<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

11 มิ.ย. 2558

กลุ่มภาคเหนือบน 1 สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่อบรมด้านแฟชั่นผ้าไทยมุ่งสู่สากล


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชิญชวนผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมเกี่ยวกับสิ่งทอและผ้าไทย หรือบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านแฟชั่นผ้า และส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การอบรมผู้ประอบการด้านแฟชั่นผ้า “อัตลักษณ์แฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่ธุรกิจพัสตราสากล” และการประกวดแฟชั่นดีไซน์ “อัตลักษณ์แฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่พัสตราอาเซียน” ชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาท
ปัจจุบันแฟชั่นมีการแข่งขันกันสูงขึ้น รูปแบบแฟชั่นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด กระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ด้านแฟชั่นและสร้างนักออกแบบส่งเสริมให้นำผ้าฝ้าย ผ้าไหม และภูมิปัญญามาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อพัฒนาให้ทันต่อความต้องการของตลาดโลกและเพื่อสร้างตลาดทางการค้าตลาดโลกได้มากขึ้น ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมคือ การอบรมเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการด้านแฟชั่นผ้า และประกวดออกแบบแฟชั่นเพื่อส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” 
ทั้งนี้ การอบรมผู้ประกอบการด้านแฟชั่นผ้าใช้ชื่อว่า “อัตลักษณ์แฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่ธุรกิจพัสตราสากล” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ ภายใต้หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการและนักออกแบบแฟชั่นที่เน้นด้านการส่งเสริมการขาย การจัดทำแผนธุรกิจ การคำนวณต้นทุน และภาษี และการทำตลาดโลกในปัจจุบัน โดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและออกแบบแฟชั่น ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผู้ร่วมอบรมจะได้ทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีการผลิตชุดแฟชั่นจริงตามต้นแบบอีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงจะได้รับสวัสดิการด้านค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร และอื่นๆ ระหว่างร่วมกิจกรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2558 รับจำนวนจำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จำนวน 30 คนเท่านั้น

สำหรับในส่วนของการประกวดแฟชั่นดีไซน์ “อัตลักษณะแฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่พัสตราอาเซียน” ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องออกแบบชุดโดยใช้ผ้าและวัสดุพื้นเมืองชนเผ่าหรือล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทย ให้มีความผสมผสานกับกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างน้อย 1 ประเทศขึ้นไป จำนวน 1 คอลเลคชั่น 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดทำงาน ชุดลำลอง และชุดราตรี โดยผู้เข้าร่วมประกวดที่เข้ารอบ 10 คน จะได้ผลิตชุดแฟชั่นตามแบบ โดยมีดีไซน์เนอร์มืออาชีพเป็นผู้ร่วมให้คำปรึกษา สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับเงินรางวัล 30,000 บาท และโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และโล่เกียรติยศ และรางวัลชมเชยอีก 7 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และโล่เกียรติยศ เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท หอหมั้นเมือง จำกัด โทร. 080 – 0313613 

ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น