<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 17 กค. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ........................>>>>

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการจัดเตรียมโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนสานต่อโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า กิจกรรมทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชและขยะในคลองแม่ข่า โดยได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ประชุมการจัดเตรียมโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ากิจกรรมทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชและขยะในคลองแม่ข่า” ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และพิจารณาแนวทางตลอดจนมอบหมายภารกิจ
ทั้งนี้ เพื่อแสดงความสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โดยกิจกรรมทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชและขยะในคลองแม่ข่า ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 อำเภอเมืองเชียงใหม่
นอกจากนั้น จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การของรัฐและเอกชน  ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็น ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงติดตัวมาด้วย สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 7 ขวบ ให้นำสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านมาเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแต่งกายชุดสุภาพ สวมใส่เสื้อเหลือง เพื่อเข้ารับพระราชทานหมวก ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสา หลังจากนั้นจะร่วมปฏิบัติภารกิจ จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ณ บริเวณชุมชนศรีดอนชัย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 ภูธรภาค 5 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล สนองพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท. พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการภาค 5 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ลานอินทนนท์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นการพัฒนาร่วมใจ ปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล ทั้งนี้ถนนมหิดล ถือเป็น ถนนสายสำคัญทางยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงใหม่ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ทรงมีพระเมตตาพระราชทานพระนามพระราชสกุลของพระองค์ท่านเป็นชื่อ “ถนนมหิดล” กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาร่วมใจ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมระยะทาง 7.2 กิโลเมตร โดยการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่เชิงสะพานป่าแดด รวมถึงการทำความสะอาดทางเท้า การตัดแต่งต้นไม้ข้างทาง ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาดทางลอดใต้สะพานฝั่งตำรวจภูธรภาค 5 ให้สวยงาม โดยตำรวจภูธร ภาค 5  ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  มณฑลทหารบกที่ 33 กองพลทหารราบที่ 7 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 แขวงการทางเชียงใหม่ที่  2 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคประชาคน และเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสาฯ และชุมชนใกล้เคียง รวมพลังร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้

ทั้งนี้กำลังพลและประชาชนจิตอาสารวมพลเพื่อรับฟังการชี้แจง จากนั้นจึงแบ่งหน้าที่กันไปทำตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เริ่มตั้งแต่บริเวณ แจ่งกู่เฮือน ถึงบริเวณสะพานต่างระดับดอนจั่น โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทาสีทางเท้า ทาสีขอบทาง ทาสีเกาะกลางถนน ขุดลอกท่อระบายน้ำ  ตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทางถนนทั้งสองฝั่งถนน ขุดลอกตลิ่งลำน้ำปิง ข้างสะพานป่าแดด ทั้งสองฝั่งลำน้ำปิง เก็บขยะ ทำความสะอาดทางลอดใต้สะพานฝั่งป่าแดดและทางลอดใต้สะพานฝั่งตำรวจภูธร ภาค 5 ให้สวยงาม รวมระยะทาง 7.2 กิโลเมตร โดยจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่เชิงสะพานป่าแดด ซึ่งเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จนเสร็จสิ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตลอดบริเวณ ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เคาะระฆังหมดยก 5 บ้านป่าแหว่ง เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่ 30 มิย. นี้เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จำนวนหนึ่งจัดกิจกรรมเฝ้าสังเกตุการณ์ ตรวจสอบพร้อมขึ้นป้าย หมดเวลาของท่านแล้ว หลังครบกำหนดวันส่งมอบงานของผู้รับเหมา "บ้านป่าแหว่ง" 18 มิย. 61 บริเวณหน้าบ้านพักศาลอุธรณ์ภาค 5 พร้อมเรียกร้องสองข้อ ให้หยุดทำการก่อสร้างหรือต่อสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้ที่อยู่อาศัยย้ายออกไปในทันที่

เมื่อ 18 มิย. 61 เวลา 14.30 น. กลุ่มเครือข่ายทวงผืนป่าดอยสุเทพ นำโดย นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ นางคำศรีดา แป้นไทย พร้อมแกนนำกลุ่มฯ จำนวนหนึ่งได้เดินทางมาที่บริเวณหน้า ศาลอุธรณ์ภาค 5 เพื่อมาสังเกตการณ์ เนื่องจากในวันนี้(18 มิย.) เป็นวันครบกำหนดตามสัญญาที่บริษัทผู้รับเหมา บ้านป่าแหว่ง ต้องส่งมอบงานให้กับทางศาล ทั้งนี้ทางกลุ่มได้มีการปิดป้ายไวนิลขนาดใหญ่บริเวณรั้วศาล โดยมีข้อความว่า " 18 มิถุนา หมดเวลาของท่านแล้ว บ้านป่าแหว่ง " ไม่ต่อสัญญาหยุดก่อสร้าง ย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่พิพาทตามคำสั่งนายกฯไม่ให้มีผู้อยู่อาศัย ส่งพื้นที่ คืนธนารักษ์ทันที นายธีระชัย และแกนนำกลุ่มได้มีการ เคาะระฆัง เพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ ว่า หมดเวลาของบ้านป่าแหว่งแล้ว ต่อมาได้เดินทางไปยังบริเวณเนินดินที่ติดแนวรั้วของบ้านป่าแหว่งเพื่อติดป้าย No Man's Land อีกแห่งหนึ่ง
ทั้งนี้นายธีระชัย แกนนำกลุ่มฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ที่มาในวันนี้ได้มาทวงถามคำสัญญาที่ได้ทำข้อตกลง ที่ทำกันในวันที่ 6 มิย. ที่ผ่านมา รวมทั้งตรวจสอบการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จและจะต่อสัญญาหรือไม่  รวมทั้งขอเรียกร้องสองข้อคือ 1.ต้องไม่ต่อสัญญา 2.ต้องหาทางย้ายผู้อยู่อาศัยออกไป โดยจะมีกำหนดเวลาให้ และในวันพรุ่งนี้ 19 มิย. ตนจะมายื่นหนังสืออย่างเป็นทางการให้กับศาลฯและจะให้เวลา 10 วัน จะมาฟังคำตอบอีกครั้งในวันที่ 30 มิย. หมดเวลาของท่านแล้ว อย่ายืดเยื้อปัญหา คนเชียงใหม่จับจ้องท่านอยู่ รีบตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา นายธีนะชัย กล่าวตบท้ายพร้อมลั่นระฆังหมดยก
ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานความมั่นคงทั้งตำรวจ ทหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลฯ มาดูแลความปลอดภัยของกิจกรรมและไม่อนุญาติให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในพื้นศาลฯที่โดยเด็ดขาด

กมล เครือนิล ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2018กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2018 “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน”  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 พร้อมนำสินค้าคุณภาพที่มีเอกลักษณ์ล้านนามาให้เลือกซื้อเป็นของฝากจำนวนมาก คาดจะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายกิตติศักดิ์ ตันติรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และนางสาวปราณปรียา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬาแม่ฮ่องสอน ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2018 ที่ โรงแรม @nimman convention center ชั้น 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ได้เล็งเห็นศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด โดยสามารถส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุน มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับ งาน Lanna Expo 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2561 – 1 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน” โดยภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น 11 โซนกิจกรรม ซึ่งมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย 1) โซนท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน “วัดศรีสุพรรณ” ชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และพบกับมนต์เสน่ห์แห่งชาติพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 19 ชนเผ่า และยังจะได้พบกับมหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวเชียงใหม่ , 2) โซน International พบกับการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ กว่า 15 ประเทศ , 3) โซน Health & Beauty จะนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย มากกว่า 40 บูธ , 4) โซน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “วิทย์สร้าง วิทย์เสริม สู่การพัฒนา ล้านนาอย่างแข็งแกร่ง” จะได้พบกับโมเดลสำคัญ คือ “ท่าผาโมเดล” อำเภอแม่แจ่ม เน้นการส่งเสริมอาชีพและลดปัญหาหมอกควัน และ “ม่อนล้านโมเดล” อำเภอพร้าว เน้นการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน , 5) โซน ECO Village & ECO School นิทรรศการมีชีวิต จำลองหมู่บ้านเชิงนิเวศ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม “สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” , 6) โซน Royal Project นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด” การเรียนรู้หลักการทรงงานและศาสตร์พระราชากับการพัฒนาในพื้นที่ การสาธิตอาชีพและจำลองแหล่งเรียนรู้ต่างๆ , 7) โซน โชว์ ช้อป ชิม สินค้าเกษตร ภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจชุมชนและตลาดเกษตรกรเพื่อความยั่งยืน” พบกับสินค้าวิสาหกิจชุมชนและตลาดเกษตรกรกว่า 60 บูธ , 8) โซน Investment นิทรรศการ Innovation 4.0 นิทรรศการผลิตภัณฑ์ฮาลาล นิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก 4 จังหวัด , 9) โซน วัฒนธรรม พบกับ ข่วงผญาล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน การสาธิตกาดหมั้ว การแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 4 จังหวัด ตลอดจนการแสดงการขับซอของเยาวชน โดยสมาคมศิลปินขับซอล้านนา , 10) โซน Northern Thailand Food Valley ซึ่งจะจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร และเกษตร
แปรรูป จำนวนกว่า 200 บูธ และ 11) โซน OTOP & SMEs ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นจาก 4 จังหวัด พบกับ Pavilion หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี 4 จังหวัด จำนวนกว่า 150 บูธ

โดยภายในงานจะได้พบกับสินค้าคุณภาพมากมายที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบล้านนา เหมาะแก่การจับจ่ายซื้อสอยเพื่อตัวเองและเป็นของที่ระลึกของฝาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาช๊อป ชิม เที่ยว ในงาน Lanna Expo 2018 ตามวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งในพิธีเปิดวันที่ 22 มิถุนายน 2561 จะมี นายวิษณุ เครืองาน รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยคาดว่าปีนี้จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 400,000 คน และมีมูลค่าการจำหน่ายสั่งซื้อสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

ภาพ กมล เครือนิล ข่าว สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซักซ้อมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และเดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซักซ้อมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และเดินถล่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัคร จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้กว่า 500 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ฝึกทบทวน และเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยสาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งในแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการซักซ้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โดยจะมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มอำเภอ และนำสถานการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2554 มากำหนดเป็นสถานการณ์สมมุติ สำหรับการฝึกในครั้งนี้ได้ฝึกการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในแต่ละระดับ และแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน ตามลำดับความรุนแรงของเหตุการณ์ และนำผลการฝึกในครั้งนี้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข แผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น