<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 19 พค. 62 )....ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางแห่ง กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม .........................>>>>

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำ พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน และฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำ พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน และฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 

    ค่ำวันที่ 18 พ.ค. 62 ที่ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน และฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมเวียนเทียนและฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และร่วมกันส่งเสริมการสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
    วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้น

กมล เครือนิล ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ และอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปประดิษฐาน ณ มณฑปข่วงฆ้องมงคลดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ และอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปประดิษฐาน ณ มณฑปข่วงฆ้องมงคลดอยสุเทพ

    วันที่ 17 พ.ค.62 ที่ บริเวณข่วงครูบาศรีวิชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานถวายเครื่องสักการะครูบาศรีวิชัย ในพิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ พุทธศักราช 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อร่วมถวายเครื่องราชสักการะและสรงน้ำพระบรมธาตุในวันวิสาบูชา    เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว        ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานผ้าไตรจำนวน 10 ไตร จากนั้นได้แห่ขบวนอัญเชิญน้ำสรงผ้าไตรพระราชทาน ออกจากข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่ออัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปประดิษฐาน ณ มณฑปข่วงฆ้องมงคลดอยสุเทพ 

    และในช่วงเช้าของวันที่ 18 พ.ค. ซึ่งตรงกับวันวิสขาบูชา ขบวนรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานขึ้นถึงหน้าบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ แล้ว เวลา 06.30 น. พระสงฆ์ จำนวน 65 รูป ออกบิณฑบาตร โดยจะลงมาจากบันไดนาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับพิธีการถวายน้ำสรงพระราชทาน จะมีขึ้นในเวลา 17.00 น. ประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายผ้าไตรพระราชทานแด่พระเถระ และเวียนเทียนประทักษิณรอบพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา 

     จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า  ได้ร่วมกันสืบสานประเพณี และร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยทั่วกัน

 กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่"Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงานชาวเน็ตถล่มยับ หลังสี่ล้อแดงร้องพ่อเมืองฯช่วย เหตุแกร็บคาร์แย่งหากิน แจงผิดกฎหมายชัดกลุ่มผู้ประกอบการรถรับจ้างสี่ล้อแดง ตุ๊กตุ๊ก แท็กซี่ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอให้ช่วยแก้ปัญหาถูกแกร็บคาร์แย่งผู้โดยสาร ขณะที่รายจ่ายมีสูงโดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมต้องใช้เงินเยอะดูแลครอบครัวและบุตรหลาน

16 พ.ค. 62 : ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกลุ่มผู้ประกอบการรถรับจ้างสี่ล้อแดง สามล้อเครื่อง (ตุ๊กตุ๊ก) และรถแท๊กซี่ รวมตัว
กันยื่นหนังสือถึงนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้ดำเนินการกับรถแกร็บคาร์ ที่นำรถส่วนบุคคลออกมารับจ้าง รับส่งผู้โดยสาร เพราะการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522

กลุ่มผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลว่า รายได้ปกติแล้วก็พออยู่กันได้ แต่ปัจจุบันเหลือรายได้วันละ 300 – 400 บาท ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอ เพราะหากต้องนำมาหักกับค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายในประจำวันด้วย ขณะนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอม หลายคนก็ต้องนำเงินไปเป็นค่าเทอม ค่าเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนของบุตรหลาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวด้วย ถือว่าขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของกลุ่มบุคคลที่นำรถส่วนบุคคลออกมารับจ้างโดยผิดกฎหมาย หรือรถป้ายดำแบบนี้

หากรถแกร็บคาร์หรือรถป้ายดำที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ มารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร ก็ควรจะแก้ไขให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาสู่ระบบตามกฎหมายที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงขอให้ตรวจสอบรถรับจ้างสี่ล้อแดง รถตุ๊กตุ๊ก และรถแท๊กซี่ด้วย เพื่อความเสมอภาคว่ามีการขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือไม่ วันนี้จึงได้มายื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขในเรื่องนี้ 

จากนั้นได้มีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมารับหนังสือจากกลุ่มผู้ประกอบการที่รวมตัวกันอยู่ด้านหน้าศาลากลาง หลังจากรับหนังสือเสร็จแล้ว ก็ยืนยันว่าจะส่งหนังสือให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ตามที่กลุ่มผู้ประกอบการร้องขอมา และขอให้ผู้ประกอบการขนส่งรถสาธารณะที่รับจ้างอยู่ เป็นเจ้าบ้านที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจ รักษามาตรฐานระบบขนส่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ

อ่านค็อมเม้นต์ ได้ที่ https://web.facebook.com/atchiangmai2013/videos/2259524844298556/
ภูธรภาค ๕ มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชนภาคเหนือ มูลค่ากว่า 70 ล้านบาทตำรวจภูธรภาค ๕ มอบคืนโฉนดที่ดิน จำนวน 183 ฉบับ พร้อมทรัพย์สินอื่นๆ 174 รายการ รวมมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท คืนให้กับประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วันที่ 16 พ.ค. 62 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุข ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 11 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด มทบ.33  ปปท.เขต 5 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดขึ้นที่อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค ๕ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งการมอบคืนโฉนดครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการถูกยึดทรัพย์สินและที่ดิน จากสัญญาการกู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรม

การมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ซึ่งได้ดำเนินการไกล่เกลี่ย สามารถคืนทรัพย์สิน
ให้ประชาชน 173 ราย เป็น โฉนดที่ดิน 183 ฉบับ รถยนต์ 1 คัน รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 174 รายการ มูลค่าทรัพย์สินรวม 71,330,100 บาท สำหรับการส่งมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ 10 ครั้งที่ผ่านมา สามารถคืนทรัพย์สินให้ประชาชน จำนวน 2,956 ราย เป็น โฉนดที่ดิน 2,938 ฉบับ รถยนต์ 66 คัน รถจักรยานยนต์ 89 คัน สร้อยคอทองคำ 5 รายการ มูลค่าทรัพย์สินเกือบ 4,000 ล้านบาท

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 09.30 น. ที่บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายในงานมีกิจกรรมเยี่ยมชมฐานเรียนรู้แปลงสาธิตการเกษตรพื้นที่สูง และโครงการจิตอาสาปลูกต้นพญาเสือโคร่ง จำนวน 1,000 ต้น โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วม 
ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา จะเป็น พื้นที่ให้องค์ความรู้และขยายผลสู่ผลสำเร็จตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงและขยายผลสู่เกษตรกรต้นแบบ รวมถึงการเป็นต้นแบบธนาคารอาหารชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
โครงการ “เกษตรวิชญา” เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะ หมู่ 4 ตำบลโป่งแย่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวม 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการอันก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษาและราษฎร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2545 ทรงพระราชทานนามศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบ้านกองแหะ ว่า “เกษตรวิชญา” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 ซึ่งเกษตรวิชญา หมาย ถึงปราชญ์แห่งการเกษตร 
กมล เครือนิล ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม kick off ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม  kick off  ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 

              เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62 ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้จัดกิจกรรมพร้อมกัน ทั้ง 25 อำเภอ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว อำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 25 หมู่บ้าน  ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความสุขให้ประชาชน  ภายในกิจกรรมดังกล่าว มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ประกอบด้วย การปลูกต้นรวงผึ้ง  การเปิดศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  การเดินรณรงค์ในการ ลด ละเลิก การลดใช้ถุง เพื่อลดภาวะโลกร้อน  และศูนย์การคัดแยกขยะ โดยสามารถ นำขยะที่ได้จากครัวเรือน นำมา แลกกับ ถุงผ้า ไข่ไก่ เพื่อร่วมกันช่วยขยะและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย มีเหล่าจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
                        ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มาทำงานร่วมกันให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อหล่อหลอมให้เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ความผูกพันในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งขอให้ร่วมกันพัฒนาและดูแล รักษาสภาพหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน  สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม 
ภาพ/ข่าว   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
กมล เครือนิล ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11พค2562นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมด้วยนาย เชษฐพงศ์ นันทิทรรภ นายช่างชลประทานชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงเหนือและท้ายประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพปัจจุปันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหนือประตูระบาย2.37ล้านลูกบาศน์เมตรมีการระบายน้ำท้ายอัตรา3.5ลูกบาศน์เมตร/วินาทีหรือประมาณวันละ302,400ลูกบาศน์เมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ในการควบคุมและการบริหารจัดการน้ำให้สถานีสูบน้ำด้านเหนือน้ำ26สถานีและด้ายท้ายน้ำ8สถานีพร้อมติดตามการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบแปะ3หมู่ที่1ตำบลบ้านแปะและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่สารภี1ตำบลแม่สอยซึ่งมีการสูบน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรสวนลำใยและมะม่วง และได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำใย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่4ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ของนายสุธรรม อ๊อดต่อกัน พร้อมทั้งติดตามการช่วยเหลือสวนลำใยหมู่ที่ 4 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทองที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะแล้งจำนวน 100 ไร่ และแสดงอาการแล้ว 15 ไร่ โดยเป็นพื้นที่สวนลำใยของนายอุทัย แสนอ้าย โดยลำใยเกิดอาการเหี่ยวเฉาจากการขาดน้ำเนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีแรงดันไฟต่ำทำให้ปั๊มน้ำไม่สามารถดึงน้ำจากบ่อบาดาลได้โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1กรมชลประทานได้ให้สนับสนุนเครื่องปั่นไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนและจะทำการสูบน้ำในแปลงดังกล่าวแล้วเสร็จอีก1-2วันนี้ พร้อมได้รับการประสานจากนายวิทธิกร ปัญญามี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลแม่สอย ตรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยขะหมาหลวงเพื่อพิจารณาเสนอแผนงานการขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลแม่สอย ตำบลบ้านแปะ ปัจจุปันยังไม่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามได้ขอความร่วมมือเกษตรกรช่วยใช้น้ำอย่างประหยัดและใช้น้ำตามรอบเวรที่เจ้าหน้าที่ชลประทานหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

กมล เครือนิล ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน