<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 13 มกราคม 2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ.... อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

รมต.กระทรวงวิทย์ฯปิดโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรนโยบายด้านวิทย์ฯ -นวัตกรรม พื้นที่ภาคเหนือ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิดหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศ

13 มี.ค.2558 ณโรงแรมฮอลิเดย์อินน์อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำพิธีปิดหลักสูตรอบรมโครงการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ของภาคเหนือตอนบน โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ทางหน่วยงานฯได้ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ผู้บริหารระดับสูง ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำนโยบายและแผนงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเรียนรู้การกำหนดนโยบายและแผนงาน แลกเปลี่ยนความรู้พร้อมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แพร่และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรม 30 คนใช้เวลา 2 เดือนตั้งแต่ 15 มกราคม 2558 

ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น