<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

27 ก.ค. 2564

ท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรถไฟ ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรถไฟ ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

เมื่อวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษา  ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย  นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน นางรัชดาภรณ์ โออินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมดำเนินจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรถไฟ ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  กิจกรรมประกอบด้วย การนั่งรถไฟเที่ยวชมบรรยากาศสองข้างทาง กิจกรรมให้บริการในรูปแบบ  New Normal นั่งรถม้าพาเที่ยวเมืองลำปาง  มีพิธีเปิดกิจกรรมในช่วงเย็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด  ส่วนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กิจกรรมกอล์ฟสัมพันธ์ ซึ่งมีนักกอล์ฟทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพมาร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน บริษัท  นำเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาคีเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และตอนบน 2 การดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงบันทึกรับรองตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม  ได้รับความสนใจและผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง เพราะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันของภาครัฐ  กิจกรรมกอล์ฟเป็นอีกกิจกรรมที่ภาคเอกชนเสนอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เสนอรัฐบาลให้เป็น GOLF Sandbox  ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน


9 ก.ค. 2564

ภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม ChiangMai Sandbox เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

ภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม ChiangMai Sandbox  เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่  8 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษา   ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จัดประชุมหารือแนวทางการกำหนด Sealed Program (Sealed Route / Sealed Area) ของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ ChiangMai Sandbox  เพื่อจัดทำ Standard Operation Procedures (SOP)เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยมีนายรัฐพล  นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฯ
พื้นที่ Thailand Sandbox มี 6 นำร่อง ได้แก่
1. Island Approach
จังหวัดภูเก็ต /จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ) /จังหวัดกระบี่
2. Sealed Approach
: Sealed Route / Sealed Area
จังหวัดพังงา (เขาหลัก) /จังหวัดเชียงใหม่
(อำเภอเมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า) /จังหวัดชลบุรี (พัทยา สัตหีบ)
จังหวัดเชียงใหม่จึงได้หารือร่วมกันเพื่อวางแผนขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อเตรียมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในรูปแบบChiang Mai Sandbox และการกำหนดจัดทำโปรแกรม Sealed Route และSealed Area ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาตามโครงการ Charming Chiang Mai Sandbox โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการให้เรียบร้อย  
ณ ห้องลานนาไทยโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่