<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

29 ม.ค. 2558

แถลงข่าวจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติครั้งที่ ๒๙


วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ประธานร่วมแถลงข่าวการจัดการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติครั้งที่ ๒๙ หรือ XXIX International Society of Sugar Cane Technologists Congress ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ งานในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอ้อยและน้ำตาลจากนานาประเทศทั่วโลก ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดว่าจะมีนักวิชาการต่างชาติจากทั่วโลก เข้าร่วมประมาณ ๒,๐๐๐ คน เพื่อเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล นักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของงานวิจัยของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายการวิจัยของประเทศตลอดจนทำให้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ และเกิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยอย่างยั่งยืน 


ทั้งนี้ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ในฐานะตัวแทนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์ประชุมฯได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่จัดงานจาก International Society of Sugar Cane Technologists และสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน การประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ในครั้งนี้ ทั้งนี้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นศูนย์ประชุมที่จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการรองรับการประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ (MICE - Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจไมซ์และการเปิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

ทีมข่าว สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน26 ม.ค. 2558

วี.พี.เอฟ. (VPF) เปิดตัว VPF Shop


เช้านี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ที่สำนักงานใหญ่เครือ วี.พี.เอฟ. (VPF) ณ บริเวณสี่แยกแม่คาวสะอาดใส อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ร้าน VPF Shop ผลิตสุกรแบบครบวงจร และจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพแปรรูป สาขาแรกของภาคเหนือ โดยมีนายวรพงศ์ จีรประภาพงศ์ ผู้จัดการโครงการ Pork Land และผู้บริหาร VPF Group ร่วมในพิธีเปิด
เช้านี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ที่สำนักงานใหญ่เครือ วี.พี.เอฟ. (VPF) ณ บริเวณสี่แยกแม่คาวสะอาดใส อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ร้าน VPF Shop ผลิตสุกรแบบครบวงจร และจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพแปรรูป สาขาแรกของภาคเหนือ โดยมีนายวรพงศ์ จีรประภาพงศ์ ผู้จัดการโครงการ Pork Land และผู้บริหาร VPF Group ร่วมในพิธีเปิด
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันอาหารที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นที่น่ายินดีที่ทาง วี.พี.เอฟ. กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสุกรแบบครบวงจร และจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพแปรรูปทั่วภาคเหนือ ได้ขยายธุรกิจและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปคุณภาพ โดยได้เปิดร้านจำหน่ายภายใต้ชื่อ ร้าน VPF Shop ซึ่งได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปได้เป็นอย่างดี การเปิดร้าน VPF Shop ในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกในการบริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้บริโภคควรจะให้การสนันสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยการบริโภคเนื้อสุกรให้ท้องถิ่นของตัวเองด้วย ขณะเดียวกันการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพของ วี.พี.เอฟ. กรุ๊ป จะช่วยสนับสนุนโครงการ Northern Thailand Food Valley ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทางด้านนายวรพงศ์ จีรประภาพงศ์ ผู้จัดการโครงการ Pork Land ได้กล่าวว่า เป็นระยะเวลาร่วม ๔๐ ปีแล้วที่ วี.พี.เอฟ. กรุ๊ป ได้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสุกรแบบครบวงจร โดยมีการพัฒนาและขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๔ บริษัทในเครือ ได้แก่ ๑.บริษัท แม่ทา วี.พี. ฟีดมิลล์ เป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อปี ๒๕๔๘ สามารถผลิตอาหารสุกรไว้สำหรับใช้ในเครือฯ ควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ๒.บริษัท วี.พี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกสุกรส่งต่อนำไปอนุบาลและเลี้ยงเป็นสุกรขุนที่บริษัทในเครือ ๓.บริษัทแม่ทา วี.พี. จำกัด ดำเนินกิจการฟาร์มสุกรขุนแบบโรงเปิด โดยรับซื้อลูกสุกรที่ผลิตจากบริษัท วี.พี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด นำมาอนุบาลและเลี้ยงเป็นสุกรขุนเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทในเครือ และ ๔.บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด เป็นโรงชำแหละสุกรที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ สามารถชำแหละสุกรได้ ๒๐๐ ตัว/ชั่วโมง เพื่อจำหน่ายเนื้อสุกรทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งในเขตภาคเหนือและส่งออกเนื้อสุกรชำแหละไปต่างประเทศ 

“สำหรับ VPF Shop ซึ่งได้จัดพิธีเปิดในวันนี้นั้น นับเป็นสาขาแรกที่บริษัทมีความตั้งใจที่จะผลิตและพัฒนาเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการเลี้ยงที่มีระบบและความทันสมัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้บริโภค มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกบริโภคหลากหลาย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด "หมูดีเพื่อชีวิตที่ดี (Healthy pork for Healty life) " โดยบริษัทมีแผนงานที่จะขยายร้าน VPF Shop ให้ครอบคลุมทั่วภาคเหนือ และในอนาคตคาดว่าจะขยายไปทั่วประเทศ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน ส่วนการดำเนินงานของ วี.พี.เอฟ กรุ๊ปยึดหลักของการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความแตกต่างอย่างยั่งยืน และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมสุกรครบวงจรที่มีคุณภาพเคียงคู่สังคมไทยและก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป”
ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน17 ม.ค. 2558

ธอส.เปิดสาขาใหม่"สันทราย"จัดเต็มครบเครื่องเรื่องธุรกรรมการเงิน


ธนาคารอาคารสงเคราหะ(ธอส.) สาขาสันทราย จ. เชียงใหม่ เปิดทำการอย่างเป็นทางการให้บริการธุรกรรมทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บริการรับฝาก-ถอนเงิน เปิดบัญชีใหม่ รับชำระหนี้เงินกู้ และรับชำระค่าสาธรณูประโภค นำโครงการ "สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่๒๕๕๘"

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นาย ชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ธนาคารอาคารสงเคราหะ(ธอส.) สาขาสันทราย จ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการโดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมาก
    นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราห์(ธอส.) เปิดเผยว่า จากหนึ่งในพันธกิจหลักของธนาคาร คือการมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธนาคารมีนโยบายที่มุ่งเน้นให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง ด้วยการขยายสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและลูกค้าของธนาคารได้มีโอกาสเข้าถึงบริการที่ดีและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และสาขาล่าสุด "สาขาสันทราย จ. เชียงใหม่"ก็ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ โดยให้การบริการธุรกรรมทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บริการรับฝาก-ถอนเงิน เปิดบัญชีใหม่ รับชำระหนี้เงินกู้ และรับชำระค่าสาธรณูประโภค นำโครงการ "สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่๒๕๕๘" อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกเพียง ๐.๘๗% ต่อปี ปีที่สองอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ๔.๘๕ % ต่อปี ปี่ที่สามจนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-๑.๐๐% ต่อปี และลูกค้ารายยย่อยทั่วไปอัตราดอกเบี้ย MRR-๐.๕๐% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR ธอส.เท่ากับ๖.๙๗๕%) วงเงินให้กู้ไม่เกินรายละ ๒.๕ ล้านบาท ให้กู้เพื่อซื้อบ้านใหม่และมือสอง ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยสามารถยื่นคำกู้ได้ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘และทำนิติกรรมภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ "สาขาสันทราย" จ.เชียงใหม่เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารเลขที่ ๑๙๒/๓๒ /๓๓ หมู่ ๕ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ธนาคารอาคารสงเคราห์ โทร ๐-๒๖๔๕-๙๐๐๐๐ หรือ www.ghbank.co.th

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


15 ม.ค. 2558

เจ้าท่าเพิ่งตื่น"คาเฟ่กลางน้ำ" รุกล้ำชัดเจนเร่งหามาตราการควบคุมก่อนลุกลาม


เจ้าท่าเพิ่งตื่นหลังได้รับการร้องเรียน "คาเฟ่กลางน้ำ" รุกล้ำชัดเจน จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเร่งหามาตราการควบคุมก่อนลุกลาม ด้านฝ่ายผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเพียงรายเดียว

วันที่ ๑๕ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่า ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ๑ สาขาเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ประกอบการ"คาเฟ่กลางน้ำ" ทั้งร้านกาแฟ/ ร้านอาหาร/รีสอร์ท ที่รุกล้ำลำน้ำ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการจัดระเบียบ หลังได้รับการร้องเรียนกรณีที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลายแห่งมีร้านอาหารและร้านกาแฟ มีการเปิดร้านในลักษณะที่ได้มีการนำโต๊ะมาตั้ง บริเวณกลางแม่น้ำหลายร้าน ลักษณะ "คาเฟ่กลางน้ำ" ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นถือเป็นการผิดกฎข้อบังคับตามมาตรา ๑๑๗ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖  โดยสรุป ทางเจ้าท่าอ้างถึงนโยบายของทางจังหวัดในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯให้นโยบาย จะมีการพิจารณาอนุญาติให้ผู้ประกอบการเฉพาะที่มีการตั้งโต๊ะได้เพียงแถวเดียว ส่วนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ประเภทอื่นๆ ที่ลุกล้ำลำน้ำก็จะต้องมีการดำเนินการรื้อถอนออกไป โดยจะมีหนังสื่อแจ้งไปภายใน 15 วัน เพื่อให้ทางผู้ประกอบการได้เร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง หากยังมีการฝ่าฝืนก็คงจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย  ทั้งนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเพียงรายเดียว วอน"สื่อ" เสนอข่าวอย่างเป็นธรรมและพร้อมยินดีที่จะปฎิบัตตามกฏหมายทุกประการ


ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ภาค ๕ สกัดจับยาบ้ากว่าล้านเม็ดแถมไอซ์อีก ๑๘ โล


ภูธรภาค ๕ สกัดจับยาบ้ากว่าล้านเม็ดแถมไอซ์อีก ๑๘ โลรถ กระบะหนึ่งคันรับยามาจากเครือข่าย เขต อ.เชียงของ และฝั่งลาว เตรียมส่งผู้ค้าใหญ่เมืองกรุง

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโทธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์  ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕ แถลงผลการจับกุมตัว นายนิรันดร์  สกุลรักษ์เกียรติ์  อายุ ๔๓ ปี ชาวจังหวัดพะเยา พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๕๐๐ มัด รวม ๑ ล้านเม็ด และยาไอซ์ จำนวน ๑๘ กิโลกรัมและรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่นไทรตัน สีขาว หมายเลขทะเบียน กค-๕๑๔๗ เพชรบูรณ์ โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณลานจอดรถภายในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ถนน สถานพยาบาล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จากการสอบสวน นายนิรันดร์ฯ รับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ได้มีนายสำราญ หรือ เกา คงเจริญ ราษฎรหมู่บ้านเดียวกันมาว่าจ้างให้ตนไปขนยาบ้าและยาไอซ์ มีค่าจ้างเป็นจำนานเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ตนขับรถดังกล่าวไปจอดไว้ที่ปั๊ม ปตท.สามแยกแม่สรวย จากนั้นจะมีคนมารับต่อ ตนจึงได้มาขับรถยนต์คันดังกล่าว และถูกจับกุมในเวลาต่อมา ซึ่งทางภูธรภาค ๕ จะได้ขยายผลการจับกุมในครั้งนี้ต่อไป สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ ยาบ้าและยาไอซ์ ที่จับได้เป็นยาเสพติดของกลุ่มเครือข่ายของนายแสง ไทยใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ค้ายาที่มีความเคลื่อนไหวในเขต อ.เชียงของ และฝั่งประเทศลาว จากการสืบสวนในเบื้องต้นยาบ้าและยาไอซ์ดังกล่าวจะถูกลักลอบลำเลียงไปส่งให้ผู้ค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล


ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่"  สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
สวนสัตว์เชียงใหม่แถลงการผสมพันธ์์แพนด้า


วันที่ ๑๔ ม.ค.๕๘เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมสวนสัตว์เชียงใหม่ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ พร้อมด้วย นายกาญจน์ชัย แสนวงศ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายบริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษาหัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย และนางกรรณิการ์ จันทรังษี หัวหน้างานอนุรักษ์ ได้ร่วมกันเปิดแถลงข่าวและพบปะสื่อมวลชนเกี่ยวกับแผนพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ ปี ๒๕๕๘ และความคืบหน้าแพนด้าในประเทศไทย 

ทั้งนี้ นายบริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษาหัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการผสมพันธ์์แพนด้า ช่วง ช่วง และหลินฮุ่ยว่า ขณะนี้การดำเนินการในเรื่องของการผสมพันธ์หลินฮุ่ย ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด เนื่องจากว่าอาจจะเป็นระบบการสืบพันธ์ของหลินฮุ่ยที่เกิดการรวน เช่น การตกไข่นอกฤดูกาล หรือการตั้งท้อง ๔ เดือนแล้วแท้ง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับหลินฮุ่ยมาก่อน ทางทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ติดตามและทำงานเต็มที่อย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมพฤติกรรมทั้งร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์เต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมาเราก้ได้มีการวางแผนในการดูแลแพนด้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะหลังจากที่ได้เดินทางไปร่วมประชุมแพนด้านานาชาติที่ฉงชิ่ง หรือ จุงกิง ที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อช่วงปลายปี ๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งจากการเดินทางไปครั้งนั้นเราก็ได้เรียนรู้เทคนิคในการดุแลหลายหลายด้านจากสวนสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งภายหลังกลับมาเราก็ได้มีการดำเนินการปรับปรุงสวนหลังบ้าน เพื่อให้ช่วง ช่วง และหลินฮุ่ย ได้ออกมาสัมผัสอากาศ ธรรมชาติ เพื่อที่จะให้ระบบสรีระกลับเข้าสู่วงจรการเป็นสัดปรกติ โดยจากการตรวจสอบก็ทราบว่าแพนด้าช่วง ช่วง และหลินฮุ่ย ก็มีความสุขมาก รวมถึงในเรื่องของอาหารเราก็ได้มีการบำรุงอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามทางทีมแพทย์และผู้ดูแลหวังว่าสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมขณะนี้จะช่วงปรับให้ทางช่วง ช่วง และหลินฮุ่ย กลับเข้าสู่ฤดูผสมพันธ์ปรกติ จากนั้นทางทีมแพทย์ก็จะมีการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี และหากเป็นไปได้ก็อาจจะมีการเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งของช่วง ช่วง เพื่อดูคุณภาพในต้นปีก่อน และหากเผื่อว่าทุกอย่างลงตัว หากหลินฮุ่ยมีพฤติกรรม หรือมีฮอร์โมนที่สามารถผสมพันธุ์ได้ก็จะมีการดำเนินการผสมเทียม ซึ่งทางเราก็หวังลึกๆ และตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้มีลูกแพนด้าเกิดในปีนี้ อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะได้แจ้งให้ทางสื่อมวลชนทราบต่อไป

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่"  สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

9 ม.ค. 2558

พ่อเมืองชม. เอาจริงสั่งล้อมคอก "โคมลอย"


พ่อเมืองชม. เอาจริงสั่งล้อมคอก "โคมลอย" ก่อนเกิดเหตุร้ายกับการบินหลังมีซากโคมลอยเข้าไปติดเครื่องยนต์เครื่องบินเมื่อเร็วๆนี้พร้อมเตรียมออกประกาศจังหวัดเพื่อจัดโซนนิ่งวันเวลาและคนรวมทั้งทำความเข้าใจทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้ควบคุมการปล่อยโคมลอยก่อนวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึง

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๙ ม.ค.๒๕๕๘ ที่ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดการประชุมหารือการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมทั้งรับฟังข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสรุปโดยรวม ว่า หลังจากที่ได้ฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนแล้ว จะต้องมีการจัดโซนนิ่ง ประการแรกโซนนิ่งพื้นที่ ว่าพื้นที่ไหนปล่อยได้พื้นที่ไหนปล่อยไม่ได้ ประการที่สองโซนนิ่ง เวลา ว่าเวลาไหนอย่างไรที่สามารถปล่อยได้หรือไม่ได้ และประการที่สามโซนนิ่งมาตราฐานการผลิตโคมลอย ว่าขนาดของโคมและวัสดุที่นำมาใช้จะต้องเป็นอะไรโดยจะใช้ข้อมูลของทางอุตสาหกรรมจังหวัดและสวทช.ประสานกันเพื่อที่จะให้เกิดอันตรายน้อยที่สุดและลอยไม่สูงเกินไป รวมทั้งต้องมาดูเรื่องการประกาศออกข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้มีบทลงโทษโดยจะประสานกับอัยการจังหวัด ว่าจะสามารถออกเป็นประกาศจังหวัดหรือประกาศท้องถิ่นได้ไหม และจะต้องมีการระบุที่ชัดเจน ถ้าใครจะปล่อยต้องมีตราสัญลักษณ์มีชื่อผู้ปล่อยเพราะถ้าหากเกิดเหตุขึ้นต้องมีผู้รับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีการกำหนดวันเวลาและสถานที่ โดยจะมีการอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันเทศกาลยี่เป็งและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกวัน อีกทั้งต้องประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงผู้บริหารสถานศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว โรงแรม วัดโดยจะจัดประชุมใหญ่เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกัน
ทุกภาคส่วน ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการทุกเรื่องโดยเร็วและอยากให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันวาเลนไทน์กำลังจะมาถึง

ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ รายงาน