งมอบยาให้กับสายลับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการเข้าจับกุม และตรวจค้นภายในห้องพัก พบยาบ้าอีก จำนวน 54 เม็ด และเงินสดที่ได้จากการจำหน่ายยาบ้าให้กับคนในพื้นที่ อีก จำนวน 9 พันบาท สำหรับของกลางนั้น เป็นยาบ้าจำนวน 2 หมื่น 2 พันเม็ด ชนิดสีส้ม แบบเม็ดกลมแบน ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร WY และอีก 54 เม็ด ในลักษณะเดียวกัน ธนบัตรไทยล้าน 7 แสนบาท ที่ใช้ในการล่อซื้อ กระสุนปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12 สีแดง จำนวน 5 นัด รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีน้ำเงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 คัน และเงินสด จำนวน 9 พันบาท ทั้งนี้ผู้ต้องหารับสารภาพ และยังบอกด้วยว่า ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ขายอย่างเดียว แต่ยังเสพยาบ้าวันละ 20 เม็ดอีกด้วย


ภาพข่าวจากทีมข่าว Pic For Press โดย  กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่ 
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดงานวันเกิดครบ 3 ปีหลินปิงอย่างยิ่งใหญ่

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดงานวันเกิดแพนด้าหลินปิงครบ 3 ปีอย่างยิ่งใหญ่ แฟนคลับและนักท่องเที่ยวนับร้อยร่วมแสดงความยินดี
 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.39 น. ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวิศิษฏ์ วิชาศิลป์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานในการจัดงานวันเกิดครบรอบ 3 ปีของแพนด้าหลินปิง โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางแฟนคลับและนักท่องเที่ยวร่วมแสดงความยินดีนับร้อยคน กิจกรรมเริ่มด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน และแฟนคลับ ร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิด เป่าเทียนเค้กวันเกิด และร่วมรับประทานเค้ก ณ บริเวณลานหน้าห้องจำหน่ายบัตรแพนด้า จากนั้น ผู้ร่วมงานเดินทางเข้าสู่ภายในบริเวณส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าหลินปิง โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเค้กวันเกิดเป็นน้ำหวานแช่แข็ง พร้อมจัดประดับด้วยผลไม้นานาชนิด และไม้ไผ่อ่อนโดยรอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยหลินปิงลงสู่ส่วนจัดแสดงในเวลา 10.39 น. ซึ่งเป็นเวลาที่หลินปิงลืมตาดูโลก ซึ่งหลินปิงก็ได้เดินไปมาในส่วนจัดแสดงก่อนจะขึ้นไปกินผลไม้และน้ำแข็งหวานเย็นอย่างเอร็ดอร่อย โดยทีมงานได้อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมงานได้บันทึกภาพความประทับใจของหลินปิงอย่างเต็มที่
 นายวิศิษฏ์ วิชาศิลป์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า “สำหรับการเจรจาให้หลินปิงอยู่ในประเทศไทยต่ออีก 3 ปีนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอการยืนยันจากทางประเทศจีนอีกครั้งหนึ่ง โดยขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปข้อมูลที่แน่ชัดได้ แต่คาดว่าคงจะไม่มีปัญหาในการต่ออายุออกไป ส่วนช่วงช่วง และหลินฮุ่ยนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางประเทศจีนอีกเช่นกันว่าจะมีการต่อสัญญาให้อีกหรือไม่ ซึ่งในส่วนของรายได้และภาพรวมของสวนสัตว์เชียงใหม่ ในช่วงที่แพนด้าเข้ามาอยู่นั้น รายได้เพิ่มขึ้นกว่า 100% ในปีแรก และเพิ่มขึ้นทุก 50% ในทุก ๆ ปี ซึ่งทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่สามารถปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ให้ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน”
 ส่วนการดำเนินการในขั้นต่อไปของสวนสัตว์เชียงใหม่ ขณะนี้ได้มีการจัดสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์เมืองหนาวและจะได้มีการนำเพนกวินจักรพรรดิ์ ซึ่งเป็นเพนกวินที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาจัดแสดง ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากไม่แพ้หมีแพนด้าอย่างแน่นอน


ภาพข่าวจากทีมข่าว Pic For Press โดย เล็ก ช้างพลาย
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

26 พ.ค. 2555

ในหลวงเสด็จฯทุ่งมะขามหย่อง-เสียงทรงพระเจริญก้องเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2555 เวลา 16.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร พระพักตร์แจ่มใส และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยประทับรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โดยตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน มีประชาชน ต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พร้อมทั้งเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ ตลอดเส้นทางเสด็จฯ

ต่อมาเมื่อเวลา 17.55 น.ขบวนเสด็จฯถึงทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ท่ามกลางพสกนิกรที่มารอเฝ้าฯรับเสด็จล้นหลาม พร้อมเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้องตลอดเวลา

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพฯ ทรงประทับศาลากลางน้ำ ทอดพระเนตรการแสดงสื่อผสม "ทุ่งมะขามหย่อง ผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ" นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงฉายพระรูป การแสดงแสงสีเสียงขณะทอดพระเนตรอีกด้วยขอบคุณภาพข่าวจาก  INN - เนชั่นทันข่าว Breaking News คลิปวิดีโอ - BUGABOO.TV
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

คลิปสูจิบัติในหลวงเสด็จฯ ทุ่งมะขามหย่อง

ความประทับใจในพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่องพื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

24 พ.ค. 2555

“ยิ่งลักษณ์” ร่วมสร้างฝายและปลูกป่าในโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมสร้างฝายทดน้ำและปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ในโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พื้นที่บ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว   จ.เชียงใหม่  


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ไปยังพื้นที่ บ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก  มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ พล.ท.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน แม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งดำเนินการโดยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ระบบนิเวศป่าไม้มีความสมดุลและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และ 84พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ป่าต้นน้ำ 6,450 ไร่
                                พร้อมกันนี้ นส.ยิ่งลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารบก และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันสร้างฝายทดน้ำในพื้นที่ โดยเทปูนสร้างฐานรากของฝายทดน้ำ พร้อมกับทำการปลูกต้นพะยูงในพื้นที่ป่าต้นน้ำดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้คงอยู่ต่อไป จากนั้น ได้เดินชมนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันดำเนินการในโครงการดังกล่าวนี้ด้วย และเดินทางกลับในเวลา 14.30 น.

ภาพและข่าวจากทีมข่าว Pic For Press โดย เล็ก ช้างพลาย 
สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์รายงานพื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413


เลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่ "แดงชนแดง"

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กกต.เชียงใหม่ จัดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ หลังจับฉลาก ผู้ได้เบอร์ 1 ได้แก่ นาย บุญเลิศ บูรณุประกรณ์ กลุ่ม เพื่อไทยคุณธรรม เบอร์ 2 ได้แก่ ดร.ถาวร เกียรติไชยากร กลุ่ม เพื่อไทยเชียงใหม่ ท่ามกลางผู้มาให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายอย่างล้นหลาม ทั้งนี้ กกต.ได้กำหนดวันลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายก อบจ.ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายนที่จะถึงนี้...
สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์รายงาน
ดูรูปบรรยากาศเพิ่มเติม Click

พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413


19 พ.ค. 2555

ประเพณีใส่ขันดอกและบูชาเสาอินทขิลที่วัดเจดีย์หลวง


เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีใส่ขันดอกและบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2555 ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นำประชาชนร่วมสักการะเสาหลักเมือง ใส่ขันดอก และสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่าเพื่อความเป็นศิริมงคล

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.00 น. ที่วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีใส่ขันดอกและบูชาเสาหลักเมืองอินทขิล ในระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานหลายหมื่นคน

ในพิธีเปิดงานมี มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยเป็นผู้นำประชาชนกล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นำประชาชนสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ สักการะเสาหลักเมืองอินทขิล และร่วมใส่บาตรดอกไม้ โดยมีประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดกว่าหนึ่งพันคน

สำหรับประเพณีใส่ขันดอกและบูชาเสาอินทขิลนั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสักการะและแสดงความเคารพต่อเสาอินทขิลซึ่งถือเป็นเสาหลักเมืองประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในงานนอกจากจะมีประเพณีใส่ขันดอกแล้ว ยังมีการสรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในตอนค่ำจะมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาทุกคืน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาให้คงอยู่สืบไป

พิธีบูชาเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง ซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อว่าเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคง การอยู่ดีมีสุขให้คนเชียงใหม่ อินทขิลหรือเรียกว่า เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ทราบดีว่า ทุกๆ ปีจะต้องมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองรวมทั้งผู้ที่ทำเกี่ยวกับเกษตรโดยการเพาะปลูก โดยงานดังกล่าวได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่าอันเป็นพระพุทธรูปที่บันดาลให้ฝนตกมาเป็นประธานในขบวนแห่และมีการสวดคาถาอินทขิลของหมู่สงฆ์ด้วย ชาวเชียงใหม่จะทำพิธีบูชาอินทขิลในตอนปลายเดือน 8 ต่อเดือน 9 หรือระหว่างเดือนพฤษภาคมต่อเดือนมิถุนายน โดยเริ่มในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า วันเข้าอินทขิล การเข้าอินทขิลจะมีไปจนถึงในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันออกอินทขิล จึงเรียกว่า เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก

ทีมข่าว Pic For Press สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413