<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

29 มิ.ย. 2558

นายกฯประยุทธ์ถึงเชียงใหม่ชมกาดชุมชนพร้อมประชุมครม.สัญจร


 นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและเยี่ยมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางด้วยเครื่องบินทหาร ถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 เชียงใหม่ในช่วงบ่าย และเดินทางเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หลังจากนั้นได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจเยี่ยมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ซึ่งได้จัดไว้ตามนโยบายในการให้บริการประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ สร้างโอกาสด้านอาชีพให้ประชาชน หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำในบรรยากาศกาดหมั้วที่โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทแอนด์สปา ซึ่งเป็นสถานที่พักของคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่

โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีขึ้นในเช้าวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน 27 หน่วยงาน บริเวณโถงก่อนเข้าห้องประชุม ขณะนี้สถานที่ต่าง ๆ และระบบความปลอดภัยเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการประชุมที่กำลังจะมีขึ้น หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวผลการประชุม ก่อนจะเดินทางต่อไปยังอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเสนอหลายโครงการ ทั้งเรื่องระบบขนส่งมวลชน ระบบกำจัดขยะ โครงการ 1ตำบล 1 ล้านบาท และโครงการพัฒนาเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง

ข่าวโดย  :   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
ภาพโดย :   กมล เครือนิล
ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
28 มิ.ย. 2558

พ่อเมืองเชียงใหม่ลั่นพร้อมเต็มร้อยรับประชุมครม.สัญจร


พ่อเมืองเชียงใหม่นำคณะตรวจความพร้อมสถานที่จัดประชุม งานนิทรรศการ และตลาดนัดชุมชน รับ ครม.สัญจร ยันพร้อมเต็มร้อยแล้ว

"ที่นี่....เชียงใหม่"  ๒๘ มิย. ๕๘ ภาพบรรยากาศ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะตรวจการล่วงหน้าหลายคณะของคณะทำงานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในห้วงวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายนนี้ ตรวจความพร้อมของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นร้านด้านข้างศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดตลาดนัดชุมชนรวมถึงสถานที่การจัดประชุมครม. สัญจรที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นทั้งจุดจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องรับรองสื่อมวลชน และห้องอาหารสำหรับคณะรัฐมนตรี ยันพร้อมเต็มที่แล้ว

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
11 มิ.ย. 2558

กลุ่มภาคเหนือบน 1 สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่อบรมด้านแฟชั่นผ้าไทยมุ่งสู่สากล


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชิญชวนผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมเกี่ยวกับสิ่งทอและผ้าไทย หรือบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านแฟชั่นผ้า และส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การอบรมผู้ประอบการด้านแฟชั่นผ้า “อัตลักษณ์แฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่ธุรกิจพัสตราสากล” และการประกวดแฟชั่นดีไซน์ “อัตลักษณ์แฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่พัสตราอาเซียน” ชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาท
ปัจจุบันแฟชั่นมีการแข่งขันกันสูงขึ้น รูปแบบแฟชั่นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด กระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ด้านแฟชั่นและสร้างนักออกแบบส่งเสริมให้นำผ้าฝ้าย ผ้าไหม และภูมิปัญญามาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อพัฒนาให้ทันต่อความต้องการของตลาดโลกและเพื่อสร้างตลาดทางการค้าตลาดโลกได้มากขึ้น ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมคือ การอบรมเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการด้านแฟชั่นผ้า และประกวดออกแบบแฟชั่นเพื่อส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” 
ทั้งนี้ การอบรมผู้ประกอบการด้านแฟชั่นผ้าใช้ชื่อว่า “อัตลักษณ์แฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่ธุรกิจพัสตราสากล” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ ภายใต้หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการและนักออกแบบแฟชั่นที่เน้นด้านการส่งเสริมการขาย การจัดทำแผนธุรกิจ การคำนวณต้นทุน และภาษี และการทำตลาดโลกในปัจจุบัน โดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและออกแบบแฟชั่น ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผู้ร่วมอบรมจะได้ทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีการผลิตชุดแฟชั่นจริงตามต้นแบบอีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงจะได้รับสวัสดิการด้านค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร และอื่นๆ ระหว่างร่วมกิจกรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2558 รับจำนวนจำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จำนวน 30 คนเท่านั้น

สำหรับในส่วนของการประกวดแฟชั่นดีไซน์ “อัตลักษณะแฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่พัสตราอาเซียน” ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องออกแบบชุดโดยใช้ผ้าและวัสดุพื้นเมืองชนเผ่าหรือล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทย ให้มีความผสมผสานกับกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างน้อย 1 ประเทศขึ้นไป จำนวน 1 คอลเลคชั่น 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดทำงาน ชุดลำลอง และชุดราตรี โดยผู้เข้าร่วมประกวดที่เข้ารอบ 10 คน จะได้ผลิตชุดแฟชั่นตามแบบ โดยมีดีไซน์เนอร์มืออาชีพเป็นผู้ร่วมให้คำปรึกษา สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับเงินรางวัล 30,000 บาท และโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และโล่เกียรติยศ และรางวัลชมเชยอีก 7 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และโล่เกียรติยศ เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท หอหมั้นเมือง จำกัด โทร. 080 – 0313613 

ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
7 มิ.ย. 2558

“มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo 2015” เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่


"ที่นี่....เชียงใหม่" “มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo 2015” เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

"ที่นี่....เชียงใหม่" วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมการเปิดกิจกรรมและร่วมจัดนิทรรศการงาน “มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo 2015” ณ อาคารนิทรรศการและห้องประชุม Exhibition and Convention Hall ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับการจัดงาน “มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo 2015” เป็นการรวมสุดยอดของดีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ที่จะจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด ภายใต้แนวคิด “ช้อป ชิม โชว์” เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการเจรจาทางธุรกิจสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ “มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo 2015” ยังเปิดให้ “ช้อป ชิม โชว์” กัน ในระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


2 มิ.ย. 2558

แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมสุดยอด OTOP Lanna Expo


 5-9 มิถุนายน นี้ พบกันในงาน  มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม      พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         เป็นประธานการแถลงข่าว มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo ร่วมกับนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน  นายอภิวัฒน์  ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง  นายดนัย  ปานนิตยกุล  พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   และนางเนตรนภา  สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) เชิญชวนประชาชนเข้าชมงาน ซึ่งเตรียมจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2558
นางเนตรนภา  สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) กล่าวว่า  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร มีความยินดีในการสนับสนุนการจัดงานและการจัดแสดงสินค้า OTOP ซึ่งมีความพร้อมของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาอย่างเต็มศักยภาพที่สามารถจัดงานได้ทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อรองรับ AEC ในอนาคต 

การจัดงาน มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo 2015 เป็นการรวมสุดยอดของดีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน  ที่จะจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด ภายใต้แนวคิด “ช้อป  ชิม โชว์” เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการเจรจาทางธุรกิจสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน