<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

15 พ.ย. 2562

กองทัพภาคที่ 3 ปรับแผนการบินของอากาศยาน AU– 23 Peacemaker ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศจัดทำแผนการบินประจำสัปดาห์ที่ 3 - 4 ของอากาศยาน au - 23 peacemaker ห้วงวันที่ 20 – 29 พ.ย.62 ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 14 พ.ย.62 เวลา 09.30. พ.อ.วิศิษฐ์ บรรณากิจ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศจัดทำแผนการบินประจำสัปดาห์ที่ 3 - 4 ของอากาศยาน au - 23 peacemaker ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ ลดปัญหาการเผาป่าเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
หัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า แผนการบินประจำสัปดาห์ที่ 3 - 4 ของอากาศยาน au - 23 peacemaker ในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในพื้นที่เพื่อลดการเผาครั้งนี้ จะปฏิบัติการบินห้วงวันที่ 20 – 29 พ.ย.62 ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ น่าน แพร่ ลำพูน ตาก พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งที่ผ่านมาการบินของหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์สามารถประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในกรณที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจการบินในพื้นที่นั้นๆตามช่วงเวลาที่ได้วางแผนไว้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอิ้ออำนวย กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 จะพิจารณาเลื่อนการปฏิบัติในสัปดาห์ต่อไป ซึ่งการขึ้นบินทุกครั้งจะประเมินถึงความปลอดภัยในการบินเป็นหลัก
กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น