<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

31 พ.ค. 2555

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดจวนเป็นโรงเรียนจวนผู้ว่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดพื้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า จัดทำเป็น “โรงเรียนจวนผู้ว่า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม รวมถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย และจะใช้เป็นสถานที่สอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักศึกษาที่สนใจด้วย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโรงเรียนจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางจุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมของอาคารอายุกว่า 100 ปี และศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้มีโอกาสมาทรงงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจะใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้เข้ามาเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงานเข้ามาทำให้เกิดโรงเรียนจวนผู้ว่าแห่งนี้ขึ้น รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่จัดส่งนักศึกษาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวและประจำโรงเรียนจวนผู้ว่า เพื่อแนะนำให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเป็นการฝึกประสบการณ์เรียนรู้จริงด้านภาษาของนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานอีกด้วย

ภาพโดย กมล เครือนิล ข่าวโดย เล็ก ช้างพลาย ทีมข่าว Pic For Press
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงานพื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น