<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

23 เม.ย. 2558

ภาคประชาสังคมเตรียมจัดเวทีสภาพลเมืองทวง"ข่วงหลวงเวียงแก้ว"


เครือข่ายภาคประชาสังคมเชียงใหม่เตรียมเปิดเวทีสภาพลเมืองติดตามความคืบหน้าการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้วหลังจัดประกวดจนได้ผู้ชนะและได้แบบการพัฒนาพื้นที่แล้ว แต่ ๑ ปีที่ผ่านมากลับไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งทวงถามไปยังผู้ว่าฯกว่า ๓ ครั้งไร้คำตอบที่ชัดเจน

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาสังคมนำโดยนายสวิง ตันอุด คณะทำงานสภาพลเมือง นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนรักษ์เชียงใหม่ และนายชำนาญ จันทร์เรือง ประธานเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดเวทีสภาพลเมืองติดตามความคืบหน้าการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๓ พ.ค.นี้ ที่ลานกิจกรรมหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ หลังอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ สืบเนื่องจากที่โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดให้มีการประกวดแบบการพัฒนาพื้นที่แล้วแต่ข่วงหลวงเวียงแก้ว และได้มีการตัดสินจนได้ผู้ชนะและแบบในการดำเนินการมาตามลำดับ แต่ภายหลังการประกาศผลพบว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการใดๆมาเกือบ ๑ ปีแล้ว อีกทั้งยังมีกระแสข่าวต่างๆ เช่นงบประมาณที่นำมาใช้ ๑๕๐ ล้านบาทได้ตกไปแล้ว และมีการทำหนังสือขอเปลี่ยนคณะกรรมการพัฒนาโครงการข่วงหลวงเวียงแก้วเพื่อตั้งคณะกรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่แทนโดยใช้วิธีระดมเงินบริจาคแทนใช้งบประมาณของราชการ เป็นต้น ทางเครือข่ายภาคประชาชนจึงมีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากได้มีการทำหนังสือเพื่อสอบถามความก้าวหน้าไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถึง ๓ ครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ดังนั้นจึงจะมีการเปิดเวทีสภาพลเมืองเพื่อติดตามความก้าวโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการโครงการ เครือข่ายภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนรับรู้ข้อมูล ความก้าวหน้าและร่วมแสดงความเห็นในการมีส่วนร่วมผลักดันโครงการดังกล่าวให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อคนเชียงใหม่อย่างแท้จริง 

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


   8 เม.ย. 2558

เครือข่ายชุมชนรักษ์คูเมือง ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ งดโป๊เปลือยช่วง “ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่”


 เครือข่ายชุมชนรักษ์คูเมือง ที่ประกอบด้วยชุนชนที่อาศัยอยู่รอบคูเมืองกว่า 20 ชุมชน เข้ายื่นหนังสือต่อนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องคุมเข้มเวทีกิจกรรมสงกรานต์ 2558 งดโป๊เปลือยช่วง “ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชุมชนรักษ์คูเมือง ที่ประกอบด้วยชุนชนที่อาศัยอยู่รอบคูเมืองกว่า 20 ชุมชน นำโดยนายทศพร อนุกูล ประธานชุมชนหมื่นตูม เข้ายื่นหนังสือต่อนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยหนังสือดังกล่าวเป็นแถลงการณ์แนบข้อเรียกร้องจากมติชุมชนที่ได้มาจากเวทีสาธารณะชุมชน และการสังเกตการณ์เวทีรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์มากกว่า 3 ปี ซึ่งพบว่ามีการจัดกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เสียงดัง ปลุกเร้า ยั่วยุให้เกิดความสนุกสนานและคึกคะนองในวัยรุ่น มีการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมเป็นที่อับอายต่อสาธารณะ อันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่เป็นนครที่สง่างามทางวัฒนธรรม นอกจากนั้นแล้วยังมีการดื่มน้ำเมา ก่อให้เกิดการทะเลาวิวาทและปัญหาอื่นๆ ตามมา
 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวหลังการรับหนังสือดังกล่าวว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอและเรียกร้องเครือข่ายชุมชนรักษ์คูเมือง ทั้งนี้จะมีการสั่งการเน้นย้ำกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ช่วยกันตรวจตราสอดส่องอย่างเข้มงวด หากพบเห็นการกระที่ไม่เหมาะสมใดๆ ให้ตักเตือนยับยั้ง และหากยังไม่เชื่อฟังก็ให้ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมกันนี้ระบุว่าว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องการเห็นภาพการเล่นสงกรานต์แบบล้านนา ไม่มีความรุนแรง ไม่มีการแสดงโป๊เปลือย ไม่ดื่มน้ำเมา เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมทุกปีอยู่แล้ว

 ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

   
2 เม.ย. 2558

ทรงพระเจริญ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ทรงพระเจริญ 
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ๒ เมษายน ๒๕๕๘
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ - นารีรัตนา
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จ­พระเทพรัตนราช­สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "นารีรัตนา"


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์.