<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

20 ก.ย. 2563

เริ่มแล้ว งาน Lanna Expo 2020 “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยกของดีประจำจังหวัด จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Lanna Expo 2020 ภายใต้แนวคิด กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุน ต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน

19 ก.ย. 63 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Lanna Expo 2020 ภายใต้แนวคิด กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อต่อยอดความสำเร็จ และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ โอกาสนี้มีนายวิรุฬ พรรณเทวี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมในพิธีเปิดด้วย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกทั้งผู้ประกอบการรายย่อยยังสามารถเข้าถึงความต้องการของตลาดเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติโดยเน้นการจัดแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นที่รู้จักและรับรู้ถึงศักยภาพที่โดดเด่น โดยงานจะจัดไปถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 และได้มีการแบ่งพื้นที่คูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ ออกเป็น 4 โซนด้วยกัน ได้แก่ โซนสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง โซนสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร โซนสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และโซนสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป

ภายในงานยังมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือ โซนจัดแสดง Lanna Handicraft Festival ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาที่สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนา อาทิ การสาธิตการแกะลาย พิมพ์แป้ง ย้อมคราม การจัดแสดงเครื่องจักสาน การสาธิตการลงสีร่มกระดาษสา และพัดกระดาษสา การจัดแสดงเครื่องเงินแห่งเมืองล้านนา การจัดแสดงผ้าห่อคัมภีร์ การจัดแสดงพวงกุญแจจากผ้าทอ การจัดแสดงโคมล้านนา และโคมไต เป็นต้น นอกจากนี้ทางกลุ่ม We Love Chiangmai ยังได้นำโปรโมชั่นสุดพิเศษจากโรงแรม และบริการการท่องเที่ยว มาร่วมออกบูธที่บริเวณทางเข้างานอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางคณะผู้จัดงานจึงได้ดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมถึงการดูแลเรื่องระยะห่างของบูธแสดงสินค้า และมาตรการด้านสุขภาพอนามัยต่าง ๆ ของผู้ที่จะมาร่วมงาน เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น