<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

27 ก.ย. 2563

คณบดีแพทยศาสตร์ มช.ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบปี 63 ของสโมสรโรตารีเชียงใหม่

 

คณบดีแพทยศาสตร์ มช.ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบปี 63 ของสโมสรโรตารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากการคัดเลือกของสโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ โดยความเห็นชอบจาก ฯพณฯท่าน รองนายกรัฐมนตรี คุณวิษณุ เครืองาม ซึ่งได้รับมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลบุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ 2563 จาก คุณกรวิภา วรานิชสกุล นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ โดยการคัดเลือกนี้ ทางสโมสรโรตารี่เขียงใหม่ไต้ ร่วมกับโรตารีภาค 3360 ได้คัดเลือกบุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจาก คุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

1.เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

2.เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสังคม

3.เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน

4.เป็นบุคคลที่เผยแพร่ศิลปะ ประเพณี ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 5.เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

6.เป็นบุคคลที่มีคุณงามความดี และทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

ซึ่งในปี w.ศ.2563 มีบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ จำนวน 10 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลตันแบบประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่


CM-UPDATE / WEATHER FORECAST : 27 ก.ย.63

 เช้านี้ "ที่นี่....เชียงใหม่"

CM-UPDATE / WEATHER FORECAST :

เช้านี้ "ที่นี่....เชียงใหม่"

พยากรณ์อากาศ วันนี้  27 กันยายน  2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ : เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php

ติดตามข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่  >>>

- Facebook :  www.facebook.com/TeeNeeChiangMai2020

- Website :    www.cmupdatenews.com

- YouTube :   www.youtube.com/kamolkuernin
20 ก.ย. 2563

เริ่มแล้ว งาน Lanna Expo 2020 “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยกของดีประจำจังหวัด จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Lanna Expo 2020 ภายใต้แนวคิด กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุน ต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน

19 ก.ย. 63 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Lanna Expo 2020 ภายใต้แนวคิด กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อต่อยอดความสำเร็จ และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ โอกาสนี้มีนายวิรุฬ พรรณเทวี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมในพิธีเปิดด้วย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกทั้งผู้ประกอบการรายย่อยยังสามารถเข้าถึงความต้องการของตลาดเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติโดยเน้นการจัดแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นที่รู้จักและรับรู้ถึงศักยภาพที่โดดเด่น โดยงานจะจัดไปถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 และได้มีการแบ่งพื้นที่คูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ ออกเป็น 4 โซนด้วยกัน ได้แก่ โซนสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง โซนสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร โซนสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และโซนสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป

ภายในงานยังมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือ โซนจัดแสดง Lanna Handicraft Festival ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาที่สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนา อาทิ การสาธิตการแกะลาย พิมพ์แป้ง ย้อมคราม การจัดแสดงเครื่องจักสาน การสาธิตการลงสีร่มกระดาษสา และพัดกระดาษสา การจัดแสดงเครื่องเงินแห่งเมืองล้านนา การจัดแสดงผ้าห่อคัมภีร์ การจัดแสดงพวงกุญแจจากผ้าทอ การจัดแสดงโคมล้านนา และโคมไต เป็นต้น นอกจากนี้ทางกลุ่ม We Love Chiangmai ยังได้นำโปรโมชั่นสุดพิเศษจากโรงแรม และบริการการท่องเที่ยว มาร่วมออกบูธที่บริเวณทางเข้างานอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางคณะผู้จัดงานจึงได้ดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมถึงการดูแลเรื่องระยะห่างของบูธแสดงสินค้า และมาตรการด้านสุขภาพอนามัยต่าง ๆ ของผู้ที่จะมาร่วมงาน เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

14 ก.ย. 2563

บรรยากาศการท่องเที่ยว บ้านม้งดอยปุย เชียงใหม่ 12 ก.ย.63


ภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวบน บ้านม้งดอยปุย เชียงใหม่ เมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ค่อนข้างเงียบเหงา นักท่องเที่ยวบางตาไม่คึกคักเหมือนก่อน พ่อค้าแม่ค้าส่วนหนึ่งต้องปิดหน้าร้านเพื่อออกไปค้าขายข้างนอก วอนภาครัฐฯ จัดงบนำกลุ่มหรือหมู่คณะ อบต. อบจ. มาท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก บ้านม้งดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวกันบางตา ไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อน สอบถามพ่อค้าแม่ค้าต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกัน ว่าค้าขายไม่ค่อยดี นักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวน้อย ส่วนใหญ่มาเที่ยวอย่างเดียวไม่ค่อยจะจับจ่ายซื้อของ บางคนต้องปิดหน้าร้านเพื่อที่จะออกไปค้าขายนอกพื้นที่ เพราะค่าใช้จ่ายมีรออยู่ ไม่สามารถนั่งรอนักท่องเที่ยวขึ้นมาที่บ้านม้งอย่างเดียวได้

จากการสอบถาม นายเมธาพันธ์ ภุชกฤษดาภา ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านดอยปุย หมู่ 11 ต สุเทพ อ  เมือง จ.เชียงใหม่ ก็ได้ทราบข้อมูลว่า ตั้งแต่เกิดปัญหา หมอกควันไฟป่าตั้งแต่ต้นปีประมาณเดือนมีนาคม ล่วงมาถึงสถานการณ์ โควิด ต้องมีการปิดหมู่บ้าน ไปตั้งสองเดือน ภายหลังได้เปิดให้ทำการค้าขายได้ นักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลงกว่าเมื่อก่อนมาก มากันส่วนตัว คนสองคน หรือเป็นครอบครัว ไม่มีนักท่องเที่ยวเป็น กลุ่มหรือหมู่คณะ ชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายก็ต้องปรับตัว คือต้องประหยัดและหาทางหารายได้เสริมเพื่อมาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยการออกไปค้าขายนอกพื้นที่ ไปในที่มีนักท่องเที่ยวมากๆ เช่นวัดดังๆในจังหวัดเชียงใหม่ บางรายต้องออกไปไกลถึงต่างจังหวัดเช่น ภูทับเบิก เขาค้อ วัดผาซ่อนแก้ว เป็นต้น  ส่วนที่อยู่ที่นี่ก็มีการทำการเกษตรบ้างแต่มันเป็นการเกษตรประเภทพืชยืนต้นดอกผล ซึ่งมันจะมีรายได้ปีละครั้งเท่านั้นเช่น ลิ้นจี่ เป็นต้น พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เลยไม่สามารถที่จะมาทำการเกษตรประเภทแปลงผักเพื่อให้มีรายได้รายวันได้

นายเมธาพันธ์ ภุชกฤษดาภา ผู้ใหญ่บ้านหรือ พ่อหลวงบ้านม้งดอยปุยยังกล่าว วอนไปถึงหน่วยงานของรัฐต่างๆ อยากให้มีการท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มภายในประเทศ เช่น การจัดงบการดูงานต่าง ของกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อบต. อบจ. หรือกลุ่มงานต่างๆเข้ามาเป็นกลุ่ม เป็นคณะ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา วิกฤติการท่องเที่ยวบน บ้านม้งดอยปุย ให้ผ่านไปได้

กมล เครือนิล ทีมข่าว “ที่นี่....เชียงใหม่” สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์รายงาน