<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

26 พ.ย. 2565

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ค้นพบพืชสกุลเทียนชนิดใหม่ของโลกมากถึง 20 ชนิด และอีก 1 สายพันธุ์ พร้อมเปิดตัวหนังสือ Impatiens of Thailand (พืชสกุลเทียนในประเทศไทย)

 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ค้นพบพืชสกุลเทียนชนิดใหม่ของโลกมากถึง 20 ชนิด และอีก 1 สายพันธุ์พร้อมเปิดตัวหนังสือ Impatiens of Thailand (พืชสกุลเทียนในประเทศไทย)
.
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ Mr. John Tan Jiew Hoe กรรมการบริหาร Gardens by the Bay ประเทศสิงคโปร์ และ Datuk Chan Chew Lum เจ้าของสำนักพิมพ์ Natural History Publications (Borneo) ประเทศมาเลเซีย จัดงานเปิดตัวหนังสือ Impatiens of Thailand (พืชสกุลเทียนในประเทศไทย) พร้อมแถลงการค้นพบพืชสกุลเทียนชนิดใหม่ของโลก 20 ชนิดและอีก 1 สายพันธุ์ โอกาสนี้ รศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวเปิดงาน โดยมีนักวิชาการ นักพฤกษศาสตร์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 100 คน ณ อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
.
ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และผู้แต่งหนังสือดังกล่าวเปิดเผยว่า หนังสือ Impatiens of Thailand รวบรวมองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะด้านอนุกรมวิธานของพืชสกุลเทียนทุกชนิดในประเทศไทยที่มีจำนวนถึง 90 ชนิด โดยเป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่างตนเอง และ ผศ.ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใช้เวลาศึกษาวิจัยกว่า 16 ปี โดยเริ่มทำการออกสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 รวมทั้งเดินทางไปตรวจสอบตัวอย่างต้นแบบเพื่อการเทียบเคียงในหอพรรณไม้สำคัญหลายแห่งทั้งในยุโรปและเอเชีย ในจำนวนนี้มีเทียนชนิดใหม่ของโลกที่ได้รับการค้นพบและตีพิมพ์ในหนังสือดังกล่าวจำนวนถึง 20 ชนิดกับอีก 1 สายพันธุ์ นอกจากนี้เนื้อหาในหนังสือยังได้บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ประวัติการศึกษาทางอนุกรมวิธานของเทียนไทยซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา ชีววิทยาการผสมเกสร การประเมินสถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปวิธานและคำบรรยายลักษณะเทียนของไทยทุกชนิด รวมทั้งมีรูปวาดสีน้ำ รูปลายเส้น และรูปถ่ายสีประกอบตลอดทั้งเล่มกว่า 400 หน้า
.
การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยจำนวนมากครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศอันหลากหลายในผืนป่าของไทย ซึ่งในบรรดาเทียนชนิดใหม่ทั้ง 20 ชนิดนั้น มีถึง 15 ชนิดที่ขึ้นอยู่ในระบบนิเวศเขาหินปูน แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเขาหินปูนที่นับวันจะหมดไปจากการระเบิดทำปูนซีเมนต์และการก่อสร้าง นอกจากนี้เทียนจำนวนมากยังเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย ส่วนใหญ่หายาก และถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ และวิจัยต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า อันจะเป็นการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 
23 พ.ย. 2565

ตม.จว.เชียงใหม่ สังกัด บก.ตม.๕ คุยเข้มก่อนคุมตัว โรงแรม เจ้าบ้าน ทุกแห่งต้องเคารพกฎหมาย

 


ตม.จว.เชียงใหม่ สังกัด บก.ตม.๕ คุยเข้มก่อนคุมตัว โรงแรม เจ้าบ้าน ทุกแห่งต้องเคารพกฎหมาย

.

สืบเนื่องจากคนต่างด้าวที่เข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยบางคน บางกลุ่มเข้ามาอาศัยแอบแฝงกระทำความผิดกฎหมาย มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม หรือแอบแฝงเข้ามากระทำผิดกฎหมายในด้านอื่นๆ เป็นจำนวนมาก พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. จึงได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหามาตรการป้องกันการแอบแฝงเข้ามาอยู่ของคนต่างด้าวในลักษณะดังกล่าว พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ผบช.สตม. พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ศุภณัฏฐ์ เจริญเรื่องสกุล ผบก.ตม.๕ สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบที่พักของคนต่างด้าว ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยสร้างความรับรู้ให้กับ เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

.

พ.ต.อ.แมน รัตนประที ป รอง ผบก.ตม.๕ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม โดยพ.ต.อ.วีวัฒน์ นิวัตร ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่, พ.ต.ท.หญิง พัสษลพร ศุกระศร รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดประชุมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย โดยจัดหัวข้อชี้แจงชื่อ "ความสำคัญของการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว และช่องทางการแจ้งที่พักอาศัย" โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๓ พ.ย.๒๕"๖๕ ณ ห้องประชุมNSP RICE GRAIN AUDITORIUM อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP CMU) จว.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ โรงแรมในพื้นที่รับผิดชอบ ๘๐๕ แห่ง และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมสังเกตการณ์ม.จว.เชียงใหม่ หวังว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันมิให้คนต่างด้าวมาอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เฝ้าติดตามพฤติการณ์คนต่างด้าวอย่างใกล้ชิด หากพบว่าแอบซ่อนตัวอยู่ หรืออยู่เพื่อกระทำความผิดกฎหมาย จะเสนอให้มีการเพิกถอนการอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรและบันทึกข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรต่อไป

ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งเบาะแส หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามกับทาง ตม.จว.เชียงใหม่

ได้โดยตรง ผ่านทาง website ของ ตม.จว.เชียงใหม่ : https://chiangmai.immigration.go.th หรือ Facebook:

https://www.facebook.com/immchiangmai หรือสายตรงที่โทรศัพท์ ㆍ 0๕๓๒๐ ๑๗๕๕


ไปรีแล็กซ์ กันนะวิ ทุ่งเล็กๆ ไม่ใหญ่เดินชมสบายๆ แค่ 16 ไร่เอง ดูอาทิตย์ตกดิน แถมมีบอลลูนสวยๆให้ชมด้วยนะ ที่ I Love Flower Farm เชียงใหม่

 

ไปรีแล็กซ์ กันนะวิ ทุ่งเล็กๆ ไม่ใหญ่เดินชมสบายๆ แค่ 16 ไร่เอง ดูอาทิตย์ตกดิน แถมมีบอลลูนสวยๆให้ชมด้วยนะ ที่ I Love Flower Farm เชียงใหม่ ใกล้ๆแค่นี้เอง ฟินเวอร์ค่ะ. 18 โปรแมกซ์ ต้องมาแล้ว.ชิคๆเลยนะ

.

ใครๆก็ต้องตกหลุมรัก กับ  ทุ่งดอกเกลลาเดียร์ (Gaillardia) ทุ่งดอกแบล็กอาย ซูซาน (Black-eyed Susan) ทุ่งดอกแอลเลี่ยม-ดอกไม้ประดิษฐ์ (Allium) และทุ่งดอกซีโลเซีย (Celosia) บนพื้นที่กว่า 16 ไร่ ที่  I Love Flower Farm เชียงใหม่ 

.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสวนดอกไม้ไอเลิฟฟลาวเวอร์ ชวนนักท่องเที่ยวมาตื่นตากับทุ่งดอกไม้กว้างไกลที่ใครๆก็ต้องตกหลุมรัก คุณจะได้ทั้งรีแล็กซ์กลางธรรมชาติ และได้คืนพลังใจให้สดชื่นสดใสไปตามๆกัน! หยิบมือถือและกล้องถ่ายรูปออกมาเตรียมไว้ให้พร้อมเลย เพราะใครที่มาโพสท่าชิคๆที่นี่จะต้องได้รูปสวยไปอวดเพื่อนแน่นอน เก็บภาพความทรงจำดีๆกับทริปสำรวจความงามธรรมชาติที่ I Love Flower Farm เชียงใหม่ ในซีซั่นนี้ได้เนรมิตดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ทุ่งดอกเกลลาเดียร์ (Gaillardia) ทุ่งดอกแบล็กอาย ซูซาน (Black-eyed Susan) ทุ่งดอกแอลเลี่ยม-ดอกไม้ประดิษฐ์ (Allium) และทุ่งดอกซีโลเซีย (Celosia) ในพื้นที่กว่า 16 ไร่ 

ห้ามพลาด! กับอีเวนต์สุดพิเศษ เทศกาลบอลลูนท่ามกลางสวนดอกไม้ ชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยายกาศสุดโรแมนติคกับครอบครัว และคนรัก เฉพาะวันที่ 17 ธันวาคม 2565 - 8 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น. บอกเลยว่าถ้าพลาดแล้วต้องรออีกทีปีหน้ากันเลยทีเดียว 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่รับรองว่าสวนดอกไม้แห่งนี้จะทำให้ทุกคนต้องสดชื่นและยิ้มแย้มไปตามๆกัน อย่าลืมเข้าชมอย่างสะดวกสบายสุดๆด้วยการจองบัตรเข้าชมไว้ล่วงหน้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ Traveloka Xperience เท่านั้น!!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: I Love Flower Farm หรือ Instagram: iloveflower_farm แล้วพบกันนะทุกคน…

 

เปิดสวน​ตั้งแต่วันที่​ 1 พฤศจิกายน​ 2565​ - 15 มีนาคม​ 2566

เปิดทุกวันเวลา 08:00-18:00 น. (เปิดรับลูกค้ารอบสุดท้ายเวลา ​17:00 น.​)

จอดรถที่ลานจอดรถ: ลานจอดรถชุมชน i love flower farm https://maps.app.goo.gl/y5qBLXpECWQ8jdpv7?g_st=ic

 

#iloveflowerfarm #สวนดอกไม้ไอเลิฟฟลาวเวอร์ฟาร์ม #สวนดอกไม้เชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทุ่งดอกไม้ #ทุ่งดอกไม้เชียงใหม่ #ทุ่งดอกไม้ไอเลิฟฟลาเวอร์ฟาร์ม22 พ.ย. 2565

คณะเกษตรศาสตร์ มช. เชิญเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 


คณะเกษตรศาสตร์ มช. เชิญเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

.

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม นี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี ของคณะเกษตรศาสตร์ เน้นเผยแพร่นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

.

วันนี้ (21 พ.ย. 65) ที่ห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี ของคณะเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2565 และเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 และการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านเกษตรอัจฉริยะของคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีสมาคมผู้ประกอบการไมซ์และออแกไนซ์เซอร์ภาคเหนือตอนบน ผู้ประกอบกิจการด้านการเกษตร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแถลงข่าว

.

สำหรับแนวทางการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ในปีนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ แบ่งออกเป็น 6 โซน 6 ธีม ได้แก่ โซน Agrinovations for Sustainable นวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน เป็นโซนที่จัดแสดงนวัตกรรมสมัยใหม่ด้านการเกษตร ทั้งด้านธุรกิจอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ดิจิทัล Biogas เมล็ดพันธุ์ และธุรกิจด้านเคมีเกษตร, โซน Amazing Agro-tourism “กิน บิน ฟิน” มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยงเชิงเกษตร บูธร้านอาหารชั้นนำ และการจัดแสดงบอลลูน, โซน Living & Learning เมล็ดพันธุ์การศึกษา ต้นกล้านวัตกรรม และ Green and clean market เป็นแปลงสาธิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร การจัดแสดงกระบวนการและวิธีการผลิตพืชผักปลอดภัย แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการจากส่วนงานราชการต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โซน Greennovation Wonderland มหัศจรรย์พรรณพฤกษา เป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับการจัดสวนและพันธุ์ไม้ที่กำลังเป็นที่สนใจ และการประกวดพืชประเภทต่าง ๆ, โซน Happy Farmland ดินแดนแห่งฟาร์มสุข เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการด้านสัตวศาสตร์ การจัดจำหน่ายสัตว์น้ำ สัตว์ปีก ตลาดนัดสัตว์แปลก รวมถึงเป็นพื้นที่ประกวดสัตว์เลี้ยง และโซน Agrinovation Forum เสวนาวิชาการ “คิด เพื่อ ชีวิตที่ดีกว่า” เป็นพื้นที่ของการจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อที่เป็นที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันด้วย
21 พ.ย. 2565

สนามกอล์ฟชัมมิท กรีน วัลเย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ เชียงใหม่ ยกระดับอาชีพ "แคดดี้" เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

สนามกอล์ฟชัมมิท กรีน วัลเย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ เชียงใหม่ ยกระดับอาชีพ "แคดดี้" เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
.
สนามกอล์ฟ ซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ เป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุม ก่อตั้งเมื่อปี 2533 บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ โดยได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยสถาปนิก นักออกแบบสนามกอล์ฟระดับโลกชื่อ เดนนิส กริฟฟิธส์ ซึ่งได้ผสมผสานทัศนียภาพของอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงตระหง่านสีเขียว และสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ที่ทำให้สนามกอล์ฟแห่งนี้ เป็นสนามที่ได้มาตรฐานระดับโลกที่เป็นเสมือนอัญมณีด้านสถาปัตยกรรมแห่งกีฬากอล์ฟในหุบเขาแห่งความนรมย์ที่สามารถมาพักผ่อน มาออกรอบเล่นกอล์ฟ มาประชุมสังสรรค์ที่คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ ได้ตลอดปี
.
สนามกอล์ฟ ซัมมิท กรีน วัลเล์ย์ เชียงใหม่ เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของนักกอล์ฟทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ชื่นชอบความท้าทายและความเพลิดเพลินในสนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม ที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีตลอดปี ตลอดถึงความทันสมัยของระบบแสงแอลอีดี ให้บริการสำหรับนักกอล์ฟที่ชื่นชอบไน้ท์กอล์ฟที่เย็นสบายภายใต้ท้องฟ้าสีสวยของอากาศของอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
.
สนามกอล์ฟ ซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ เป็นธุรกิจในสายสุขภาพและการกีฬาของกลุ่มมมิท คอร์เปอเรชั่น ซึ่งมีนโยบายและความตั้งใจอย่างแนวแน่ที่จะยกระดับมาตรฐานกีฬกอล์ฟในประเทศไทยให้มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดให้ทัดเทียมกับต่างประเทศและทำให้สนามกอล์ฟซั่มมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ เป็นจุดหมายของนักกีฬกอล์ฟจากทุกมุมโลกให้มาเพิ่มประสบการณ์และความเพลิดเพลินกับกีฬากอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับฬากอล์ฟ สนาม ภูมิประเทศ และมีจิตใจบริการ" ซึ่งเป็นการพัฒนาแคดดี้มืออาชีพของสนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่, สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, อำเภอแม่ริม, และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่แคดดี้กว่า 250 คน ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์ในการเป็นแคดดี้มามากกว่า 5 ปี เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ช่วยในสนามที่ เป็นมากกกว่าทำหน้าที่เดินถือถุงกอล์ฟให้กับนักกอล์ฟ แต่เป็นที่ปรึกษาในสนามกอล์ฟและเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬากอล์ฟ "ความรู้เรื่องไลน์ เลย์เอ้าท์ ทิศทางลม ระยะ ภูมิประเทศ และความสามารถในการสื่อสารกับนักกอล์ฟจากนานาประเทศเป็นทักษะที่จำเป็นที่ทางสนามซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ ของเราให้ความสำคัญ และมากกว่าการเป็นผู้ช่วยในสนามกอล์ฟ แคดดี้ของสนามเราคือตัวแทนของคนเชียงใหม่ที่มีน้ำใจในงานบริการและจิตใจที่งดงามที่ดูแลนักกอล์ฟเสมือนแขกแก้วที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่" 
.
นางสาวภูวนิดา เตชะธนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรและธุรกิจ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการพัฒนาแคดดี้ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประทศไทยที่ทางสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลได้พัฒนาหลักสูตรโดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเกี่ยวข้องในวงการกีฬาและการท่องเที่ยวที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้
.
นายภควัต  ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเสริมว่า "ในมิติของเศรษฐกิจและสังคม สนามกอล์ฟซัมมิท กรีน
วัลเล่ย์ได้ทำให้เกิดการจ้างงานโดยตรงกว่า 500 ตำแหน่งงานในชุมชน ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ได้เร็ว และจากการที่มีนักกอล์ฟ นักท่องเที่ยว จากทั่วประเทศและนานาชาติ เดินทางมาเล่นกีฬากอล์ฟในอำเภอแม่ริม ซึ่งมีอากาศที่มรื่นด้วยแมกไม้ของหุบเขาแม่สา ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความคึกคัก มีการจ้างงาน และส่งเสริมขื่อเสียงของอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ตลอดปี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของอำเกอแมริมและจังหวัดเชียงใหม่ คือ เชียงใหม่ เที่ยวได้ทั้งปี"
.
"การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ"
เป็นนโยบายหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ต้องการนำเสนอความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติและความมีใจบริการและความรู้ในธุรกิจกีฬกอล์ฟของคนเชียงใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติรู้จักเชียงใหม่อีกมิติหนึ่ง นอกเหนือจากความสวยามและตลักษณ์โดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม" และ "สนามกอล์ฟ ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ฯ" สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักกีฬากอล์ฟและนักท่องเที่ยวได้ทุกมิติ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายและแผนในการสนับสนุนผู้ประกอบการสนามกอล์ฟในจังหวัดเพื่อพัฒนามาตรฐานสนามและมาตรฐานของบุคลากร ยกระดับการต้อนรับนักกอล์ฟจากทั่วโลกได้ตลอดปี" 
.
นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนกีฬากอล์ฟให้เป็นกิจกรรมหลักของนโยบาย Sustainable Tourism หรือ การพ่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหม่ผ่านสถาปัตยกรรม การออกแบบ อาหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้สามารถดำเนินชีวิตและธุรกิจควบคู่กันได้อย่างกลมกลืน ซึ่งโครงการพัฒนาแคดดี้ของสนามกอล์ฟซัมมิท ได้มาเสริมจุดแข็งและเติมเต็มอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของเชียงใหม่เข้าไปในกีฬากอล์ฟโดยให้แคดดี้เป็นหนึ่งในทูตวัฒนธรรมที่จะส่งมอบความสวยงามและมารยาทอันดีงามของงานบริการผ่านบุคลากรของสนามกอล์ฟที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงของสนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ฯ
.
ด้าน ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการพัฒนา
ซึ่งเป็นผู้ช่วยนักกอล์ฟในสนาม ถือเป็นหัวใจหลักของกีฬกอล์ฟ เพราะแคดดี้เปรียบเสมือนเพื่อนคู่ใจที่คอยอำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลหรือให้ความเห็นในการแก้ปัญหาในสนามได้เป็นอย่างดี เพราะแคดดี้คือคนที่รู้จักภูมิประเทศ รู้จักไลน์ เลย์เอ้าท์ และข้อจำกัดต่างๆ ในสนาม โดยเพาะอย่างยิ่งเมื่อนักกอล์ฟยังไม่มีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศของสนามนั้นๆ ซึ่งโครงการพัฒนาแคดดี้ของสนามซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เป็นโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของสนาม และถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระดับที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและทีมวิทยากร และเป็นโครงการระยะยาวที่ทุกองค์กรจะร่วมกันขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการยกระดับความพร้อมของสนามเพื่อรองรับนักกอล์ฟจากนานาชาติและประเทศไทยให้สามารถเล่นกอล์ฟได้ความเพลิดเพลินและคุณภาพ"
.
ส่วนนายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและยกระดับกีฬาภาคเอกชนของ
จังหวัดเชียงใหม่  ได้กล่าวว่า "จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้มในด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันงดงาม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบริการของจังหวัด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาสมาคมกีฬจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาธุรกิจกีฬาในภาคเอกชนให้มีกิจกรรมการแข่งขันในทุกระดับภายในจังหวัดมากขึ้น การริเริ่มโครงการฝึกอบรมแคดดี้ของสนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเย์ เชียงใหม่ ครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับวิชาชีพของบุคลากรการกีฬาและมาตรฐานของสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ และนับว่าเป็นครั้งแรกที่สนามกอล์ฟให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัด ซึ่งทางสมาคมฯ ให้การสนับสนุน โครงการนี้และจะนำแนวคิดนี้ไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพในธุรกิจกีฬาแขนงอื่นๆ มากขึ้น และขอเชิญชวนนักกีฬานักกอล์ฟได้มาออกรอบ มาเล่นกอล์ฟที่สนามซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เพื่อทดสอบความท้าทายของสนาม และเพลิดเพลินกับการเล่นกอล์ฟกับผู้ช่วยมืออาชีพหรือแคดดี้ของสนามซัมมิทฯ"
.
นายคิม ออง ซุก (Mr. Kim Hong Seok) ผู้บริหารของบริษัท ซีเจทัวร์ จำกัด หนึ่งในบริษัททัวร์ ที่เป็นผู้จัดโปรแกรมทัวร์แบบเหมาลำ(Chartered Flight) ให้แก่นักท่องเที่ยวเกาหลีให้มาเล่นกีฬากอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ว่าเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอกลักษณ์ และมีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวที่บริษัททัวร์สามารถจัดกิจกรรมให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจต่างกันได้ อาทิ นักท่องเที่ยวสูงอายุและสุภาพสตรีจะชอบการเที่ยววัดและสถานที่ซึ่งมีความสวยงาม นักกีฬากอล์ฟจะชอบเชียงใหม่เพราะมีอากาศที่อบอุ่นในฤดูหนาวซึ่งจะแตกต่างจากประเทศเกาหลีในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวจัดไม่สามารถเล่นกีฬากอล์ฟได้ ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่นและวัยทำงานจะชอบเที่ยวสนุกสนานและช็อปปิ้ง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีได้ และที่นักกีฬากอล์ฟชาวเกาหลีชื่นชอบสนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับเพราะว่า สนามมีเลย์เอาห์ของสนาม การออกแบบที่สวยงาม มีมาตรฐาน และท้าทายสำหรับนักกอล์ฟ เพราะได้รับการออกแบบมาอย่างดี โดยสถาปนิกนักออกแบบสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก สนามกอล์ฟซัมมิทมีบรรยากาศดี โอบล้อมด้วยภูเขาสวยรอบด้านทำให้อากาศดี มีความสงบ และสนามได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี และที่สำคัญที่สุดคือแคดดี้ มีความรู้ในกีฬากอล์ฟ สามารถให้คำแนะนำเรื่องไลน์ เลย์เอ้า และภูมิประเทศต่างๆ ของสนามได้ และแคดดี้ของสนามซัมมิท มีความเป็นกันเอง มีความเป็นมืออาชีพของการเป็นแคดดี้ ซึ่งทำให้สนามและแคดดี้ของซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ ไม่เป็นที่สองรองใครในภาคเหนือ จึงทำให้นักกีฬกอล์ฟจากเกาหลีและจากทุกๆ ประเทศเลือกมาที่นี่สนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเย์ เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพียง 20 นาที และเปิดให้บริการแก่นักกอล์ฟ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 ถึงเวลา 22.00 น (ไน้ทกอล์ฟ) และยังมีคลับเฮ้าสที่มีภัตตาคาร ห้องประชุม เปิดให้บริการอาหาร ห้องประชุมสัมมนา จัดงานเลี้ยงได้ในทุกเทศกาลตลอดปี
นักกอล์ฟและผู้ที่สนใจใช้บริการสนามหรือคลับเฮาส์ สามารถติดต่อฝ่ายการตลาดได้ที่โทรศัพท์ 094 613 9191 หรือเว็บไซต์
www.summitareenvalley.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่นางสาวภูนิดา เตชะธนสมบัติ (ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรและธุรกิจ) โทรศัพท์092 424 4515 และนักธุรกิจ พันธมิตรธุรกิจทุกท่าน สามารถติดต่อร่วมพัฒนาขยายธุรกิจร่วมกับสนามกอล์ฟซัมมิทฯ ได้ที่ นายณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ โทรศัพท์ (ผู้จัดการทั่วไป) 062 987 9445
8 พ.ย. 2565

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชวนเที่ยวชมบรรยากาศ “แสงประทีปส่องฟ้า สัตว์ป่าเริงร่า วันยี่เป็ง” และพบกับ “พระจันทร์เต็มดวงจำลอง” ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2565

 

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชวนเที่ยวชมบรรยากาศ “แสงประทีปส่องฟ้า สัตว์ป่าเริงร่า วันยี่เป็ง” และพบกับ “พระจันทร์เต็มดวงจำลอง” ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2565


          เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชวนร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ และต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงนี้ ด้วยกลิ่นอายมนต์เสน่ห์แห่งล้านนาในยามค่ำคืน พร้อมทั้งเชิญชมและถ่ายภาพ “พระจันทร์เต็มดวง” (พระจันทร์จำลอง) ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2565

          และในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 น. เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมการแสดงพิเศษชุดสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่บอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของประเพณียี่เป็ง และร่วม “จุดผางประทีป เพื่อความเป็นสิริมงคลและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมชมพลุโอ่ง พลุไฟเย็น ถ่ายภาพกับซุ้มโคมยี่เป็ง และร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคา ณ บริเวณรูปปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆ ที่ตกแต่งและประดับด้วยสีสันของประเพณียี่เป็ง และการนั่งรถชมสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-999000 หรือทุกช่องทางออนไลน์  Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ LineOA : @nightsafari หรือ Tiktok และ IG : chiangmainightsafari