<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

19 พ.ค. 2555

ประเพณีใส่ขันดอกและบูชาเสาอินทขิลที่วัดเจดีย์หลวง


เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีใส่ขันดอกและบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2555 ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นำประชาชนร่วมสักการะเสาหลักเมือง ใส่ขันดอก และสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่าเพื่อความเป็นศิริมงคล

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.00 น. ที่วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีใส่ขันดอกและบูชาเสาหลักเมืองอินทขิล ในระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานหลายหมื่นคน

ในพิธีเปิดงานมี มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยเป็นผู้นำประชาชนกล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นำประชาชนสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ สักการะเสาหลักเมืองอินทขิล และร่วมใส่บาตรดอกไม้ โดยมีประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดกว่าหนึ่งพันคน

สำหรับประเพณีใส่ขันดอกและบูชาเสาอินทขิลนั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสักการะและแสดงความเคารพต่อเสาอินทขิลซึ่งถือเป็นเสาหลักเมืองประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในงานนอกจากจะมีประเพณีใส่ขันดอกแล้ว ยังมีการสรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในตอนค่ำจะมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาทุกคืน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาให้คงอยู่สืบไป

พิธีบูชาเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง ซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อว่าเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคง การอยู่ดีมีสุขให้คนเชียงใหม่ อินทขิลหรือเรียกว่า เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ทราบดีว่า ทุกๆ ปีจะต้องมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองรวมทั้งผู้ที่ทำเกี่ยวกับเกษตรโดยการเพาะปลูก โดยงานดังกล่าวได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่าอันเป็นพระพุทธรูปที่บันดาลให้ฝนตกมาเป็นประธานในขบวนแห่และมีการสวดคาถาอินทขิลของหมู่สงฆ์ด้วย ชาวเชียงใหม่จะทำพิธีบูชาอินทขิลในตอนปลายเดือน 8 ต่อเดือน 9 หรือระหว่างเดือนพฤษภาคมต่อเดือนมิถุนายน โดยเริ่มในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า วันเข้าอินทขิล การเข้าอินทขิลจะมีไปจนถึงในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันออกอินทขิล จึงเรียกว่า เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก

ทีมข่าว Pic For Press สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น