<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

7 พ.ค. 2565

มัลลิกา เผย "ชาวนารับส่วนต่าง" ประกันรายได้งวดที่ 30 สำหรับที่เกี่ยวช่วง 29 เม.ย.-5 พ.ค. ถึงเวลารับเงิน ข่าวดี! ได้สูงสุดถึงครัวเรือนละ 27,889 บาท

 

มัลลิกา เผย "ชาวนารับส่วนต่าง" ประกันรายได้งวดที่ 30 สำหรับที่เกี่ยวช่วง 29 เม.ย.-5 พ.ค. ถึงเวลารับเงิน ข่าวดี! ได้สูงสุดถึงครัวเรือนละ 27,889 บาท 


วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น.


นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกรในพืชหลัก 5 ชนิดของรัฐบาลโดย"นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์" ล่าสุดจากการติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรทั้ง ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยวันนี้การประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปีที่3 โครงการได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงมาอย่างต่อเนื่องแล้ว


ล่าสุดในส่วนของชาวนาภาคใต้ที่เก็บเกี่ยวช่วงนี้นั้นรายงานจากนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระบุว่าได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565 ดังนี้คือ 

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว ไม่ต้องมีการชดเชย 2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาเกณฑ์กลางตันละ 12,652.58 บาท ได้รับชดเชยตันละ 1,347.42 บาท  ทำให้มีผู้ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 21,558.72 บาท 3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,731.21 บาท อันนี้ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย 4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,203.79 บาท ชดเชยตันละ 796.21 บาท ได้รับชดเชยสูงสุด ครัวเรือนละ 23,886.30 บาท และ 5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 10,256.88 บาท ชดเชยตันละ 1,743.12 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 27,889.92 บาท


“ ดังนั้นรอบนี้จึงมีข้าวเพียง 3 ชนิดที่ได้รับชดเชยนะคะ คือ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว ส่วนข้าวเปลือกหอมปทุมธานีไม่ได้รับชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่ารายได้ที่ประกันไว้และข้าวเปลือกหอมมะลินั้นได้สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวแล้ว อย่างไรก็ตามทำให้มีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร งวดนี้จำนวน 2,589 ครัวเรือนและมีชาวนาบางส่วนที่ได้รับชดเชยสูงสุดถึงครัวเรือนละ 27,889 บาท จึงขอแจ้งข่าวให้พี่น้องชาวนาทราบ" นางมัลลิกา กล่าว


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน โดยเข้าเปลือกชนิดต่างๆความชื้นไม่เกิน 15%ทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขเดิมเหมือนปีหนึ่งและปีสอง 


"ระหว่างนี้นายจุรินทร์กำลังพบปะพี่น้องเกษตรกรภาคอีสานที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรว่าพึงพอใจกับนโยบายนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากหากราคาพืชผลตกต่ำยังมีหลักประกันจากรัฐบาล ขณะเดียวกันด้านราคาพืชผลนั้นกระทรวงพาณิชย์โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บริหารให้เป็นไปตามกลไกตลาดได้ด้วย เรียนให้ทราบว่าโครงการทั้งหมดได้ช่วยเหลือเกษตรกรร่วม 7.9 ล้านครัวเรือนทั้ง ข้าว ยางพารามันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การบริหารงานที่ผ่านมาราคาพืชผลดีขึ้นตามลำดับ จนขณะนี้ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ หลายตัวไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และข้าวบางชนิด เป็นต้น อย่างไรก็ตามกลไกราคาพืชผลเกษตรนั้น เราบริหารจัดการด้านการส่งออกได้ดีส่วนภายในก็ติดตามเร่งรัดนโยบายอย่างใกล้ชิด การกำกับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ" ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

3 พ.ค. 2565

“MALADA Grand Coulee” เปิดตัวบ้านซีรี่ส์ใหมล่าสดุ Modern J” สันกำแพง เชียงใหม่ กว่า 53 ไร่ 283 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 1,400 ล้านบาท

 

บริษัท มาลาดา จำกัด เปิดตัวแบบบ้านซีรีส์ใหม่ Modern J ของโครงการ “MALADA Grand Coulee” กิโลเมตรที่ 8 บน ถ.เชียงใหม่-สันกําแพงสายใหม่ ต.บวกค้าง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ พื้นที่รวมกว่า 53 ไร่ รวมทั้งหมด 283 ยูนิต มูลค่า โครงการกว่า 1,400 ล้านบาท

คุณศรีมาลา พรรณเชษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาลาดา จํากัด กล่าวว่า “สําหรับมาลาดา โครงการนี้เป็นโครงการที่ 6 ซึ่งทุกโครงการของเรารับการตอบรับเป็นอย่างดี จากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่พักอาศัยเน้นการใช้งานที่ครบทุกตารางเมตร และเน้นการ ออกแบบที่ไม่ซ้ำกันทุกโครงการ สำหรับโครงการนี้เน้นกลุ่มลูกค้าครอบครัวใหญ่, คนวัยทํางาน, ผู้ที่เริ่มต้นครอบครัวใหม่ ในพื้นที่ที่สามารถจัดสรรให้ลงตัวได้สำหรับทุกคนในครอบครัว
โดยในวันนี้จะเป็นการเปิดตัวบ้านสไตล์ ModernJapanese โซน Coulee เรียบง่ายแตค่รบครันทุกฟังกชั่นน์ให้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ การใช้ชีวิต บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 128 ตารางเมตร / 3 ห้องนอน / 2 ห้องน้ํา / 2 ที่จอดรถ พื้นด้านหน้าทางเข้าลดระดับแบบบา้านสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า GENKAN เพื่อดักฝุ่นก่อนเข้าตัวบ้าน พร้อมมุมเก็บรองเท้า โถง Double Volume 5.6 เมตร เชื่อมต่อชั้น 1 และ 2 กระจกบานใหญ่มองเห็นพื้นที่สวน Courtyard หลังบ้าน มาพร้อม Living Area ชั้น 2 ที่เชื่อมต่อกับ Terrace ขนาดใหญ่ และห้อง Master Bedroom ชั้น 2 Floor to Ceiling 3.85 เมตร ระแนงไม้เทียมด้านหน้าช่วยกรองแสง เพิ่มความเป็นส่วนตัว โครงสร้างมาตรฐานการผลิตจากเยอรมัน ควบคุมคณุ ภาพโดย SCG แข็งแรง ไม่ร้าว ไมรั่ว กันเสียงได้ดีเยี่ยม สามารถปรับเปลี่ยน ฟังก์ชั่นได้สูงสุดถึง 4 ห้องนอน ราคาพิเศษจองวันนี้ เพียง 2.99 ล้านบาท (จากราคาปกติ 3.29 ล้านบาท) พร้อมส่วนลดและของ แถม มูลค่ารวม 150,000 บาท
ซึ่งเป็นบ้านซีรีส์ใหมเพิ่มเติมจากเดิมที่มี 3 รูปแบบ ได้แก่
- M TYPE บ้านขนาดตารางเมตร / 3 ห้องนอน / 3 ห้องน้ํา / 2 ที่จอดรถ พื้นที่ดินเริ่มต้น 30 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยกว่า 151 ตารางวา ที่มาพร้อมหลังคาโรงจอดรถ APVC ครบครันทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน กันความร้อนไดเ้ป็นอย่างดี แสงสามารถผ่านได้ 47% พิเศษด้วย Shading Device ระแนงไม้บานเลื่อนที่สามารถเลื่อนปรับเปลี่ยนหน้าตาของบ้านทั้งยังให้ความเป็นส่วนตัวในบ้านและ ช่วยบังแดดไม่ให้เข้าสู่อาคารโดยตรง
- D TYPE บ้านที่มีฟังก์ชั่นครบครันเหมาะสําหรับครอบครัวสมัยใหม่ พื้นที่ดินเริ่มต้น 38 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยกว่า 194 ตาราง เมตร / 3 ห้องนอน / 3 ห้องน้ำ /  2 ที่จอดรถ หลังคาโรงจอดรถ APVC ไม่ซ้ำใครด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และ ภายนอกที่เลือกได้ถึง 2 รูปแบบ พร้อมกับ Shading Device ระแนงไม้บังแดดไม่ให้เข้าสู่อาคารโดยตรง คุ้มค่ากับห้อง Bonus Room สามารถปรับฟังก์ชั่นได้หลากรูปแบบตอบโจทย์สไตล์ที่เป็นคุณ
 - L TYPE บ้านเดี่ยวเล่นระดับ ระหว่างพื้นที่ส่วนห้องรับแขก และห้องครัวเพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมภายในครอบครัว พื้นที่ดินเริ่มต้น 54 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยกว่า 194 ตารางเมตร / 3 ห้องนอน / 3 ห้องน้ํา และที่จอดรถขนาดใหญ่ที่ยาวถึง 8.2 เมตร สวยเด่นด้วย ระแนงไม้ บานเลื่อนด้านหน้าเอาใจคู่รักกับ Master Bedroom ขนาดใหญ่ เชื่อมต่อห้องน้ําด้วย Walk- in Closet
และโซน M-Town อาคารพาณิชย์รูปแบบใหม่รวม 2 สไตล์ในอาคารเดียวกัน พร้อมที่จอดรถส่วนตัว ขนาดพื้นที่ใช้สอยกว่า 185 ตารางเมตร / 3 ชั้น / 2 ห้องนอน / 3 ห้องน้ำที่จอดรถในโซนอาคารพาณิชย์กว่า 100 คัน มีด้านหน้าอาคารถึง 2 ฝั่ง 2 Function ออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกเป็น Style Modern Europe โปร่งโล่งกับโถงชั้น 1 สูงถึง 4 เมตร (Floor to Floor) ด้านหน้า อาคารส่วนที่เป็น Shop ติดตั้งหลังคาผ้าใบ Style Modern Europe อาคารพาณิชย์ที่คมุ้ ค่าทุกการลงทุน ลงตัวทุกการดีไซน์
รวมไปถึง Malada Grand บ้านหรูพร้อมสระว่ายน้ําส่วนตัวที่เหมาะสําหรับครอบครัวขนาดใหญ่ และฟังก์ชั่นภายในบ้านที่คํานึงถึง การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
Double Pool บ้านแนวคิดใหม่ พร้อมสระว่ายน้ําแบบ Exclusive เหนือจินตนาการกับ Shading Device ระแนงไม้บังแดดที่ ตกแต่งให้คุณได้เลือกแบบหน้าอาคารได้ตามใจ พื้นที่ดินเริ่มต้น 48 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยกว่า 257 ตารางเมตร / 4 ห้องนอน / 4 ห้องนํา้ / 2 ห้องครัว จอดรถได้ 3 คัน รองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวขนาดใหญ่ และฟังก์ชั่นภายในบ้านที่คํานึงถึงการอยู่อาศัย ของผู้สูงอายุ โปร่งโล่งกับโถงรับแขกกลางที่มีความสูงถึง 6.8 เมตร (Floor to Floor) เป็นพื้นที่ Double Space เชื่อมต่อระหว่าง Living Room ชั้น 1 และห้องนั่งเล่นชั้น 2 เต็มอิ่มกับอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่ในห้อง Grand Bedroom พร้อม Walk-in Closet ทุก ห้องนอน ตอบโจทย์ครอบครัวขนาดใหญ่ได้อย่างลงตัว
Grand Pool บ้านเดี่ยวสุดหรู พรอ้ มสระว่ายน้ําส่วนตัว พื้นที่เริ่มต้น 69 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยกว่า 349 ตารางเมตร / 4 ห้องนอน / 4 ห้องน้ำ / 2 ห้องครัว และที่ จอดรถถึง 4 คัน รองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวขนาดใหญ่ และฟังก์ชั่นภายในที่ คํานึงถึงผู้สูงอายุ โออ่ากับโถงสูง Triple Loft 6.5 เมตร เชื่อมต่อสระว่ายน้ํา พื้นที่รับแขกในตัวบ้าน และพื้นที่ทุกชั้นเข้าด้วยกัน ระบายอากาศได้ดีด้วยระบบ Double Space Double Ventilation พื้นที่ชั้น 2 กับห้องนอน Grand Bedroom เพดาน 2.9 เมตร พิเศษสุดกับ Walk- in Closet แบบ His & Her แยกสองฝั่ง พร้อมอ่างอาบน้ํา พื้นที่อเนกประสงค์บนชั้น 3 แบบ Flexible Functionสามารถปรับเปลี่ยนพนื้ที่ได้หลากหลายตามใจคุณเหนือความคาดหมายกับบ้านที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าของการอยู่ อาศัย
จุดเด่นด้านสถานที่นั้นโครงการ MALADA Grand Coulee มีทําเลที่ตั้งง่ายและสะดวก ต่อการเดินทางเพียง 10 นาทีจาก ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ติดถนนหลักเส้นสันกําแพงสายใหม่ (กม.😎 ตั้งอยู่ในทําเลที่พักอาศัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัด เชียงใหม่ รายล้อมด้วยวิวภูเขา ใกล้สถานที่ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ย่านธรุกิจ โรงเรียน ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา และ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 2
 ด้านคุณภาพ MALADA Grand Coulee ใช้วัสดุการก่อสร้างหลักเกรด A ผลิตภัณฑ์ในเครือ SCG โดยสรรหาช่างฝีมือดี ที่ใส่ใจใน ทุกรายละเอียดงานควบคมุคุณภาพอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนแถมหลังคาโรงจอดรถAPVCอายุการใช้งานยาวนานหลอดไฟLED ประหยดั พลังงานปราศจากรังสี UV ถนนหลักโครงการกว้าง 12 และ 10 เมตร มีสวนสาธารณะมากถึง 17 จุดในโครงการ และมี พื้นที่สีเขียวมากกว่ากฎหมายกําหนด ถึง 240%
สําหรับด้านการออกแบบดีไซน์นั้น MALADA Grand Coulee บ้านเดี่ยวสไตล์ MODERN Craft แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ ลงตัว ทั้งความสวยงาม และฟังก์ชั่นการใช้งาน มาพร้อมกับ Concept บ้านประหยัดพลังงาน หรือ ECO Design กระจกเขียวตัดแสงใน บ้าน จัดวางตําแหน่ง ช่องบานเปิด-ปิด ให้เกิดการหมุนเวียนระบบอากาศ (Air Flow) มีการออกแบบบ้านเป็น 3 โซน เพื่อให้เข้ากับ ผู้อยู่อาศัยมากขึ้น
อีกทั้งลูกบ้านมาลาดายังสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นของบ้านได้หลากรูปแบบตามไลฟส์ไตล์ของแต่ละคนให้บ้านที่อยู่ตรงตามความต้องการของคุณอย่างแท้จริงโดยมาลาดามีทีมแบบและสถาปนิกมืออาชีพคอยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นให้อย่าง ครบครัน
มาลาดามีบริการหลังการขายที่โดดเด่น ด้วย “MALADA Care” ดูแล 24 ชั่วโมง พร้อมดูแลให้บ้านน่าอยู่ขึ้นทั้งภายนอก และภายใน บริการที่ครอบคลุม ทั้งแจ้งซ่อม ทําความสะอาดท้ังตัวบ้านและสระว่ายน้ํา ตกแต่งสวน รดน้ําต้นไม้ ล้างแอร์ ล้างสระว่าย น้ํา และบริการอื่น ๆ หากเป็นเคสเร่งด่วนสามารถเข้าแก้ไขใหไ้ ด้ภายใน 24 ชั่วโมง
ภายในโครงการฯ ยังมี Club House รูปทรง Free Form ทันสมัยออกแบบผนังซีทรู เพื่อสร้างบรรยากาศด้านในให้ดูน่าสนใจ สําหรับคนภายนอก และยังคงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายในอาคาร ชั้น 1 แบ่งเป็นพื้นที่ Coffee Shop, Restaurant, Onsen, ห้องซาวน่า, สระว่ายน้ำสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ ยาวประมาณ 40 เมตร และผาจําลองแบบ Rock Climbing ช้ัน 2 เป็น พื้นที่ ห้องออกกําลังกาย Co-Working Space, ห้องนั่งสมาธิ, ห้องประชุม และ MOVIE Theater พื้นท่ี ห้องออกกําลังกายขนาด ใหญ่บนชั้น3ที่สามารถมองเห็นววิสระว่ายน้ํา
สอบถามข้อมูลต่างๆ ของโครงการมาลาดา ได้ท่ี โทร. 089 432 0077 หรือ www.maladahome.com (ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.)