<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

29 ม.ค. 2558

แถลงข่าวจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติครั้งที่ ๒๙


วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ประธานร่วมแถลงข่าวการจัดการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติครั้งที่ ๒๙ หรือ XXIX International Society of Sugar Cane Technologists Congress ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ งานในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอ้อยและน้ำตาลจากนานาประเทศทั่วโลก ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดว่าจะมีนักวิชาการต่างชาติจากทั่วโลก เข้าร่วมประมาณ ๒,๐๐๐ คน เพื่อเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล นักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของงานวิจัยของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายการวิจัยของประเทศตลอดจนทำให้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ และเกิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยอย่างยั่งยืน 


ทั้งนี้ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ในฐานะตัวแทนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์ประชุมฯได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่จัดงานจาก International Society of Sugar Cane Technologists และสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน การประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ในครั้งนี้ ทั้งนี้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นศูนย์ประชุมที่จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการรองรับการประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ (MICE - Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจไมซ์และการเปิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

ทีมข่าว สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น