<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

17 ก.พ. 2559

ซีพี-อำเภอแม่แจ่ม พร้อมภาคี ร่วมเปิดตัว "หมู่บ้านปลอดเผา" ลดหมอกควันเชียงใหม่"ที่นี่....เชียงใหม่" ซีพี-อำเภอแม่แจ่ม พร้อมภาคี ร่วมเปิดตัว "หมู่บ้านปลอดเผา"  ลดหมอกควันเชียงใหม่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านต้นแบบ “หมู่บ้านปลอดเผา” บ้านสบลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนาย จอมกิตติ ศิริกุล  ผู้บริหารโครงการพิเศษ   ประจำสำนักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายอาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ  ผู้อำนวยการสถาบันอ้อผะหญา ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อุทยานแห่งชาติแม่โถ มูลนิธิฮักเมืองแจ๋ม ชาวบ้านสบลอง ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจุบันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เกิดขึ้น นับเป็นวิฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านของเศรษกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิถีชีวิต โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ  อำเภอแม่แจ่ม ได้ร่วมกับ  เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) และภาคีเครือข่ายจึงได้จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบ “หมู่บ้านปลอดเผา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาหมอกควัน โดยการส่งเสริมการสร้างหมู่บ้านนำร่อง “หมู่บ้านปลอดเผา” บ้านสบลอง สำหรับเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร ตามหลักการจัดการวัสดุทางการเกษตรบนพื้นที่สูงชัน โดยวิถีไถพรวน และให้เกษตรกรรู้จักนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการเกษตร และปศุสัตว์ เช่น การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ หรืออัดแท่งเป็นอาหารสัตว์
นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในทุกวันนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผา ทั้งในส่วนของการเผาที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ป่า อันเป็นผลมาจากการหาของป่า หรือจงใจเผาเพื่อให้พื้นที่ป่าโล่ง การจุดไฟเผาเพื่อล่าสัตว์ และสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเผาพื่นที่ทางการเกษตร ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

นราชัย  ใจคำ ผู้สื่อข่าว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน