<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 25 มิย. 60 )....ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ...............>>>>

พ่อเมืองเชียงใหม่ สานพลังคนแม่แจ่ม ปลูกไม้ สร้างป่า


ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมพลังพลเมืองเชียงใหม่ สานพลังคนแม่แจ่ม ปลูกไม้ สร้างป่า สร้างรายได้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส นำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน 
วันที่ 25 มิถุนายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้  นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่  สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ  กลุ่มเชียงใหม่เมืองกาแฟ คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์กรภาคีเครือข่ายชุมชนพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม  เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังพลเมืองเชียงใหม่ สานพลังคนแม่แจ่ม ปลูกไม้ สร้างป่า สร้างรายได้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
โดยร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ป่า ไม้ผล และไผ่ ประมาณ 2 หมื่นต้น เพื่อฟื้นคืนผืนป่าในพื้นที่เขาหัวโล้นอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งในปีนี้ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ให้ได้ 1 แสนต้น ในพื้นที่ดังกล่าว ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 3 หมื่นต้น โดยได้รับพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ที่ตั้งขึ้นในอำเภอแม่แจ่ม  โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะรักษาผืนป่าที่เหลืออยู่ร้อยละ 72  ให้เป็นฐานทรัพยากรสำคัญ อาศัยข้อมูลการจัดทำแนวเขตที่ดินโครงการต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอแม่แจ่มที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปี 2554 กำหนดแนวเขตป่าไม้และที่ดินทำกินที่ชัดเจน
ในปี 2557 ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มถูกแปรสภาพเป็นไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจาก 105,465 ไร่ ในปี 2554 เป็น 144,880 ไร่ ในปี 2556  ด้วยสภาพปัญหาที่ซับซ้อนและรุนแรงขึ้น คนในชุมชนจึงได้สร้างแนวทางปฎิบัติร่วมกัน รวมถึงมีหน่วยงาน ภาคีความร่วมมือจากภายนอกร่วมขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดล หยุดเลือดไหลของคนแม่แจ่ม พลิกฟื้นผืนป่า สร้างพื้นที่สีเขียว สร้างป่า สร้างรายได้ให้กลับคืนมาอีกครั้ง โดยนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน หยุดยั้งการทำลายป่า
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมพิธีส่งมอบกล้าพันธุ์ไม้ให้ชุมชนและปล่อยคาราวานขนกล้าไม้ให้แต่ละชุมชนนำไปปลูกในพื้นที่ของตน โดยในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงขับเคลื่อนการทำงาน สร้างป่า สร้างรายได้ ขับเคลื่อนนโยบายระดับท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติในการขอใช้พื้นที่ตามมาตรา 19 ต่อไป
เชียงใหม่ รณรงค์โครงการยิ่งทิ้งยิ่งท่วมหลังพบขยะในคลองกว่า15ตันเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ประชาชนในเขตเมือง  “ยิ่งทิ้ง  ยิ่งท่วม” ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ และทางน้ำ ลดปัญหาท่ออุดตัน น้ำท่วมขังเขตเมือง หลังจากพบขยะถูกทิ้งลงคลองแม่ข่าถึง 6 จุด รวมน้ำหนักกว่า 15 ตันบางจุดกลายเป็นแพขยะขนาดใหญ่ขวางลำน้ำคลองแม่ข่ามีทั้งที่นอนเก่า ตู้เย็นเก่า เครื่องซักผ้าเก่า กล่องโฟม ถุงขยะ ขวดพลาสติก  ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานช่วงที่ฝนตกหนัก 

นี่คือคลิบวีดีโอที่ นายวิสาขะ  ปัญญาช่วย  ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล  สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ่ายไว้ช่วงที่ฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ จนเกิดน้ำท่วมขังตลาดประตูก้อมซึ่งจะเห็นว่ามีขยะลอยมากับน้ำและไหลลงท่อระบายน้ำส่วนคลิบวีดีโออีกภาพหนึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ตามเก็บขยะที่อุดตันออกจากฝาท่อระบายน้ำในชุมชนศรีปิงเมือง ซึ่งทั้งสองชุมชนเป็นพื้นที่ลุ่มจะรับน้ำจากทุกจุดในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ก่อนที่มวลน้ำทั้งหมดจะไหลลงท่อระบายน้ำลงสู่คลองแม่ข่าและลงน้ำแม่ปิง ที่บริเวณบ้านป่าแดด อำเภอเมือง 
ด้านนายชาตรี  เชื้อมโนชาญ  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังฤดูฝนปีนี้ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ หลายครั้งและท่วมขังเป็นเวลานาน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบและหาสาเหตุ พบว่ามีขยะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศษถุงพลาสติก กล่องโฟมไปอุดตันตามท่อระบายน้ำ เมื่อเกิดน้ำท่วมขังทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมล่าช้า และเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำลงคลองแม่ข่าน้ำผ่านท่อระบายก็จะดูดเศษขยะติดมาด้วยทำให้มีขยะจำนวนมากขวางทางน้ำในคลองแม่ข่า ซึ่งจากการตรวจสอบพบมีเศษขยะขวางคลองแม่ข่ารวมทั้งหมด 6 จุดประกอบด้วย ชุมชนฟ้าใหม่,ชุมชนนันทาราม,ชุมชนอุ่นอารีย์,ชุมชนคลองเงิน,ชุมชน5ธันวาทิพย์เนตร,ชุมชนประตูก้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองแม่ข่าหลังชุมชนฟ้าใหม่ซึ่งเป็นจุดท้ายน้ำมีกองขยะลอยเป็นแพขวางทางน้ำอยู่ มีทั้งที่นอนเก่า ตู้เย็นเก่า เครื่องซักผ้าเก่า กล่องโฟมขนาดใหญ่ ถุงขยะ ขวดพลาสติก โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ใช้รถแบ็คโฮ ตักกองขยะกองดังกล่าวออกจากคลองแม่ข่าแต่กองขยะกลับถูกน้ำพัดไหลไปกับน้ำ ซึ่งหลังจากตักขยะทั้งหมดขึ้นมาจากน้ำพบว่ามีน้ำหนักกว่า 8 พันกิโลกรัม ซึ่งแต่ล่ะเดือนจะมีขยะจำนวนมากมาติดบริเวณดังกล่าว 
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการเร่งรัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ขุดลอกท่อระบายน้ำ เปิดทางระบายน้ำ เสริมคันดินแม่น้ำปิง และดูดล้างท่อระบายน้ำ พบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดการอุดตันทางไหลของน้ำมาจากขยะและเศษวัสดุจำนวนมาก เช่น เศษเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ขยะจากการก่อสร้าง ยางรถยนต์เก่า และที่นอนเก่าทำให้น้ำไม่ไหล นอกจากนี้ได้จัดโครงการ “ยิ่งทิ้ง  ยิ่งท่วม” ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะลงถัง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านประธานชุมชนทั้ง 96 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการทิ้งขยะ  เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้สร้างศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ขึ้น ที่สวนล้านนา ร.9  อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรับขยะประเภทกิ่งไม้  ใบไม้ แต่ละวันไม่น้อยกว่า 10 ตัน/วัน  รวมถึงที่นอนเก่า เฟอร์นิเจอร์ ยางรถยนต์ วัสดุก่อสร้าง และขยะชิ้นใหญ่ๆ  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  โดยไม่ต้องทิ้งลงคลองแม่ข่า ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว 
นอกจากนี้ ได้ส่งทีมงานสุขาภิบาล นำเครื่องจักรกลเปิดทางน้ำ จากจุดวัดไชยมงคล ลงสู่น้ำปิง เปิดช่องทางน้ำ จากขัวเหล็ก และจากจุดแถวมัสยิดเจริญประเทศลงสู่น้ำปิง เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังย่าน ไนท์บาซ่า ช้างคลาน เจริญประเทศ ปัญหาที่พบ คือ มีขยะและเศษวัสดุจำนวนมากลงไปอุดตันในท่อ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลได้  จากการดูดลอกท่อแล้ว ทำให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้นมาก  โดยเฉพาะย่านกาดหลวง –ไนท์บราซ่า ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ได้มีการดูด ลอกท่อ ถนนเรียบน้ำปิง เปิดช่องทางน้ำไหลได้อย่างรวดเร็วขึ้น ตั้งแต่ร้านทองโอ้วจินเฮง ถึงถนนท่าแพ ซึ่งเป็นจุดรับน้ำทั้งหมดจาก จากกาดหลวง ถนนไปรษณีย์ ทะลุถนนท่าแพ ออกถนนเจริญประเทศ รวมถึง ดูดลอกท่อระบายน้ำรอบๆ กาดหลวง กาดดอกไม้  ถนนช้างม่อย  ถนนวิชยานนท์ ถนนมนตรี ถนนเทวีอุทิศ ถนนเจริญเมือง การขุดลอกลำเหมืองจุด รอบๆ หมู่บ้านทิพยรัตน์ รอบชุมชนหัวฝาย เพื่อระบายน้ำลงคลองแม่ข่าได้อย่างสะดวกขึ้น ตลาดดอกไม้ ที่พบมาก คือ เศษก้านดอกไม้ และเชือกพลาสติก เชือกฟางมัดของ และรากไม้จำนวนมาก อุดตันท่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกบริเวณหน้าตลาดจะเกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดปัญหาทั้งคนใช้ถนน ทั้งแม่ค้าและประชาชน  จำเป็นต้องใช้ระเบียบรักษาความสะอาดเข้าดำเนินการเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป สำหรับผู้ที่ต้องการนำขยะใหญ่มาทิ้ง สามารถติดต่อที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-259116-7 ในวันและเวลาราชการ 


The Ultimate Lanna Experience Campaign โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสุดยอดอารยธรรมล้านนาเพื่อคัดเลือกศักยภาพเส้นทางต้นแบบ


งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสุดยอดอารยธรรมล้านนาเพื่อคัดเลือกศักยภาพเส้นทางต้นแบบ
​“The Ultimate Lanna Experience Campaign” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ (คุ้มขันโตก) โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ,ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมเเถลงข่าวโดยมีผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง
Ultimate Lanna ​กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของการท่องเที่ยว การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเน้นการชูความโดดเด่นของวิถีชีวิต อัตลักษณ์ล้านนา เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนำมาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสุดยอดอารยธรรมล้านนา เพื่อคัดเลือกศักยภาพเส้นทางต้นแบบ “The Ultimate Lanna Experience Campaign” เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสินค้าและบริการสู่ความเป็นสุดยอดอารยธรรมล้านนา ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย และพะเยาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสินค้าและบริการสู่ความเป็นสุดยอดอารยธรรมล้านนา
2. เพื่อคัดเลือกศักยภาพเส้นทางต้นแบบ “The Ultimate Lanna  Experience Campaign”
3. เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
4. เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
5. เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
6. เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อทำการศึกษาและคัดเลือกเส้นทางต้นแบบ พร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวตะลึง... ขุดลอกท่อระบายน้ำ คลองแม่ข่าพบขยะใหญ่ เพียบ !!! ตะลึง... ขุดลอกท่อระบายน้ำ คลองแม่ข่าพบขยะใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ ที่นอนเก่า และชิ้นส่วนรถยนต์จำนวนมาก อุดตันทางไหลของน้ำ สาเหตุน้ำท่วมขังเขตเมือง รณรงค์สร้างจิตสำนึก เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ รับทิ้งขยะใหญ่ลดปัญหาท่ออุด-น้ำท่วมขังเขตเมือง 

 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การเตรียมความพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ให้ทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อม เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2560 ขึ้น เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายจุด 
  จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงและเขตเศรษฐกิจในอำเภอเมืองเชียงใหม่ เร่งรัดการแก้ปัญหาเน้นขุดลอกท่อระบายน้ำ เปิดทางระบายน้ำ เสริมคันดินแม่น้ำปิง และดูดล้างท่อระบายน้ำ พบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดการอุดตันทางไหลของน้ำมาจากขยะและเศษวัสดุจำนวนมาก เช่น เศษเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ขยะจากการก่อสร้าง ยางรถยนต์เก่า และที่นอนเก่าทำให้น้ำไม่ไหล 
 “อยากให้สร้างจิตสำนึกสาธารณะรับผิดชอบร่วมกันในการทิ้งขยะ ของคนในเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมือง โดยขณะนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำป้ายรณรงค์ขอความร่วมมือไปติดตามจุดต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือ สร้างความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน”  
  นายวิสาขะ  ปัญญาช่วย ผอ.ส่วนการช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่  เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้สร้างศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ขึ้น ที่สวนล้านนา ร.9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ รับขยะประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ไม่น้อยกว่า 10 ต้น/วัน รวมถึงที่นอนเก่า เฟอร์นิเจอร์ ยางรถยนต์ วัสดุก่อสร้าง และขยะชิ้นใหญ่ เพื่อเป็นทางออกให้กับประชาชน ขณะเดียวกัน ได้ทำโครงการที่นอนมือสองเพื่อน้องบนดอยสูง รับบริจาคที่นอนมือสองนำมาซักใหม่ นำไปช่วยเด็กนักเรียน 
  นอกจากนี้ ในช่วงหน้าแล้งได้ทดลองเอาที่นอนใยมะพร้าวดักตะกอนในคลองแม่ข่า เพื่อกรองน้ำ ได้ผลดีมาก แต่ฤดูฝนต้องเอาออกทั้งหมดเพื่อให้คลองแม่ข่าระบายน้ำสะดวกถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการทิ้งขยะขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สาเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังได้ 
  “สำหรับผู้ที่จำนำขยะใหญ่มาทิ้ง สามารถติดต่อที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-259116-7 ในวันและเวลาราชการ” 
 ขอบคุณภาพข่าวจาก อธิชัย ต้นกันยา / ส.ปชส.ชม. 

กิจกรรมที่จะปลุกพลังสร้างสรรค์ และกระตุ้นคลังความคิด (Creative Think Tank)ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs หรือ วิสาหกิจชุมชน กับกิจกรรมที่จะปลุกพลังสร้างสรรค์ และกระตุ้นคลังความคิด (Creative Think Tank) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ (IDEA House)
โดยแบ่งเป็น 5  Workshops ฟัง/คิด/ทำ คือ  Design Marathon, From Post-it to Prototype’ LEGO Serious Play, Decoding, Consumer Mind และ Design Sprint
วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2560 หลักสูตร Design Marathon และหลักสูตร From Post-it to Phototype
วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2560 หลักสูตร LEGO Serious Play, หลักสูตร Decoding Consumer Mind และหลักสูตร Design Sprint
อย่าพลาด ไประเบิดความคิดสร้างสรรค์ กระทบไหล่กูรูหลากหลายสาขา (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
อ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ideahouseworkshop.com
งานจัดวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2560
สถานที่ : โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติมโทร 099-138-2121 / 081-287-7617 / 053-245361-2 ต่อ 510