<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

26 ส.ค. 2562

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมและโครงการเด่น ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต สัมผัสกับนวัตกรรม และผลผลิตจากโครงการ ต่อยอดการเป็นต้นแบบ


นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม และโครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี่จัดขึ้นภายในงาน New North Expo 2019 Food& Lifestyle ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ที่มีการหมุนเวียนนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ มาจัดแสดงผลการดำเนินงาน โดยในปีนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดแสดงผลการดำเนินงาน จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเกษตรวิชญาโครงการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร, โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยแบบบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวงตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่, โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อมต่อ 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย, โครงการม่อนล้านโมเดล
สำหรับงานแสดงและจำหน่ายสินค้า New North Expo 2019 Food & Lifestyle จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ที่ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง นำสินค้าประเภทเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป ของฝากของที่ระลึกจากวัสดุ นวัตกรรมใหม่ๆ เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายกว่า 250 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพทางการตลาดจากโครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 รวมทั้งบูธแสดงสินค้าของหน่วยงานต่างๆ มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส เรียนรู้ ลองทำ Workshop รวมถึงจับจ่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าภาคเหนือและการเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับผ้า

ทั้งนี้ เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมชื่นชมพระบารมีผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ ในระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 21.00 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่