<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

28 ก.ค. 2554

รัฐบาลประกาศไว้ทุกข์-ลดธงครึ่งเสา15วัน
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ ลงวันที่ 27 ก.ค. 2554 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง และได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวง ต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา จึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้ 1. ให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงลงครึ่งเสา กำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 2554 เป็นต้นไป 
2. ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. พ.ศ.2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ค. พ.ศ.2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น