<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

8 พ.ค. 2555

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดหอกษัตริย์เกษตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดหอกษัตริย์เกษตร ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดหอกษัตริย์เกษตร ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 “85 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรกรไทย” ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดภายใต้แนวคิด เกษตรสร้างสรรค์ เศรษฐกิจยั่งยืนระหว่างวันที่ 1-13 พฤษภาคม 2555 ซึ่งหอกษัตริย์เกษตร สร้างจำลองจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างถวาย และตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ มีลักษณะเป็นเรือนยอดหลังคาซ้อนชั้น ทรงมณฑป 9 เหลี่ยม ในสัดส่วนแบบล้านนาและมียอดฉัตรปัก แสดงถึงความสำคัญของอาคารและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ หอกษัตริย์เกษตรได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ภายในจัดแสดงภาพและวีดีทัศน์พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะด้านการเกษตร หลักการทรงงานจากภูผาสู่มหานที โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิโครงการหลวง เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับบริเวณรอบนอกของหอนิทรรศการจัดแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จเยือนหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเกตรแห่งชาติในครั้งนี้ โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์


ภาพโดย กมล เครือนิล CMupdatenews  และ Jim Phathai สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวโดย  ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น