<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

27 ม.ค. 2564

เชียงใหม่ เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

 

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยตั้งเป้าหมายลดจุดความร้อนลง 25% จากปีที่ผ่านมา พร้อมเตรียมการด้านการดูแลผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต เยียวยาสูงสุด 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวการบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ณ ร้านอาหารบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ถึงการดำเนินงานและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการไฟป่าที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่เน้นการให้ความสำคัญกับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ เพื่อควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟ โดยได้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การจัดทำแนวกันไฟ รวมถึงการจัดกองกำลังลาดตะเวนในพื้นที่ต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถลดจุดความร้อน (Hotspot) รวมถึงพื้นที่เสียหายจากการเผาไหม้ลง 25% จากปีที่ผ่านมาตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการติดตามสถานการณ์ทุกระยะอย่างใกล้ชิด ซึ่งสิ่งที่เป็นห่วงในขณะนี้คือสภาพภูมิอากาศ อันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ จนส่งผลให้คุณภาพของอากาศไม่ดีเท่าที่ควรหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งกรณีนี้ก็ได้มีการนำข้อมูลเรื่องของภูมิอากาศมาบริหารจัดการในบริเวณแต่ละพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นด้วย

ด้านนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเตรียมการด้านการดูแลผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟกรณีบาดเจ็บ/เสียชีวิต โดยมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ จะช่วยเหลือในกรณีที่เสียชีวิต รายละไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนในกรณีบาดเจ็บจะช่วยเหลือรายละไม่เกิน 10,000 บาท ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็ได้มีกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 ถึง 10 พฤษภาคม 2564 โดยในกรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุขณะเข้าปฏิบัติการดับไฟป่า รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะให้ความคุ้มครองเป็นจำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท และจะได้รับการชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะเข้าปฏิบัติการดับไฟป่า (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) วันละ 200 บาท นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือจากคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้พิจารณาตามหลักมนุษยธรรม และหลักเกณฑ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสถานการณ์อุทกภัย หรือวาตภัย หรือสาธารณภัย ที่ได้มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ หรือประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน คณะกรรมการกองทุนฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้คือ กรณีเสียชีวิต จะจ่ายค่าจัดทำศพ รายละ 50,000 บาท เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ครอบครัวละ 30,000 บาท เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ อีกครอบครัวละ 50,000 บาท ส่วนกรณีบาดเจ็บ จะมอบเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บสาหัส ครอบครัวละ 30,000 บาท และเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ครอบครัวละ 15,000 บาท

นันธิกา กิจปาโล/กุลนาฎ คำปันปู่/วรัญญา สงค์ประเทศ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

24 ม.ค. 2564

จุรินทร์ ลุยเชืยงใหม่! ประชุมช่วยชาวไร่กระเทียมภาคเหนือ "เชิงรุก"

 

จุรินทร์ ลุยเชืยงใหม่! ประชุมช่วยชาวไร่กระเทียมภาคเหนือ "เชิงรุก" นำเกษตรกร-ผู้ค้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากิโลละ 13.50 บาท นำตลาดสูงกว่าราคาตกเขียวปัจจุบันที่ถูกกดเหลือ 8 บาท 

วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมวางแผนเชิงรุกรองรับการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (กระเทียม) ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังการประชุม นายจุรินทร์ กล่าวว่าในภาพรวมผลผลิตกระเทียมในแต่ละปีจะมีประมาณ 80,000 ตัน คิดเป็นกระเทียมสด 230,000 ตัน บริโภคภายในประเทศ 170,000 ตัน จึงนำเข้าประมาณ 60,000 ตัน การนำเข้าเป็นไปตามข้อตกลงด WTO โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ และมีภาษีนำเข้าร้อยละ 57 ปัญหาที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์เป็นห่วงว่าผู้ปลูกกระเทียมจะได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะมีข่าวว่ามีการตกเขียวกระเทียมสดล่วงหน้าในราคากิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งคิดว่าเป็นราคาที่ต่ำเกษตรกรควรได้ราคาดีกว่านี้
กระเทียมกำลังจะออกมากในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จึงประชุมแก้ปัญหาเชิงรุกล่วงหน้าโดยกรมการค้าภายในประสานงานกับทีมเซลล์แมนจังหวัดที่พาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชนจัดให้มีการเจรจาซื้อขายกระเทียมสดล่วงหน้าในราคาที่คิดว่าเป็นธรรม 8 สัญญา มีภาคเอกชน 8 บริษัทเป็นผู้ซื้อและกลุ่มเกษตรกร 8 กลุ่มเป็นผู้ขายในราคากระเทียมสดกิโลกรัมละ 13.50 บาท 
เป็นราคาชี้นำตลาดในฤดูกาลผลิตนี้


" ให้ทีมเซลล์แมนจังหวัดร่วมกับภาคเอกชนและทุกฝ่ายทำสัญญาเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวไร่กระเทียมขายกระเทียมได้ในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นกว่าราคาตกเขียวที่กิโลกรัมละ 8 บาท และกำหนดมาตรการเสริมในช่วงที่กระเทียมออกมาก มีมาตรการชะลอขาย ถ้าเกษตรกรผู้รวบรวมกระเทียมหรือสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรชะลอขายกระทรวงพาณิชย์จะมีวงเงินช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ผู้รวบรวมกระเทียม ประมาณ 6 เดือนเมื่อราคาดีค่อยขายช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 และมาตรการทางกฎหมายให้มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดโดยเฉพาะปัญหาการลักลอบการนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศวันนี้มีการสั่งการให้กรมศุลกากรตำรวจและฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดการแก้ปัญหาลักลอบการนำเข้า จะนำเรื่องนี้ไปเรียนให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารให้ท่านนายกได้สั่งการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ากระเทียมต่อไป
เข้มงวดการออกไปอนุญาตนำเข้ากระเทียมให้มีการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของกระเทียมที่นำเข้า เข้มงวดการตรวจสอบการขนย้าย หากตรวจพบจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรการระยะยาวที่กระทรวงเกษตรฯจะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาพันธุ์กระเทียมให้กระเทียมไทยเป็นกระเทียมที่มีคุณภาพ เรียกว่า “ใหญ่ ง่าย ดี“กลีบใหญ่ แกะง่าย และมีคุณภาพดี รสชาติดี และเร่งรัดการส่งเสริมการปลูกกระเทียมออร์แกนนิคและเปิดตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ส่งเสริมการนำกระเทียมไปสร้างนวัตกรรมทางอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเร่งรัดให้ อย. ออกใบอนุญาตให้กับนวัตกรรมเหล่านี้ต่อไป " รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว
11 ม.ค. 2564

สวนสัตว์เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า เพื่อปรับปรุงหลังคาตามแผนงบประมาณ ปี 2564

 

สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยการอนุมัติขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ทำการปิดส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงหลังคาส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า ตามที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้รับอนุมัติงบประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการปรับปรุงหลังคาส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ดังนั้นสวนสัตว์เซียงใหม่จึงจำเป็นต้องปิดส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว ไม่เกิดผลกระทบต่อหมีแพนด้าและผู้เข้าชมภายในส่วนจัดแสดง ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด-19) ด้วยนั้นสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงขอปิดส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นการปรับปรุง ส่วนนักท่องเที่ยวยังคงเข้ามาใช้บริการเที่ยวชมใน
ส่วนอื่นๆ ได้ตามปกติ สวนสัตว์เชียงใหม่ยังคงเข้มงวดทุกขั้นตอนในการคัดกรองตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อนึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่จะพิจารณาดำเนินการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแพร่ภาพลงในสื่อออนไลน์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับชมหมีแพนด้าหลินฮุยได้อย่างต่อเนื่องในช่วงปิดส่วนจัดแสดงต่อไป.
CR : ทรงวุฒิ ทับทอง
CM-UPDATE / WEATHER FORECAST : เช้านี้ "ที่นี่....เชียงใหม่" 11 มกราคม 2564

 

CM-UPDATE / WEATHER FORECAST :
เช้านี้ "ที่นี่....เชียงใหม่"
พยากรณ์อากาศ วันนี้ 11 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคเหนือ : อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php
ขอบคุณภาพ : ห้วยตึงเฒ่าเชียงใหม่ / https://www.facebook.com/huaytuengthaocm/
ติดตามข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : 
- Website :  www.cmupdatenews.com
2 ม.ค. 2564

ผบช.ภ.5 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

ผบช.ภ.5 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564

1 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข  ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข 
ภริยา/ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2564
โดยมี พล.ต.ต.วันชัย  สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.กฤตธาพล  ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.บัณฑิต   ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.สุเทพ  ฐาปนวรกุล ผบก.กค.ภ.5, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่,  นางวิรัชฎา จีระนันตสิน ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ณ อาคารเรือนรับรอง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่