<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

29 มี.ค. 2558

ปั่นจักรยาน ๖๐ พรรษา ปั่นสองล้อสู่สุขภาพ ปวงประชาร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


"ที่นี่....เชียงใหม่" วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยาน ๖๐ พรรษา ปั่นสองล้อสู่สุขภาพ ปวงประชาร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ถือเป็นโอกาสที่ให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีโดยการปั่นจักรยานและกิจกรรมดังกล่าว มีส่วนช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความสามัคคีปรองดองแก่คนในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องชาวเชียงใหม่ โดยการร่วมแรงร่วมใจปั่นจักรยานจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ไปสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และปั่นจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กลับมาที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลตรีศรายุทธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓, ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, พลตำรวจตรีปชา รัตนพันธ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ร่วมปั่นจักรยานในขบวน “ปั่นจักรยาน ๖๐ พรรษา ปั่นสองล้อสู่สุขภาพ ปวงประชาร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง รวมไป-กลับ ๓๐ กิโลเมตร และมีผู้เข้าร่วมขบวนจำนวนกว่า ๓,๐๐๐ คน ถือเป็นการคืนความสุขแก่ประชาชนอีกครั้งหนึ่ง

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


27 มี.ค. 2558

กำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านดอยหล่อกว่า๑,๐๐๐คนรวมตัวคัดค้านนิคมฮาลาล


พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดอยหล่อ รวมตัวยื่นหนังสือขอคัดค้านการก่อสร้างอุตสาหกรรมทุกชนิดไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมฮาลาลเท่านั้นเนื่องจาก ประชาชนดอยหล่อทุกคนไม่ได้อยากได้อุตสาหกรรมทุกชนิดมาตั้งอยู่ที่นี่เพราะดอยหล่อเป็นพื้นที่การเกษตรมาโดยตลอด 

"ที่นี่....เชียงใหม่" วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น.ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ. นายสุทิน สุรินต๊ะ กำนันตำบลดอยหล่อพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดอยหล่อ และชาวบ้านอำเภอดอยหล่อกว่า๑,๐๐๐คนรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรณีขอคัดค้านการสร้างนิคมอุตสหากรรมฮาลาลในพื่นที่อำเภอดอยหล่อจำนวนกว่า๘๐๐ไร่ ทั้งนี้นายชนะ แพ่งพิบูลย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมารับมอบหนังสือร้องเรียนดังกล่าว
นาย ชนะ กล่าวว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้มาบอกกล่าวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนว่าท่านจะเดินทางมาชี้แจงกับทุกคนพร้อมกับทางสำนักงานจุฬาราชมนตรี เนื่องจากสำนักงานจุฬาราชมนตรีเป็นผู้ที่ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อทั้งหมดฉนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางมาชี้แจ้งจุดประสงค์ทั้งหมดให้ได้ทราบโดยเร็วที่สุด
กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอดอยหล่อกว่า๑๐๐คนได้ทำการคืนบัตรประจำตัวข้าราชการให้กับนายชนะ แพ่งพิบูลย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงจุดยืนขอหยุดการปฎิบัติหน้าที่ทางราชการชั่วคราวจะไม่ช่วยเหลืองานราชการใดๆจนกว่าจะได้รับการตัดสินว่าจะยกเลิกการสร้างสวนอุตสาหกรรมฮาลาลแต่ก็จะขอปฎิบัติหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ต่อไป และหากไม่ได้ข้อยุติประชาชน อำเภอดอยหล่อก็จะขอแสดงจุดยืนคัดค้านด้วยการคืนบัตรประจำตัวประชาชนด้วย 


ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
24 มี.ค. 2558

"ที่นี่....เชียงใหม่" สรุปข่าวประจำสัปดาห์ 23 มีค. 58สรุปข่าวประจำสัปดาห์ 23 มีค. 58 มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้
- เชียงใหม่จัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่­าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และปล่อยขบวนรถฉีดพ่นน้ำ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายห­ลังจากที่สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันรุ่นแร­ง
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ­สิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาห­มอกควันและไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือและการบริห­ารจัดการน้ำ ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้น­ที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน­โลยี ปิดหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทย­าศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำค­ัญของการพัฒนาประเทศ
- นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบซอย ๑๕ ถนนป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านผ่านศู­นย์ดำรงธรรม ว่ามีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง รุกล้ำคลองแม่ข่า 
- ยักษ์ใหญ่สื่อสารไทย"ดีแทค" พลิกโฉมวงการ เปิดตัวธุรกิจใหม่ขยายสู่บริการทางการเงิน­รูปแบบใหม่ก่อนใคร ส่งบริการ “แจ๋ว” ช่วยโอน รับเงิน จ่ายบิล สะดวก รวดเร็วกว่า เพื่อพี่น้องชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศ
- เปิดตัวโครงการ The Flow สันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับงานขอบคุณลูกค้าและพบกับ อาจารย์ซินแซ พงษ์จักร พงษ์วุฒิกุล ซินแซฮวงจุ้ยชื่อดัง

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

http://cmupdatenews.blogspot.com/

http://cmchannel.blogspot.com/
http://www.livebox.me/teeneechiangmai

19 มี.ค. 2558

"ดีแทค" รุกทั่วไทยเปิด "แจ๋ว"บริการการเงินรูปแบบใหม่


ยักษ์ใหญ่สื่อสารไทย"ดีแทค" พลิกโฉมวงการ เปิดตัวธุรกิจใหม่ขยายสู่บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ก่อนใคร ส่งบริการ “แจ๋ว” ช่วยโอน รับเงิน จ่ายบิล สะดวก รวดเร็วกว่า เพื่อพี่น้องชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศ

เมื่อวันที 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา นายปานเทพย์ นิลสินธพ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้จัดแถลงข่าว การเปิดให้บริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ "แจ๋ว" ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยในงานมีผู้มาแสดงความยินดีและร่วมรับฟังการแถลงข่าวจำนวนมาก
     นายปานเทพย์ นิลสินธพ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "จากผลสำรวจของ ดีแทค พบว่ากว่า 40 %ของประชากรในประเทศยังมีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานเนื่องด้วยปัจจัยหลายด้านเช่นอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง แต่จากอัตราการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือผลสำรวจบ่งชี้ว่ามีการเจริญเติบโต ถึง 145 % โดยในขณะนี้คนไทยมีโทรศัพท์ใช้กันมากถึง 97 ล้านเครื่อง


ดีแทคจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะใช้เครือข่ายสื่อสารช่วยเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยจำนวนมากทั่วประเทศ และจึงเป็นที่มาของการเปิดตัว “แจ๋ว” บริการทางการเงินรูปแบบใหม่จากดีแทค ให้คนไทยทุกคนสามารถใช้บริการโอนเงิน รับเงิน และจ่ายบิลค่าบริการต่างๆ เพียงแค่มีเบอร์มือถือและบัตรประชาชน ก็สามารถใช้บริการทางการเงินต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และสะดวก ด้วยจุดบริการที่เรียกว่า “ตัวแทนแจ๋ว” ที่มีมากกว่า 7,000 จุด ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้สำหรับบริการแจ๋วมีช่องทางการบริการหลัก 2 ช่องทาง คือ ร้าน dtac shop และ dtac hall หรือ ศูนย์บริการดีแทคที่มีจำนวนกว่า 250 จุดทั่วประเทศ และร้านค้าตัวแทนแจ๋ว ที่มีจำนวนกว่า 7,000 จุด โดยค่าบริการโอน-รับเงิน สามารถโอนได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวันต่อบัตรประชาชน โดยมีค่าธรรมเนียมในการโอนเริ่มต้นที่ 30-70 บาทต่อรายการ (ขณะนี้มีโปรโมชั่นค่าธรรมเนียมเพียงครึ่งราคา จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 นี้) และการจ่ายบิลค่าบริการต่างๆ สามารถจ่ายได้สูงสุดถึง 49,000 บาทต่าอบิล และทำรายการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน โดยมีค่าธรรมเนียมจ่ายปกติ 10 – 15 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านแจ๋วคอลเซ็นเตอร์ได้ที่ โทร. 02 – 202 – 8222 หรือ www.jaew.dtac.co.th

ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน14 มี.ค. 2558

รมต.กระทรวงวิทย์ฯปิดโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรนโยบายด้านวิทย์ฯ -นวัตกรรม พื้นที่ภาคเหนือ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิดหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศ

13 มี.ค.2558 ณโรงแรมฮอลิเดย์อินน์อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำพิธีปิดหลักสูตรอบรมโครงการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ของภาคเหนือตอนบน โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ทางหน่วยงานฯได้ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ผู้บริหารระดับสูง ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำนโยบายและแผนงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเรียนรู้การกำหนดนโยบายและแผนงาน แลกเปลี่ยนความรู้พร้อมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แพร่และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรม 30 คนใช้เวลา 2 เดือนตั้งแต่ 15 มกราคม 2558 

ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

11 มี.ค. 2558

ชม.ประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ


เชียงใหม่จัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และปล่อยขบวนรถฉีดพ่นน้ำ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายหลังจากที่สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันรุ่นแรง

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๕๘ ที่หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา พลโท สาธิต พิธรัตแม่ทัพภาคที่ ๓ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พลตรีศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๙ จังหวัดภาคเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ  และร่วมกันปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่และรถฉีดพ่นน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์หมอกควันที่กำลังรุนแรงอยู่ในขณะนี้
โดยในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๙ จังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้วในพื้นที่ ๖ จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน และพะเยา ที่มีแนวโน้มว่าจะขยายวงกว้างไปยังจังหวัดใกล้เคียงในปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนนี้อีกด้วย
ทั้งนี้  พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ กล่าวว่า "สืบเนื่องจากปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ทำให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้นจึงได้มีบัญชาไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เร่งหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และทางท่านผุ้บัญชาการทหารบกจึงได้สั่งการให้ทางกองทัพภาคที่ ๓ ดำเนินการจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ เพื่อที่จะช่วยกันบูรณาการทั้งคน เครื่องมือ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากหมอกควันและไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่"

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" 
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน10 มี.ค. 2558

"ที่นี่....เชียงใหม่" สรุปข่าวประจำสัปดาห์ 8 มีค. 58
สรุปข่าวประจำสัปดาห์ 8 มีค. 58 มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้

- มทบ.33 ส่งรถน้ำช่วยชาวบ้าน ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หลังเดือดร้อนหนักเพราะความแห้งแล้ง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมด่วนเพ­ื่อเร่งแก้ไขปัญหาลดหมอกควัน
- จ. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำ หวังสร้างความชุ่มชื่นในอากาศช่วยลดมลพิษห­มอกควัน
- กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกองทัพอากาศร่ว­มโครงการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งลูกเ­ห็บและแก้ปัญหาหมอกควัน
- เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ Perfect Furniture Mall ศุนย์รวมฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้าน สำนักงาน และโครงการต่างๆ
- RAYA Collection ไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อเอาใจลูกค้ากระเป­๋ารายา เปิดสาขาสองเซ็ลทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่


ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

http://www.livebox.me/teeneechiangmai


   


Grand Opening RAYA Shop II @ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่


กระเป๋า RAYA By “Raya Collection” เปิดสาขาที่สอง ที่ เซ็นทรัลฯเฟสติวัล เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ RAYA Shop ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ RAYA แบรนด์กระเป๋าถือสตรีสุดหรู ผลิตภัณฑ์คุณภาพโดย RAYA Collection จัดงาน Grand Opening RAYA Shop แห่งที่ 2 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากระเป๋าถือสตรีคุณภาพในราคาที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้

คุณระย้า เหลือหลาย นักธุรกิจชื่อดังของเชียงใหม่ จัดงาน Grand Opening RAYAShop แห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ เป็นแห่งที่ 2 ต่อจากสาขาพรอมเมนาดาที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาโดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น ดร. เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการ และ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ RAYA แบรนด์กระเป๋าถือสตรีสุดหรูมีคุณภาพ สวยงามหรูหรา และทรงคุณค่า สำหรับท่านที่สนใจในผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสตรี รายา สามารถชมความงดงาม รวมถึงคุณภาพระดับพรีเมียม ได้ที่ Shop RAYA ชั้น 1 หน้าห้างริมปิง ภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ และสาขาล่าสุด ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่


ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

4 มี.ค. 2558

CMchannel "ที่นี่....เชียงใหม่"บน Live Box
"ที่นี่....เชียงใหม่" พบกับอีกหนึ่งช่องทางใหม่ที่เป็นความร่วมมือระหว่างเชียงใหม่แชนแนล กับไลฟ์บอกซ์ ทาง www.livebox.me/teeneechiangmai รับชมได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ที่บ้านแท็ปเล็ตหรือในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทุกระบบไม่ว่าจะเป็น แอนดรอยหรือ ไอโอเอส "เชียงใหม่แชนแนล" สถานีทีวีออนไลน์ ของคนเชียงใหม่."สด" ทันทีที่มีข่าวทุกที่ทุกเวลา ออกอากาศ 24 ชม.ที่ www.livebox.me/teeneechiangmai

3 มี.ค. 2558

มทบ.33 จัดกิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้ง


 ชาวบ้านม.๘  ต.ป่าป้อง อ. จ.เชียงใหม่ เดือดร้อนหนักเพราะความแห้งแล้งไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ร้องขอความช่วยเหลือ มทบ.๓๓ เร่งเข้าบรรเทาทุกข์จัดรถน้ำเข้าพื้นที่ทันที ชาวบ้านยิ้มออกหลังมีน้ำใช้

โดยเมื่อหลังได้รับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้าน มทบ.33 ไม่รอช้ารีบจัดกิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่โดยทันที  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลตรี ศรายุทธ รังษี ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ ๓๓ นำกำลังพลและรถบรรทุกน้ำจากหน่วยทหารในพื้นที่ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ กองพันพัฒนาที่ ๓ กองพันสัตว์ต่าง ป.พัน ๗  จำนวน ๕ คัน รวมความจุน้ำ ๕๐,๐๐๐ ลิตร เข้าช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ บ้านทุงยาว หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีราษฎรผู้ประสบภัยแล้งจำนวน กว่า ๑๐๐ หลังคาเรือน และยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จาก โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ให้บริการตรวจสุขภาพ และให้บริการทางการแพทย์แก่ ราษฎรด้วย
        จากการสอบถามชาวบ้าน หมู่บ้านนี้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้เป็นเวลานานกว่า ๔ วัน เพราะระบบ สูบน้ำของประปาหมู่บ้านเสียหายจากการใช้งานหนัก ต้องใช้ชีวิตด้วยความ ยากลำบากหลังจาก ชาวบ้านหลายคนต้องไปอาบน้ำในหนองน้ำขณะที่บ่อน้ำบาดาลที่ชาวบ้านได้จุดเจาะไว้และใช้ในยามฤดูแล้งก็พบว่าเหือดแห้ง ตกตะกอนข้นขุ่นไม่สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนได้ ซึ่ง นายพรจิต อาจพรหม ชาวบ้านทุ่งยาว บอกว่า ปีนี้ชาวบ้านได้รับผล กระทบจากปัญหาภัยแล้ง หนักที่สุดในรอบ ๒๐ ปี

ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
2 มี.ค. 2558

"ที่นี่....เชียงใหม่" สรุปข่าวประจำสัปดาห์ 28 กพ. 58"ที่นี่....เชียงใหม่" สรุปข่าวประจำสัปดาห์ 28 กพ. 58

หัวข้อข่าวที่น่าสนใจสัปดาห์สุดท้ายของเดื­อนกุมภาพันธ์ มีดังต่อไปนี้
- ชาวบ้านแม่เมาะเฮ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาสั่ง กฟผ.จ่ายเงินเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระ­ทบ รวมกว่า 25 ล้านบาท หลังต่อสู้มานานกว่า 10 ปี
- ชาวบ้านท่อสุดทนแล้ว!! ร้องท่อประปาแตกรายวัน แถมมาขุดถนนวางท่อไม่เรียบร้อยทำรถติดหล่ม­เดือดร้อนกันทั้งซอย
- ภูธรจังหวัดจับไอซ์สองกิโลพร้อมเงินสดอีกส­องล้านบาท
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านกว่าพันคน เพื่อมอบนโยบายแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน และการปล่อยโคมลอย โคมควัน
- จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องก­ันและปราบปรามการทุจริต
- ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกธนบัตรราคา 100 บาทชนิดใหม่
- สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับสมาชิกใหม่ลูก โคอาล่า ล่าสุดออกมาจากถุงหน้าท้องของแม่แล้ว ยังไม่ทราบเพศ เตรียมเปิดตัวให้ชม และประกวดตั้งชื่อ


ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ Perfect Furniture Mall ที่เชียงใหม่


"ที่นี่....เชียงใหม่" ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 เวลา๑๘.๐๐ น. เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ Perfect Furniture Mall ศุนย์รวมฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้าน สำนักงาน และโครงการต่างๆ

โดย มี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี คุณดนัย เลิสรัตนประภากร กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก Perfect Furniture Mall ตั้งอยู่ที่ ๑๙๘ หมู่ ๗ ต.ป่าแดด อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ Perfect Furniture Mallตอบโจทย์ทุก Life Style ด้วยเฟอร์นิเจอร์ กว่า ๑๐๐๐ ชนิด ๑๐๐๐๐ รายการ ในโอกาสเปิดใหม่ มีโปรโมชั่นหลายอย่างที่น่าสนใจ อะทิ แจกทองทุกวัน วันละ ๑ เส้น ๓๐ วัน ๓๐ เส้น แจกไอโฟน ๖ เพียงแค่กดไลค์ Facebook fanpage : perfectfurnituremall รับลุ้น ไอโฟน ๖ ฟรี ประกาศผล ๒๕ เมษายน อย่าลืม Perfect Furniture Mall ที่นี่ทุกอย่างจะมีแต่คำว่า เพอร์เฟคท์....TEL : ๐๕๓-๒๙๖๑๔๗-๙ FAX : ๐๕๓-๒๙๖๑๙๕

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน