<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 5 ธ.ค. 64 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ.... อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ ศกร.ตชด.บ้านดอยแสง และ ศกร.ตชด.บ้านห้วยโปงเลา

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง หมู่ที่ 13 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมการเกษตร ปลูกผักจำนวน 35 แปลง กำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยสารชีวภาพ การปลูกผักเครือเถา และการปลูกผักเครื่องปรุงในพื้นที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านดอยแสง มีผลการดำเนินงานของหน่วยงานด้านพืช โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนพืชผักสวนครัว จำนวน 22 ชนิด อาทิ ถั่วแดง ถั่วลันเตา ผักกาดกวางตุ้งใบ ผักคะน้า สนับสนุนวัสดุการเกษตร ด้วยการอบรมและสนับสนุนชีวภัณฑ์และปุ๋ยสูตร 15-15-15 สนับสนุนไม้ผล อาทิ หมากกิน ขนุน ไผ่หวาน
.
จากนั้น เสด็จไปยัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโปงเลา ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลเงาะโรงเรียน และผ้าห่มกันหนาวแก่ชาวบ้าน และทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภคในโรงเรียน ทอดพระเนตร กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน(กล้วยฉาบ) กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(การทอผ้า) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้บังคับบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะชมรมศิษย์เก่า ศกร.ตชด.บ้านห้วยโปงเลา
ขอบคุณภาพ-ข่าวจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น