<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

6 พ.ย. 2555

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 รูป


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 รูป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆา- ธิการระดับคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ "พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน" มีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะและรองเจ้าคณะตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม 268 รูป
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(5 พ.ย.55) ที่ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวต้อนรับพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้ถวายแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 และเพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล เข้าร่วม 268 รูป ซึ่งจะทำให้พระสังฆาธิการ นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อพระภิกษุสามเณรในปกครองและวัดตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาตามหลักพุทธธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม รวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาวัด อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์อีกด้วย ในการจัดถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ครั้งนี้ พระธรรมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปุทมคงคา กรุงเทพฯได้เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารและการพัฒนาวัดในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น กฎหมายน่ารู้สำหรับพระสงฆ์ การบูรณาการกิจกรรมและการบริหารกิจการวัด พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น และพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ เป็นต้นขอบพระคุณข่าวโดย ชูโชค ทองตาล่วง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น