<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

30 พ.ย. 2564

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 64 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay  ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา โดยมี การจัดพิธีเปิดกิจกรรม Northern Long Stay Fair 2021 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 64 ที่ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
   นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  มีมากมายทั้งทางด้านวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา รวมถึงอัธยาศัยของคนในพื้นที่ ถือว่าเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯ และมีนักท่องเที่ยวแบบ Long stay มาพำนักเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่เกษียณอายุ มากกว่า 50,000 คน นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้สูงอายุจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน แคนนาดา และเนเธอร์แลนด์ สนใจมาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง โดยรายได้ของชาวต่างประเทศต่อเดือนที่มาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่จะอยู่ในช่วง 75,000- 100,000 บาทต่อคนต่อเดือน ตังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาวต่างประเทศ  โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และชาวตะวันตกมีความสนใจที่จะมาพำนักระยะยาวในเชียงใหม่สูงขึ้น ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯการดำเนินโครงการ Long stay อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้สามารถข้าใจตลาดการท่องเที่ยวแบบ Long stay มากยิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Long Stay ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาว กลุ่มเป้าหมายใหม่ ในทางประเทศกลุ่มตะวันตก(สหรัฐ และยุโรป) และจีนและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ด้วย.

กมล เครือนิล ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน.
26 พ.ย. 2564

ไบเดนเตรียมเชิญผู้นำทั่วโลก ประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตย ผ่านออนไลน์ ด้านกลุ่มรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยของประเทศไทยออกมาค้าน

 

ไบเดนเตรียมเชิญผู้นำทั่วโลก ประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตย ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านกลุ่มรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยของประเทศไทยออกมาค้านที่ผ่านมาอเมริกาไม่ได้เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยตามที่ประจักษ์ไปทั่วโลก 

เมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์ทำเนียบขาวเปิดเผยแถลงการณ์ระบุว่า ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ จะทำการเชิญผู้นำโลกประชาธิปไตย มาร่วมประชุมเสมือนจริงในระหว่างวันที่ 9-10 ธ.ค. เพื่อรับฟังคำแนะนำระหว่างกัน รวมไปถึงการร่วมมือในระดับนานาชาติ
นอกจากผู้นำของประเทศต่างๆ แล้ว ในการประชุมครั้งนี้ยังได้เชิญผู้บริจาคให้การกุศล องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชน จากกลุ่มต่างๆ ในโลกประชาธิปไตยมาเข้าร่วมอีกด้วย
โดย 3 หัวข้อหลักในที่ประชุมได้แก่ การป้องกันระบอบเผด็จการอำนาจนิยม การต่อสู้กับคอร์รัปชัน และการนำเสนอความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ในแถลงการณ์ฉบับนี้ยังไม่ได้ระบุว่าจะมีการเชิญผู้นำหรือองค์กรจากประเทศใดเข้าร่วมบ้าง มีการคาดการณ์ว่าอาจเป็นการส่งสัญญาณบางอย่าง ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นหลังการประชุมสุดยอด G20 ในเดือนต.ค. ที่มีการรวมประเทศที่มีลักษณะเป็นแบบอำนาจนิยมอย่างจีนและซาอุดีอาระเบียด้วย
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในปีนี้แล้ว ในอีกราวๆ 1 ปีข้างหน้า ประธานาธิบดีไบเดนจะส่งคำเชิญให้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอีกครั้ง โดยจะเป็นการเดินทางไปร่วมประชุมแบบพบหน้ากัน เพื่อติดตามความคืบหน้าของสิ่งที่สัญญาเอาไว้ในการประชุมรอบนี้
ทางด้านกลุ่มรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยของประเทศไทยออกมาคัดค้านการประชุมนี้ เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยการกระทำของสหรัฐอเมริกาหลายต่อหลายครั้งเราจะเห็นได้ว่าใช้เผด็จการเป็นส่วนใหญ่ในหลายกรณีที่ประจักษ์จากสายตาทั่วโลก ดังนั้นการประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยในครั้งนี้จึงเป็นเพียงการประชุมจอมปลอม


18 พ.ย. 2564

เริ่มแล้ว! สุดอลังการ แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา แลนด์มาร์กใหม่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่

 

สวยงามตระการตา พิธีเปิด “ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2564” จัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และ เชียงใหม่เมืองแห่งหัตถกรรมโลก โดยกิจกรรมหลักการจัดงานประเพณียี่เป็งในปีนี้ ยังคงมุ่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และเพื่อเป็นการลดความแออัดของนักท่องเที่ยวตามริมแม่น้ำปิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดให้สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ ในการจัดเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ เพื่อรองรับการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวเทศกาลนี้ 
วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 17.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2564 และนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่” ให้สอดคล้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการและคำสั่งที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดไว้ (Covid Free Setting) คือ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน Check in หรือลงทะเบียนก่อนเข้างาน สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในงาน และ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยายกาศการจัดงานผ่านทางออนไลน์ live Streaming ผ่านเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแพลตฟอร์มอื่น ๆ  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมชมบรรยากาศการจัดงานผ่านสื่อออนไลน์
สำหรับบรรยากาศงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน สามารถถ่ายรูปร่วมกับประติมากรรมโคมไฟล้านนา ซึ่งนำโคมไฟล้านนาสีสันต่าง ๆ นับพันดวง มาประดับตกแต่งอย่างสวยงาม รวมถึงถ่ายรูปกับซุ้มอุโมงค์ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่เป็นไฮไลท์ของงาน ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดกระทงประดิษฐ์สวยงาม กิจกรรมต๋ามผางปะตี้ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย นิทรรศการ Pavilion บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประเพณียี่เป็ง และเวิร์คช้อปด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงาน  "ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564" ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะสามารถได้เปิดประสบการณ์กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่แล้ว 
ยังได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา โดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


10 พ.ย. 2564

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ ศกร.ตชด.บ้านดอยแสง และ ศกร.ตชด.บ้านห้วยโปงเลา

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง หมู่ที่ 13 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมการเกษตร ปลูกผักจำนวน 35 แปลง กำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยสารชีวภาพ การปลูกผักเครือเถา และการปลูกผักเครื่องปรุงในพื้นที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านดอยแสง มีผลการดำเนินงานของหน่วยงานด้านพืช โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนพืชผักสวนครัว จำนวน 22 ชนิด อาทิ ถั่วแดง ถั่วลันเตา ผักกาดกวางตุ้งใบ ผักคะน้า สนับสนุนวัสดุการเกษตร ด้วยการอบรมและสนับสนุนชีวภัณฑ์และปุ๋ยสูตร 15-15-15 สนับสนุนไม้ผล อาทิ หมากกิน ขนุน ไผ่หวาน
.
จากนั้น เสด็จไปยัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโปงเลา ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลเงาะโรงเรียน และผ้าห่มกันหนาวแก่ชาวบ้าน และทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภคในโรงเรียน ทอดพระเนตร กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน(กล้วยฉาบ) กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(การทอผ้า) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้บังคับบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะชมรมศิษย์เก่า ศกร.ตชด.บ้านห้วยโปงเลา
ขอบคุณภาพ-ข่าวจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์


1 พ.ย. 2564

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ Lazada แถลงข่าวงาน "Lanna Virtual Expo 2021" ภายใต้แนวคิด "กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่"

 

 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ Lazada แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ระดับโลก จัดแถลงข่าวงาน "Lanna Virtual Expo 2021" ภายใต้แนวคิด "กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่" 

มุ่งส่งเสริมและสร้างรายได้ในรูปแบบออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ แกรนด์ฮอลล์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชน การสร้างรายได้ให้ภาคการผลิต ธุรกิจการค้าและการบริการ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด และสนับสนุนวงจรด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม "Lanna Virtual Expo 2021" 

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันของส่วนราชการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ Lazada แพลต์ฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ระดับโลก จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าออนไลน์ “Lanna Virtual Expo 2021” ภายใต้แนวคิด กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ ผ่านช่องทางออนไลน์ในแคมเปญที่ร่วมกับ Lazada โดยให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการมากมาย ทั้งการกระตุ้นยอดขายและไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการ พร้อมกับ Market Place Show Room ณ บริเวณ Northern Village บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 เพื่อจัดแสดงสาธิตสินค้าตัวอย่างจริงบางส่วน จำนวน 6 หมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง กลุ่มสินค้า Health & Wellness, Handicraft, Food Innovation  และธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE ที่ได้นำผลิตภัณฑ์หรือ Gift Voucher มาจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วยมุม Information ในการให้ข้อมูลและช่วยเหลือนักชอปออนไลน์ทุกท่าน รวมถึงจุดจับคู่เจรจาธุรกิจกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ผ่านระบบ Online Business Matching ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำเสนอขายสินค้า โดยการรับชมคลิปวิดีโอ แคตตาล็อกสินค้า ฝากข้อความนัดเวลาการเจรจาการค้าล่วงหน้า หรือเจรจาการค้ากับคู่ค้าได้ทันที และที่สำคัญยังคงเสน่ห์ของมหกรรม Lanna Expo เอาไว้ได้เป็นอย่างดี ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่อยู่ใน Market Place Show Room  

ทั้งนี้ภายในงานแถลงข่าววันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานกิจกรรม (Grand Hall)  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ยังมีกิจกรรมร่วมพูดคุยและเสวนาในหัวข้อ “คนยุคดิจิทัล ต้องการอะไรจากการซื้อสินค้าออนไลน์” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการซื้อขายในระบบออนไลน์ของ Lazada ร่วมด้วยผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ประสบความสำเร็จในการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย บริการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ โดยงานนี้ยังได้เชิญ คุณหยาดพิรุณ ปู่หลุ่น Influencer Celebrity ร่วมเสวนาด้วย และปิดท้ายด้วยการแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการขายและสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้แทนจาก Lazada