<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

6 ก.ย. 2561

รมช.เกษตรฯ รมว.ท่องเที่ยวฯ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ ที่ ห้วยฮ่องไคร้รมช.เกษตรและสหกรณ์ และรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกันลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือจำนวน 13 จังหวัด

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัด 3 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (อุทัยธานี กำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร) โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัด ขยายผลครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด ภายใต้การกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลักต่อไป

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร , การเสวนาการขับเคลื่อนงานบูรณาการโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล และสถานศึกษา ร่วมหนุนนำเกษตรกรอินทรีย์ โดยมีผู้แทนจากเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา และกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และ 2 เป็นต้น

สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยการร่วมบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน โดยมีแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand การรับรองมาตรฐาน PGS จำนวนพื้นที่ 4,849.91ไร่ และมีตลาดเกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.) ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 2.) ข่วงเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 3.) ตลาด Farmer's Market Chiangmai ในบริเวณกาดชุมชนเชียงใหม่อาหารปลอดภัย โครงการจริงใจ มาร์เกตเชียงใหม่ ถนนอัษฏาธร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4.) ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย (Clean, Green, & Safe Agricultural Farms) ไร่แม่เหียะ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ 5.) ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย (Clean, Green, & Safe Agricultural Farms) กาดโก้งโค้ง มหาวิทยาลัยชียงใหม่ และ 6.) กาดแม่โจ้ 2477 (ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์)

กมล เครือนิล ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น