<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

18 พ.ย. 2555

"บารัค โอบามา" เข้าเฝ้าฯ ในหลวง ที่ รพ.ศิริราชวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18:14 น.

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้ประธานาธิบดีสหรัฐ "บารัค โอบามา" และคณะ พร้อมนายกฯ ปู เข้าเฝ้าฯ ที่ รพ.ศิ

ริราช ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงพระราชทานของขวัญแก่ผู้นำสหรัฐและคณะด้วย

วันนี้ (18 พ.ย.) เวลา 16.53 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นางฮิลลารี คลินตัน รมว.การต่างประเทศ นางคริสตี้ แอนน์ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่นายบารัค โอบามา เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. นี้ มีนายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา และนายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ เข้าเฝ้าฯ ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสัมผัสพระหัตถ์กับนายบารัค โอบามา นางฮิลลารี คลินตัน จากนั้นทรงมีพระราชปฎิสันถารกับประธานาธิบดีสหรัฐและคณะ ก่อนที่จะพระราชทานของขวัญแก่ประธานาธิบดี และนายบารัค โอบามา ถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วนายบารัค โอบามาและคณะ กราบบังคมทูลลา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรักษาความปลอดภัยภายใน รพ.ศิริราช และบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลเป็นไปอย่างเข็มงวด เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและทหารกว่า 300 นายคอยดูแลความเรียบร้อย ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่ทราบข่าวต่างมารอชมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา แต่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐและคณะ ได้เดินทางต่อไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทย และหารือกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จากนั้นจะมีการแถลงข่าวร่วมกัน และรัฐบาลเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสหรัฐและคณะ


ขอบคุณ ภาพและข้อมูลจาก :http://www.dailynews.co.th/royal/167419
และ http://www.newsrama2.com/news/topic-46112.html

สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

" Little Town " Big SOUND In City.

6 พ.ย. 2555

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 รูป


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 รูป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆา- ธิการระดับคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ "พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน" มีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะและรองเจ้าคณะตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม 268 รูป
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(5 พ.ย.55) ที่ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวต้อนรับพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้ถวายแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 และเพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล เข้าร่วม 268 รูป ซึ่งจะทำให้พระสังฆาธิการ นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อพระภิกษุสามเณรในปกครองและวัดตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาตามหลักพุทธธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม รวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาวัด อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์อีกด้วย ในการจัดถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ครั้งนี้ พระธรรมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปุทมคงคา กรุงเทพฯได้เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารและการพัฒนาวัดในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น กฎหมายน่ารู้สำหรับพระสงฆ์ การบูรณาการกิจกรรมและการบริหารกิจการวัด พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น และพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ เป็นต้นขอบพระคุณข่าวโดย ชูโชค ทองตาล่วง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413


5 พ.ย. 2555

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยม ราษฎรที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่           วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จด้วย โอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มเครื่องหมายแก่ กรรมการ อนุกรรมการ และแก่อาสาสมัคร รวมถึงพระราชทานสิ่งของแก่ตัวแทนนักเรียน และชาวบ้านจากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมประทานของเล่นแก่เด็กเล็ก และทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย บ้านแม่ปาน มีราษฎร 183 หลังคาเรือน จำนวน 547 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป หมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง เมื่อเจ็บป่วยจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแม่แจ่ม ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 7 กิโลเมตรสำหรับวันนี้ มีประชาชนจากบ้านแม่ปาน และบ้านใกล้เคียงไปรับบริการตรวจรักษาจำนวน 179 คน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้ออักเสบ และรักษาด้านทันตกรรม 42 คน  ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน 9 คน อาทิ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง, ไม่มีรูทวารตั้งแต่เกิด, เบาหวาน, มะเร็งตับ, โรคเกาต์ และไวรัสตับอักเสบ C, โรคเท้าปุก กับพัฒนาการช้า ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ยากไร้เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ ที่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย โดยโปรดให้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำภูมิภาค และโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานคร พร้อมประทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
                จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2512 ปัจจุบันมีสมาชิก ประกอบด้วย แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล และเจ้าหน้าที่สนับสนุนรวม 2,757 คน ซึ่งที่ผ่านมาได้สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าไปยังหมู่บ้านต่างๆ รวม 63 หมู่บ้าน มีผู้ป่วยไปรับการรักษากว่า 5,700 คน รวมทั้งจัดกิจกรรมด้านทันตกรรมแก่นักเรียน ตามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวม 12 แห่ง


ขอขอบพระคุณภาพจาก Jim Phathai ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
และข้อมูลข่าวโดย CH7 News
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413