<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

20 ก.ย. 2561

แถลงข่าวการจัดงาน หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2การแถลงข่าวการจัดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2
นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอรรถชากัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด นางสาวทัศนีย์ ยะจา ประธานเครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ รองประธานเครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย และ นายเชวง โล่ห์เจริญสุข ประชาสัมพันธ์เครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย ดำเนินการแถลงข่าวการจัดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 โดยมี นายธวัช  ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นางสุรีย์พร รุ่งเรือง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด และสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานฯ ณ.เชียงใหม่ศิลาดล บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเป้า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการศิลปิน OTOP โดยดำเนินการคัดเลือกศิลปินOTOP เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานศิลปิน OTOP โดยคัดเลือกผลงานศิลปิน OTOP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 100 คน และ ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 32 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแสดง ศิลปหัตถกรรม ประติมากรรม ซึ่งลงทะเบียน OTOP ใน ปี พ.ศ.2557-2558 หรือปี พ.ศ. 2559-2560 จากทั่วประเทศ
ในปี พ.ศ. 2561 เครือข่ายศิลปิน OTOP แห่งประเทศไทย ได้ระดมทุนจากกลุ่มเครือข่ายฯ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2”ระหว่างวันที่ 21 – 23  กันยายน  2561 ณ เชียงใหม่ศิลาดล  บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเป้า อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยยกทัพ “เครือข่ายศิลปิน OTOP” จำนวน มากกว่า 100 ชีวิต จากทั่วประเทศ ร่วมจัดแสดงผลงานเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ จะได้มีแนวคิดในการสานต่อมรดกอันล้ำค่านี้สืบไป
ทั้งนี้ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน จากกรมการพัฒนาชุมชน และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาและช่วยส่งเสริมสนับสนุน ขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นต้นแบบความเข้มแข็งยัง เครือข่าย กลุ่ม องค์กร อื่นๆต่อไป
วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของศิลปิน OTOP อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิลปิน OTOP โดยกิจกรรมที่จัดภายในงานประกอบด้วย
(1) การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของศิลปิน OTOP จากทั่วประเทศ
(2) การจำหน่ายสินค้าของศิลปิน OTOP  จากทั่วประเทศในราคาพิเศษ
(3) การเปิดแกลลอรี่แสดงผลงานของศิลปิน OTOP
(4) แสดงผลงานบนบ้านไม้เรือนไทย แสดงหัตถศิลป์ด้าน งานเครื่องปั้นดินเผา งานผ้า งานเบญจรงค์ งานเครื่องประดับ งานจักสาน งานทองเหลือง งานเครื่องถม งานไม้ งานเครื่องหนัง พร้อมพบกับไฮไลท์ผลิตภัณฑ์เด่น โดยเชียงใหม่ศิลาดล ฯ จะนำผลงานคอลเลคชั่นพิเศษ ชุดของตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลด้วยเทคนิคพิเศษแห่งแรกในประเทศไทย มูลค่าหลักล้านบาทมาร่วมแสดงในวันงานดังกล่าว
การจัดงาน“หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2” ทางจังหวัดเชียงใหม่ และ ศิลปิน OTOP ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทั้ง 3 ท่าน ร่วมพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ เชียงใหม่ศิลาดล บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเป้า อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนส่งเสริมสนับสนุน และผู้ประกอบการหรือ ภาคประชาชน ความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อม ช่วยกันขับเคลื่อนงาน จะส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงาน "หัตถ์ศิลป์ ศิลปิน ครั้งที่ 2 "ได้ที่ 089-991-2901 หรือ www.facebook.com/เครือข่ายศิลปินโอทอป หรือ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 0-5311 2647-8
ข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 0 – 5311 2647 – 8 ต่อ 516 ก.ย. 2561

รมช.เกษตรฯ รมว.ท่องเที่ยวฯ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ ที่ ห้วยฮ่องไคร้รมช.เกษตรและสหกรณ์ และรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกันลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือจำนวน 13 จังหวัด

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัด 3 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (อุทัยธานี กำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร) โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัด ขยายผลครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด ภายใต้การกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลักต่อไป

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร , การเสวนาการขับเคลื่อนงานบูรณาการโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล และสถานศึกษา ร่วมหนุนนำเกษตรกรอินทรีย์ โดยมีผู้แทนจากเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา และกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และ 2 เป็นต้น

สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยการร่วมบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน โดยมีแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand การรับรองมาตรฐาน PGS จำนวนพื้นที่ 4,849.91ไร่ และมีตลาดเกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.) ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 2.) ข่วงเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 3.) ตลาด Farmer's Market Chiangmai ในบริเวณกาดชุมชนเชียงใหม่อาหารปลอดภัย โครงการจริงใจ มาร์เกตเชียงใหม่ ถนนอัษฏาธร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4.) ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย (Clean, Green, & Safe Agricultural Farms) ไร่แม่เหียะ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ 5.) ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย (Clean, Green, & Safe Agricultural Farms) กาดโก้งโค้ง มหาวิทยาลัยชียงใหม่ และ 6.) กาดแม่โจ้ 2477 (ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์)

กมล เครือนิล ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน