<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

9 ธ.ค. 2564

สภ.ช้างเผือกเปิดเชิงรุก "สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 (Changpuak Smart Safety Zone 4.0)" เมืองอัจฉริยะลดปัญหาอาชญากรรม "เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน"


สภ.ช้างเผือกเปิดเชิงรุก "สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 (Changpuak Smart Safety Zone 4.0)" เมืองอัจฉริยะลดปัญหาอาชญากรรม "เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน"
8 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผกก.สภ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดการประชุมโครงการ สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 (Changpuak Smart Safety Zone 4.0) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.ท.สุพจน์ ฉลาด รอง ผกก.ป.สภ.ช้างเผือก, พ.ต.ท.วีรภัทร คำลาพิช สวป.สภ.ช้างเผือก, คณะกต.ตร.สภ.ช้างเผือก, อปท.ท้องถิ่น, หน่วยงานในพื้นที่, ภาครัฐ -​ ภาคเอกชน ร่วมไปถึงผู้​นำชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสภช้างเผือกเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมผลักดันขับเคลื่อน โครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มโครงการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 30 ก.ย.65 โดยจะมีการประเมินติดตามผลทุกๆ เดือน เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผกก.สภ.ช้างเผือก กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย การพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกัน อาชญากรรมโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง "เมืองอัจฉริยะลดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดเหตุสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ ตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ และดูแลนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลไฮซีซั่นการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่" ​โครงการ สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 (Changpuak Smart Safety Zone 4.0) ครั้งที่ 1 / 64 ตามนโยบายของรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่าประเทศไทย" มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน" เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภ.ช้างเผือก จึงมีนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นระบบ Thailand 4.0 ทำงานของภาครัฐ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นการสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคอื่นๆเพื่อยกระดับการทำงาน และพัฒนาไปสู่ความร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เน้นย้ำในการป้องกันอาชญากรรมที่ควรจะดำเนินการในพื้นที่ Smart Safety Zone 4.0 เป็นการทำงาน การวิเคราะห์​จุดเสี่ยงในพื้นที่ร่วมกัน, การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันอาชกรรม, การจัดทำแผนการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกในรูปแบบใหม่โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆทั้งที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ สภช้างเผือกได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวจึงได้กำหนดพื้นที่ Safat zone ขึ้นโดยในพื้นที่ประกอบไปด้วย 3 โซนสำคัญ Economic (เศรษฐกิจ), Risk Zone (มีความเสี่ยงสูง)​และ Landmark Zone ( สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ)​ โดยได้นำโครงการดังกล่าวไปเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมได้จัดทำ MOU บันทึกความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยสภ.ช้างเผือก ได้กำหนดกรอบพื้นที่ดำเนินการ Safety Zone ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1.72 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ตำบลช้างเผือกตำบลป่าตันตำบลศรีภูมิ ประกอบไปด้วย 6 ชุมชนได้แก่ชุมชนเชียงยืน, ชุมชนป่าเป้า, ชุมชนอุ่นอารีย์, ชุมชนวัดกู่เต้า, ชุมชนศรีมงคล, ชุมชนหลิ่งกอก และภาคีเครือข่ายต่างๆที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีตัวแทนชุมชนตัวแทนนักธุรกิจ, ตัวแทนส่วนราชการตัวแทนผู้สื่อข่าว และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นพร้อมร่วมกันจัดทำแผนป้องกันภัยอาชญากรรมในพื้นที่ในวันนี้
พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผกก.สภ.ช้างเผือก กล่าวเสริมว่า ในส่วนของ สภ.ช้างเผือก ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจแทนตู้แดงแบบเก่าผ่านระบบ Police 4.0 โดยได้กำหนดจุดตรวจแบบใหม่และได้จัดทำแผนป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยการให้ตำรวจทุกสายงานรวมถึงอาสาตำรวจออกตรวจพื้นที่ผ่านระบบ Police 4.0 ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มักเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงอาทิเช่นธนาคารร้านทองห้างสรรพสินค้าจุดเสี่ยงต่างๆเป็นต้น, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สภ. ช้างเผือกได้ดำเนินการประสานผู้นำชุมชนออกสำรวจพื้นที่ขีดสีตีเส้นพื้นที่ไหล่ทางในเขต Safety Zone โดยร่วมมือกับทางเทศบาลและจิตอาสาต่างๆ การสำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV เฉพาะในเขตพื้นที่ Changpuak Smart Safety Zone 4.0
ติดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 60 จุดและทางเทศบาลนครเชียงใหม่กำลังดำเนินการสำรวจติดตั้งเพิ่มเติม ผมจะตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายภาคประชาชน Application Police I Lert, you, Police 4.0, แจ้งเอกสารหายออนไลน์และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ โดยทางสภช้างเผือก ขอรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการจัดทำห้อง ccoc เพื่อเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการเชื่อมกล้อง CCTV ทั้งของส่วนราชการและเอกชนมารวมไว้นะที่เดียว โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกันว่าควรจัดตั้งศูนย์ CCTV ที่ตู้ยามช้างเผือกถนนสนามกีฬาตรงข้ามขนส่งช้างเผือก รวมถึงได้มีการจัดทำโครงการสายตรวจชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับอาสาประชาชนออกตรวจพื้นที่ Changpuak Smart Safety Zone 4.0 ริเริ่มการจัดทำโครงการสายตรวจอากาศยานไร้คนขับ (Drone), การติดตั้งตู้ SOS พร้อมกับขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายร่วมกันออกสำรวจแบบสอบถาม Changpuak Smart Safety Zone 4.0 รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆให้มากที่สุด ผมรับฟังความคิดเห็นว่าควรทำอย่างไรในพื้นที่ Changpuak Smart Safety Zone 4.0 ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น