<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

9 ก.ค. 2564

ภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม ChiangMai Sandbox เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

ภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม ChiangMai Sandbox  เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่  8 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษา   ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จัดประชุมหารือแนวทางการกำหนด Sealed Program (Sealed Route / Sealed Area) ของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ ChiangMai Sandbox  เพื่อจัดทำ Standard Operation Procedures (SOP)เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยมีนายรัฐพล  นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฯ
พื้นที่ Thailand Sandbox มี 6 นำร่อง ได้แก่
1. Island Approach
จังหวัดภูเก็ต /จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ) /จังหวัดกระบี่
2. Sealed Approach
: Sealed Route / Sealed Area
จังหวัดพังงา (เขาหลัก) /จังหวัดเชียงใหม่
(อำเภอเมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า) /จังหวัดชลบุรี (พัทยา สัตหีบ)
จังหวัดเชียงใหม่จึงได้หารือร่วมกันเพื่อวางแผนขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อเตรียมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในรูปแบบChiang Mai Sandbox และการกำหนดจัดทำโปรแกรม Sealed Route และSealed Area ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาตามโครงการ Charming Chiang Mai Sandbox โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการให้เรียบร้อย  
ณ ห้องลานนาไทยโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น