<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

26 ม.ค. 2558

วี.พี.เอฟ. (VPF) เปิดตัว VPF Shop


เช้านี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ที่สำนักงานใหญ่เครือ วี.พี.เอฟ. (VPF) ณ บริเวณสี่แยกแม่คาวสะอาดใส อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ร้าน VPF Shop ผลิตสุกรแบบครบวงจร และจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพแปรรูป สาขาแรกของภาคเหนือ โดยมีนายวรพงศ์ จีรประภาพงศ์ ผู้จัดการโครงการ Pork Land และผู้บริหาร VPF Group ร่วมในพิธีเปิด
เช้านี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ที่สำนักงานใหญ่เครือ วี.พี.เอฟ. (VPF) ณ บริเวณสี่แยกแม่คาวสะอาดใส อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ร้าน VPF Shop ผลิตสุกรแบบครบวงจร และจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพแปรรูป สาขาแรกของภาคเหนือ โดยมีนายวรพงศ์ จีรประภาพงศ์ ผู้จัดการโครงการ Pork Land และผู้บริหาร VPF Group ร่วมในพิธีเปิด
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันอาหารที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นที่น่ายินดีที่ทาง วี.พี.เอฟ. กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสุกรแบบครบวงจร และจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพแปรรูปทั่วภาคเหนือ ได้ขยายธุรกิจและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปคุณภาพ โดยได้เปิดร้านจำหน่ายภายใต้ชื่อ ร้าน VPF Shop ซึ่งได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปได้เป็นอย่างดี การเปิดร้าน VPF Shop ในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกในการบริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้บริโภคควรจะให้การสนันสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยการบริโภคเนื้อสุกรให้ท้องถิ่นของตัวเองด้วย ขณะเดียวกันการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพของ วี.พี.เอฟ. กรุ๊ป จะช่วยสนับสนุนโครงการ Northern Thailand Food Valley ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทางด้านนายวรพงศ์ จีรประภาพงศ์ ผู้จัดการโครงการ Pork Land ได้กล่าวว่า เป็นระยะเวลาร่วม ๔๐ ปีแล้วที่ วี.พี.เอฟ. กรุ๊ป ได้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสุกรแบบครบวงจร โดยมีการพัฒนาและขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๔ บริษัทในเครือ ได้แก่ ๑.บริษัท แม่ทา วี.พี. ฟีดมิลล์ เป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อปี ๒๕๔๘ สามารถผลิตอาหารสุกรไว้สำหรับใช้ในเครือฯ ควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ๒.บริษัท วี.พี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกสุกรส่งต่อนำไปอนุบาลและเลี้ยงเป็นสุกรขุนที่บริษัทในเครือ ๓.บริษัทแม่ทา วี.พี. จำกัด ดำเนินกิจการฟาร์มสุกรขุนแบบโรงเปิด โดยรับซื้อลูกสุกรที่ผลิตจากบริษัท วี.พี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด นำมาอนุบาลและเลี้ยงเป็นสุกรขุนเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทในเครือ และ ๔.บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด เป็นโรงชำแหละสุกรที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ สามารถชำแหละสุกรได้ ๒๐๐ ตัว/ชั่วโมง เพื่อจำหน่ายเนื้อสุกรทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งในเขตภาคเหนือและส่งออกเนื้อสุกรชำแหละไปต่างประเทศ 

“สำหรับ VPF Shop ซึ่งได้จัดพิธีเปิดในวันนี้นั้น นับเป็นสาขาแรกที่บริษัทมีความตั้งใจที่จะผลิตและพัฒนาเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการเลี้ยงที่มีระบบและความทันสมัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้บริโภค มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกบริโภคหลากหลาย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด "หมูดีเพื่อชีวิตที่ดี (Healthy pork for Healty life) " โดยบริษัทมีแผนงานที่จะขยายร้าน VPF Shop ให้ครอบคลุมทั่วภาคเหนือ และในอนาคตคาดว่าจะขยายไปทั่วประเทศ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน ส่วนการดำเนินงานของ วี.พี.เอฟ กรุ๊ปยึดหลักของการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความแตกต่างอย่างยั่งยืน และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมสุกรครบวงจรที่มีคุณภาพเคียงคู่สังคมไทยและก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป”
ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น