<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

14 ต.ค. 2557

คนเลี้ยงไก่แม่แฝก สันทราย ร้องไข่ราคา"ร่วง"วอนช่วยด่วน


กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่ บ้านแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่เดือดร้อนหนักราคาไข่"ร่วง"ขายได้ต่ำกว่าต้นทุนทำให้ขาดทุนยับไม่มีเงินทุนหมุนเวียนจ่ายไม่ได้แม้ค่าอาหารกับหนี้ธนาคารหยุดเลี้ยงหลายรายแล้วอีกไม่นานไม่รอดแน่ วอนจังหวัดช่วยเหลือด่วน 

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น.วันที่ 14 ต.ค.2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ บ้านแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 70 คน นำโดยนายรุ่งนิรันดร์ ทองเผือก ประธานกลุ่มฯ ได้รวมตัวกันเดินมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือราคาไข่ไก่ตกต่ำจนตอนนี้ ราคา 1.80 ถึง 2.00 บาท และอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยการพยุงราคา ให้คงที่อยู่ตามที่ทางกลุ่มต้องการคือที่ราคา 2.80 ถึง 3.00 บาท
                ทั้งนี้ในหนังสือที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมมายื่นให้กับทางผู้เกี่ยวข้องระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันราคาไข่ไก่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต โดยราคารับซื้อไข่ไก่คละหน้าฟาร์มมีราคาต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาขาดทุน ส่งผลทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินซื้อปัจจัยในการผลิตและยังทำให้ไม่มีเงินส่งธนาคาร ต้องหยุดการเลี้ยงเป้นจำนวนหลายราย ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่แฝกจึงขอให้ทางหน่วยงานราชการให้การประสานงานกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วนที่สุด

                ซึ่งต่อมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในการรับเรื่องดังกล่าวและได้ให้ทางนายไพโรจน์ กุลวาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข โดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนให้กับทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งทางนายไพโรจน์ กุลวาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการชี้แจงว่าจะดำเนินการให้หน่วงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป จากนั้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้สลายตัวและแยกย้ายกันเดินทางกลับ โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงในการชุมนุมครั้งนี้แต่อย่างใด

ทีมข่าว สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

            
         

2 ต.ค. 2557

ชาวกาดหลวงรวมตัวร้องปัญหารถสี่ล้อขอให้เหมือนเดิม


พ่อค้าแม่ค้าตลาดวโรรส(กาดหลวง) กลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะรวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ "เดือด" รวมตัวที่ศาลเจ้ากวนอู ตรอกเหลาโจ๊ววิงวอนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องกับการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะเห็นใจให้เดินรถได้อย่างอิสระรวมให้เปิดจุดจอดรถบริเวณกาดหลวงเพื่อความสะดวก วอนเจ้าหน้าที่เห็นใจค้าขายตกต่ำพร้อมขึ้นป้ายวิงวอนทั่วตลาด สุดท้ายเข้าค่าย มทบ.33 คุยกับทางทหารยังไม่ได้ข้อยุติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ต.ค. 57 ที่บริเวณ ตรอกเหลาโจ๊ว ตลาดวโรรส(กาดหลวง) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ รวมทั้งกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า บริเวณย่านตรอกเหลาโจ๊ว ได้มีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขการจัดระเบียบการเดินรถสาธารณะ ซึ่งแต่เดิมบังคับให้รถบริการสาธารณะจอดตามป้ายจอดต่างๆ ให้ปรับมาเป็นการเดินรถอย่างอิสระ นอกจากนี้ ยังได้มีการร้องขอให้เปิดจุดจอดรถบริการสาธารณะบริเวณตลาดวโรรส เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยได้มีการติดป้ายร้องเรียนตามถนนตรอกเหลาโจ๊ว อีกทั้งยังได้มีการล่ารายชื่อ จำนวนกว่า 300 คน เพื่อยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
     ตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนในย่านตลาดวโรรส ได้กล่าวว่า จากช่วงระยะที่ผ่านมาได้มีการทดลองจัดระเบียบการเดินรถโดยสารสาธารณะ โดยได้มีการบังคับให้รถบริการสาธารณะจอดตามป้ายจอดต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ และพ่อค้าแม่ค้าในย่านตลาดวโรรสเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเดินทางที่ลำบาก ส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังตลาดวโรรสเพิ่มขึ้น จากแต่เดิม เคยเสีย 30 บาท แต่ปัจจุบันต้องเสียมากถึง  70 บาท ทำให้ประชาชนเดินทางมาจับจ่ายยังตลาดน้อยลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อพีอค้าแม่ค้า ทำให้มีรายได้ลด อีกทั้งยังต้องได้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้มีรายได้ไม่พอใช้จ่าย จนทำให้พ่อค้าแม่ค้าบางรายต้องประสบปัญหาหนี้สิน จึงอยากฝากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนด้วย
  และต่อมาเมื่อเวลา 11.00น. กลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดวโรรส ได้เดินทางไปยัง มทบ.33 เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบการเดินรถสาธารณะ โดยมีพันเอกพสิษฐ์ มุขเพชร หัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ เป็นตัวแทนในการเจรจากับกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ขณะรายงานข่าวยังหาข้อยุติไม่ได้ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป
  
กมล เครือนิล สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน