<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 27 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

ท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรถไฟ ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรถไฟ ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

เมื่อวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษา  ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย  นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน นางรัชดาภรณ์ โออินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมดำเนินจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรถไฟ ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  กิจกรรมประกอบด้วย การนั่งรถไฟเที่ยวชมบรรยากาศสองข้างทาง กิจกรรมให้บริการในรูปแบบ  New Normal นั่งรถม้าพาเที่ยวเมืองลำปาง  มีพิธีเปิดกิจกรรมในช่วงเย็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด  ส่วนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กิจกรรมกอล์ฟสัมพันธ์ ซึ่งมีนักกอล์ฟทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพมาร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน บริษัท  นำเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาคีเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และตอนบน 2 การดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงบันทึกรับรองตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม  ได้รับความสนใจและผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง เพราะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันของภาครัฐ  กิจกรรมกอล์ฟเป็นอีกกิจกรรมที่ภาคเอกชนเสนอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เสนอรัฐบาลให้เป็น GOLF Sandbox  ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน


ภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม ChiangMai Sandbox เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

ภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม ChiangMai Sandbox  เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่  8 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษา   ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จัดประชุมหารือแนวทางการกำหนด Sealed Program (Sealed Route / Sealed Area) ของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ ChiangMai Sandbox  เพื่อจัดทำ Standard Operation Procedures (SOP)เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยมีนายรัฐพล  นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฯ
พื้นที่ Thailand Sandbox มี 6 นำร่อง ได้แก่
1. Island Approach
จังหวัดภูเก็ต /จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ) /จังหวัดกระบี่
2. Sealed Approach
: Sealed Route / Sealed Area
จังหวัดพังงา (เขาหลัก) /จังหวัดเชียงใหม่
(อำเภอเมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า) /จังหวัดชลบุรี (พัทยา สัตหีบ)
จังหวัดเชียงใหม่จึงได้หารือร่วมกันเพื่อวางแผนขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อเตรียมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในรูปแบบChiang Mai Sandbox และการกำหนดจัดทำโปรแกรม Sealed Route และSealed Area ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาตามโครงการ Charming Chiang Mai Sandbox โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการให้เรียบร้อย  
ณ ห้องลานนาไทยโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่ง "นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ " สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่ง "นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ " สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัมให้เป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิค-19 กลุ่มที่มีอาการรุนแรงปานกลางจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกำกับของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอสนับสนุนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งละ 1 ทีม มาปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นการชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งทีม “นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่” โดยได้คัดเลือกทีมแพทย์-พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มีความสมัครใจ และมีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ รวมถึงได้รับการฉีดวัคซีนครบจำนวน 2 เข็มแล้ว ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ 2 ท่าน เภสัชกร 1 ท่าน พยาบาล 6 ท่าน พนักงานขับรถยนต์ 2 ท่าน รวม 11 ท่าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นประธานในการมอบนโยบาย และกล่าวให้กำลังใจกับทีมนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ “ขอให้ภาระกิจที่เดินทางไปปฏิบัติในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาสิ่งใดขอให้ทุกท่านช่วยกันแก้ไข แล้วนำความรู้และประสบการณ์ดี ๆ กลับมาแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่รุ่นหลัง รวมทั้งให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเน้นความปลอดภัยของทีม และให้เดินทางไปกลับมาด้วยความปลอดภัย” นอกจากนี้ ยังได้นำทีมนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็น
สิริมงคล ก่อนขึ้นรถตู้เดินทางไปปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ ทีมนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ จะปฏิบัติงานในช่วงวันที่ 1- 14 กรกฎาคม 2564 และหลังจากกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ ทีมนักรบชุดขาวทุกคนจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกักตัวสังเกตอาการ เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อโควิด-19 จึงสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป


แม็คโคร เปิดพื้นที่ฟรีหน้า 83 สาขาทั่วไทย ต่อลมหายใจร้านอาหาร หนุนช่วยเหลือเร่งด่วนทุกช่องทาง พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการสู้วิกฤตโควิด-19


แม็คโคร เปิดพื้นที่ฟรีหน้า 83 สาขาทั่วไทย ต่อลมหายใจร้านอาหาร
หนุนช่วยเหลือเร่งด่วนทุกช่องทาง พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการสู้วิกฤตโควิด-19

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วไทย ที่กำลังเผชิญวิกฤตจากพิษโควิด-19 อย่างหนัก เร่งเปิดพื้นที่ฟรีหน้า 83 สาขา ให้ร้านรายเล็กกว่า 1,300 รายหมุนเวียนขายอาหาร พร้อมจัดคอร์สการทำฟู้ดดิลิเวอรี่และเสริมทักษะอื่นๆ สู้วิกฤต ผ่านแม็คโคร   โฮเรก้าอคาเดมี (MHA) หนุนช่วยเหลือเร่งด่วนทุกช่องทาง

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ในวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการควบคุมเข้มข้นภายใต้ข้อกำหนดไม่ให้นั่งรับประทานที่ร้าน แม็คโครไม่นิ่งนอนใจที่จะหาหนทางช่วยเหลือ และพร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการร้านอาหาร ด้วยการเปิดพื้นที่หน้าสาขา 83 แห่ง ให้ร้านที่สนใจหมุนเวียนมาตั้งโต๊ะขายอาหารหรือรับสั่งดิลิเวอรี่เป็นเวลา  1 เดือน ตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคมนี้ คาดว่าจะช่วยเหลือได้มากกว่า 1,300 ราย นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านในช่องทางออนไลน์ของแม็คโคร มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีร้านอาหารมากกว่า 2,000 รายเข้าร่วมแล้ว

“เราเข้าใจดีว่าในสถานการณ์เช่นนี้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญ ช่วงล็อกดาวน์เมื่อปีที่แล้ว เราได้ทดลองเปิดพื้นที่ฟรีให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งช่วยทำให้พวกเขามียอดขายเพิ่มขึ้น มีรายได้กลับคืนมาหล่อเลี้ยงกิจการได้ ขณะที่ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ธุรกิจร้านอาหารต้องเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อน แม็คโครจึงให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ด้วยการเปิดพื้นที่หน้าสาขาฟรี เปิดคอร์สออนไลน์ฝึกเสริมทักษะสู้วิกฤต อาทิ การทำฟู้ดดิลิเวอรี่ รวมถึงจัดลดราคาบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำอาหารกล่อง เป็นการทั้งเพิ่มช่องทาง เพิ่มโอกาสการขาย และช่วยลดต้นทุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น"

สำหรับการเปิดพื้นที่เพื่อให้ร้านค้าขายอาหารกล่องและรับออเดอร์ดิลิเวอรี่หน้าสาขาของแม็คโคร 83 แห่งจะเกิดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันความปลอดภัยจากโควิด-19 ขั้นสูงสุด อาทิ มาตรการรักษาระยะห่าง (Social distancing) ให้แต่ละบูทห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร รวมถึงผู้ขายประจำบูทจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของแม็คโครอย่างเคร่งครัด ส่วนการเปิดอบรมคอร์สออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.makrohorecaacademy.com หรือ MHA จะมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาสอนทำอาหารกล่องดิลิเวอรี่ และเทคนิคการปรับตัวสู้กับทุกวิกฤตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
          ....................................

กองกำลังผาเมืองปรับเข้ม 5 อำเภอชายแดนเชียงใหม่ หลังมีผู้ลักลอบเข้าเมืองพร้อมผู้นำพาจำนวนมาก

 

กองกำลังผาเมืองปรับกำลังเพิ่มความเข้ม 5 อำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ หลังมีผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 537 คน พร้อมผู้นำพากว่า  51 คน

พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยเข้มงวดตรวจตรามิให้มีผู้ลักลอบเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางหรือช่องทางธรรมชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 มิถุนายน 2564 สามารถสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 139 ครั้ง โดยเป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว จีน และเกาหลีเหนือ จำนวน 537 คน และผู้นำพา อีก 51 คน 
        ทั้งนี้ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ความยาวแนวชายแดน 227 กิโลเมตร จุดที่ต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษ 2 จุด ได้แก่ ช่องทางกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว และบ้านหลวง นอแล อำเภอฝาง โดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำไร่ ทำสวน และงานเกษตรกรรม กองกำลังผาเมือง มีกำลัง 11 กองร้อย โดยได้มีการวางกำลังชุดปฏิบัติการ สกัดกั้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 22 ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วยอำเภอเวียงแหง 4 ชุดปฏิบัติการ อำเภอเชียงดาว 5 ชุดปฏิบัติการ อำเภอไชยปราการ 3 ชุดปฏิบัติการ อำเภอฝาง 5 ชุดปฏิบัติการ และอำเภอแม่อาย 5 ชุดปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นจุดตรวจของทหาร จุดตรวจร่วมกับตำรวจ และจุดตรวจร่วมกับอำเภอ   ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการแรงงานค่อนข้างมาก เมื่อมีแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ในประเทศไทยอยู่แล้ว โดยเฉพาะตามแนวชายแดน หากเดินทางเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ทางการได้ยืดระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นทะเบียนต่างๆ อยากจะให้แรงงานแสดงตัวและเข้าสู่กระบวนการ ตามมติ ครม. ที่ได้มีการผ่อนผัน และไม่ต้องเสียเงินให้แก่ผู้นำพาเข้ามาในประเทศอย่างไม่ถูกต้อง
        อย่างไรก็ตามประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โดยหากตรวจพบหรือมีเบาะแสต่างๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน รวมถึงผู้ประกอบการโรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ ควรมีการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง หากพบว่ามีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองหรือให้อาศัยพักพิง จะถือว่ามีความผิดและต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย