<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 27 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

ท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรถไฟ ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรถไฟ ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

เมื่อวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษา  ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย  นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน นางรัชดาภรณ์ โออินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมดำเนินจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรถไฟ ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  กิจกรรมประกอบด้วย การนั่งรถไฟเที่ยวชมบรรยากาศสองข้างทาง กิจกรรมให้บริการในรูปแบบ  New Normal นั่งรถม้าพาเที่ยวเมืองลำปาง  มีพิธีเปิดกิจกรรมในช่วงเย็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด  ส่วนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กิจกรรมกอล์ฟสัมพันธ์ ซึ่งมีนักกอล์ฟทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพมาร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน บริษัท  นำเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาคีเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และตอนบน 2 การดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงบันทึกรับรองตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม  ได้รับความสนใจและผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง เพราะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันของภาครัฐ  กิจกรรมกอล์ฟเป็นอีกกิจกรรมที่ภาคเอกชนเสนอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เสนอรัฐบาลให้เป็น GOLF Sandbox  ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน


ภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม ChiangMai Sandbox เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

ภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม ChiangMai Sandbox  เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่  8 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษา   ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จัดประชุมหารือแนวทางการกำหนด Sealed Program (Sealed Route / Sealed Area) ของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ ChiangMai Sandbox  เพื่อจัดทำ Standard Operation Procedures (SOP)เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยมีนายรัฐพล  นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฯ
พื้นที่ Thailand Sandbox มี 6 นำร่อง ได้แก่
1. Island Approach
จังหวัดภูเก็ต /จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ) /จังหวัดกระบี่
2. Sealed Approach
: Sealed Route / Sealed Area
จังหวัดพังงา (เขาหลัก) /จังหวัดเชียงใหม่
(อำเภอเมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า) /จังหวัดชลบุรี (พัทยา สัตหีบ)
จังหวัดเชียงใหม่จึงได้หารือร่วมกันเพื่อวางแผนขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อเตรียมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในรูปแบบChiang Mai Sandbox และการกำหนดจัดทำโปรแกรม Sealed Route และSealed Area ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาตามโครงการ Charming Chiang Mai Sandbox โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการให้เรียบร้อย  
ณ ห้องลานนาไทยโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่ง "นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ " สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่ง "นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ " สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัมให้เป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิค-19 กลุ่มที่มีอาการรุนแรงปานกลางจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกำกับของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอสนับสนุนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งละ 1 ทีม มาปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นการชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งทีม “นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่” โดยได้คัดเลือกทีมแพทย์-พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มีความสมัครใจ และมีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ รวมถึงได้รับการฉีดวัคซีนครบจำนวน 2 เข็มแล้ว ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ 2 ท่าน เภสัชกร 1 ท่าน พยาบาล 6 ท่าน พนักงานขับรถยนต์ 2 ท่าน รวม 11 ท่าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นประธานในการมอบนโยบาย และกล่าวให้กำลังใจกับทีมนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ “ขอให้ภาระกิจที่เดินทางไปปฏิบัติในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาสิ่งใดขอให้ทุกท่านช่วยกันแก้ไข แล้วนำความรู้และประสบการณ์ดี ๆ กลับมาแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่รุ่นหลัง รวมทั้งให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเน้นความปลอดภัยของทีม และให้เดินทางไปกลับมาด้วยความปลอดภัย” นอกจากนี้ ยังได้นำทีมนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็น
สิริมงคล ก่อนขึ้นรถตู้เดินทางไปปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ ทีมนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ จะปฏิบัติงานในช่วงวันที่ 1- 14 กรกฎาคม 2564 และหลังจากกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ ทีมนักรบชุดขาวทุกคนจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกักตัวสังเกตอาการ เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อโควิด-19 จึงสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป


แม็คโคร เปิดพื้นที่ฟรีหน้า 83 สาขาทั่วไทย ต่อลมหายใจร้านอาหาร หนุนช่วยเหลือเร่งด่วนทุกช่องทาง พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการสู้วิกฤตโควิด-19


แม็คโคร เปิดพื้นที่ฟรีหน้า 83 สาขาทั่วไทย ต่อลมหายใจร้านอาหาร
หนุนช่วยเหลือเร่งด่วนทุกช่องทาง พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการสู้วิกฤตโควิด-19

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วไทย ที่กำลังเผชิญวิกฤตจากพิษโควิด-19 อย่างหนัก เร่งเปิดพื้นที่ฟรีหน้า 83 สาขา ให้ร้านรายเล็กกว่า 1,300 รายหมุนเวียนขายอาหาร พร้อมจัดคอร์สการทำฟู้ดดิลิเวอรี่และเสริมทักษะอื่นๆ สู้วิกฤต ผ่านแม็คโคร   โฮเรก้าอคาเดมี (MHA) หนุนช่วยเหลือเร่งด่วนทุกช่องทาง

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ในวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการควบคุมเข้มข้นภายใต้ข้อกำหนดไม่ให้นั่งรับประทานที่ร้าน แม็คโครไม่นิ่งนอนใจที่จะหาหนทางช่วยเหลือ และพร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการร้านอาหาร ด้วยการเปิดพื้นที่หน้าสาขา 83 แห่ง ให้ร้านที่สนใจหมุนเวียนมาตั้งโต๊ะขายอาหารหรือรับสั่งดิลิเวอรี่เป็นเวลา  1 เดือน ตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคมนี้ คาดว่าจะช่วยเหลือได้มากกว่า 1,300 ราย นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านในช่องทางออนไลน์ของแม็คโคร มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีร้านอาหารมากกว่า 2,000 รายเข้าร่วมแล้ว

“เราเข้าใจดีว่าในสถานการณ์เช่นนี้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญ ช่วงล็อกดาวน์เมื่อปีที่แล้ว เราได้ทดลองเปิดพื้นที่ฟรีให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งช่วยทำให้พวกเขามียอดขายเพิ่มขึ้น มีรายได้กลับคืนมาหล่อเลี้ยงกิจการได้ ขณะที่ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ธุรกิจร้านอาหารต้องเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อน แม็คโครจึงให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ด้วยการเปิดพื้นที่หน้าสาขาฟรี เปิดคอร์สออนไลน์ฝึกเสริมทักษะสู้วิกฤต อาทิ การทำฟู้ดดิลิเวอรี่ รวมถึงจัดลดราคาบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำอาหารกล่อง เป็นการทั้งเพิ่มช่องทาง เพิ่มโอกาสการขาย และช่วยลดต้นทุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น"

สำหรับการเปิดพื้นที่เพื่อให้ร้านค้าขายอาหารกล่องและรับออเดอร์ดิลิเวอรี่หน้าสาขาของแม็คโคร 83 แห่งจะเกิดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันความปลอดภัยจากโควิด-19 ขั้นสูงสุด อาทิ มาตรการรักษาระยะห่าง (Social distancing) ให้แต่ละบูทห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร รวมถึงผู้ขายประจำบูทจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของแม็คโครอย่างเคร่งครัด ส่วนการเปิดอบรมคอร์สออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.makrohorecaacademy.com หรือ MHA จะมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาสอนทำอาหารกล่องดิลิเวอรี่ และเทคนิคการปรับตัวสู้กับทุกวิกฤตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
          ....................................

กองกำลังผาเมืองปรับเข้ม 5 อำเภอชายแดนเชียงใหม่ หลังมีผู้ลักลอบเข้าเมืองพร้อมผู้นำพาจำนวนมาก

 

กองกำลังผาเมืองปรับกำลังเพิ่มความเข้ม 5 อำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ หลังมีผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 537 คน พร้อมผู้นำพากว่า  51 คน

พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยเข้มงวดตรวจตรามิให้มีผู้ลักลอบเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางหรือช่องทางธรรมชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 มิถุนายน 2564 สามารถสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 139 ครั้ง โดยเป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว จีน และเกาหลีเหนือ จำนวน 537 คน และผู้นำพา อีก 51 คน 
        ทั้งนี้ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ความยาวแนวชายแดน 227 กิโลเมตร จุดที่ต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษ 2 จุด ได้แก่ ช่องทางกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว และบ้านหลวง นอแล อำเภอฝาง โดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำไร่ ทำสวน และงานเกษตรกรรม กองกำลังผาเมือง มีกำลัง 11 กองร้อย โดยได้มีการวางกำลังชุดปฏิบัติการ สกัดกั้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 22 ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วยอำเภอเวียงแหง 4 ชุดปฏิบัติการ อำเภอเชียงดาว 5 ชุดปฏิบัติการ อำเภอไชยปราการ 3 ชุดปฏิบัติการ อำเภอฝาง 5 ชุดปฏิบัติการ และอำเภอแม่อาย 5 ชุดปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นจุดตรวจของทหาร จุดตรวจร่วมกับตำรวจ และจุดตรวจร่วมกับอำเภอ   ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการแรงงานค่อนข้างมาก เมื่อมีแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ในประเทศไทยอยู่แล้ว โดยเฉพาะตามแนวชายแดน หากเดินทางเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ทางการได้ยืดระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นทะเบียนต่างๆ อยากจะให้แรงงานแสดงตัวและเข้าสู่กระบวนการ ตามมติ ครม. ที่ได้มีการผ่อนผัน และไม่ต้องเสียเงินให้แก่ผู้นำพาเข้ามาในประเทศอย่างไม่ถูกต้อง
        อย่างไรก็ตามประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โดยหากตรวจพบหรือมีเบาะแสต่างๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน รวมถึงผู้ประกอบการโรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ ควรมีการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง หากพบว่ามีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองหรือให้อาศัยพักพิง จะถือว่ามีความผิดและต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย 

สบอ.16 ร่วมกับ อช.ศรีลานนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า และ ป้องกันไฟป่า พ.ศ.2564 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว

 

สบอ.16 ร่วมกับ อช.ศรีลานนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า และ ป้องกันไฟป่า พ.ศ.2564 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดย อุทยานแห่งชาติศรีลานนา นำโดย นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง หน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.5 (ปิงโค้ง) สถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา บูรณาการภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง อ.เชียงดาว นำโดย นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง  ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรจิตอาสา บ้านทุ่งหลุก บ้านแม่เตาะ หย่อมบ้านแม่จอน และบ้านผาลาย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมประมาณ 150 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้ "โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พ.ศ.2564" ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่บริเวณ ป่าบ้านทุ่งหลุก หมู่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ดำเนินการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ได้รับการเจรจาขอคืนจากราษฎร จำนวน 1 แปลง ในพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ปลูกไม้ป่า รวมจำนวน 2,400 กล้า ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้พะยูง เสี้ยว มะค่าโมง และมะขามป้อม รวมถึงแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อให้ราษฎรนำไปปลูกเสริมในพื้นที่ทำกินที่ได้แจ้งการครอบครอง ตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ได้แก่ บ้านทุ่งหลุก จำนวน 100.5 ไร่ บ้านแม่เตาะ หย่อมบ้านแม่จอน จำนวน 31.58 ไร่ และบ้านผาลาย จำนวน 95 ไร่ รวมประมาณ 227 ไร่

- ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง นำโดย นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" และสาธิตการทำภาชนะใบไม้จากใบรัง โดยศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้งร่วมกับศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุธรรมชาติ สู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามนโยบาย "ชิงเก็บ ลดเผา"

- ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ด้วยการวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ได้รับความร่วมมือจากราษฎร ภาครัฐและเอกชน เป็นอย่างดี