<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

29 ก.ค. 2554

ประชาชนแห่ร่วมถวายสักการะพระศพประชาชนแห่ร่วมถวายสักการะพระศพ “เจ้าฟ้าเพชรรัตน”อย่างเศร้าโศก

วันนี้ (29 ก.ค.) ทางสำนักพระราชวังได้มีการจัดเตรียมสถานที่ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกำหนด 100 วัน เมื่อเวลา 06.00 น. มจ.มงคลเฉลิม ยุคล เป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระกุศล ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งสิ้นพระชนม์ เมื่อเวลา 16.37 น. ของวันที่ 27 ก.ค. 2554 ที่ผ่านมา รวมพระชันษา 85 ปี เมื่อเวลา 11.00 น. นายสถาพร ทรงพร ตัวแทนสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่ 2 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม การสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ ประจำทั้งกลางวันและกลางคืนโดยรับพระราชทานฉันเช้าวันละ 8 รูป ฉันเพลวันละ 8 รูป กำหนด 100 วัน โดยในวันนี้เวลา 07.00 น. -18.00 น. เป็นพระสงฆ์จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร เวลา 18.00 น.-07.00 น. เป็นพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร วัดละ 4 รูป นอกจากนี้ยังมีประโคมดนตรีเป็นลักษณะประโคมย่ำยาม ประกอบด้วยวงแตรสังข์และวงปี่ไฉน กลองชนะ โดยจะมีการประโคมย่ำยามทุก 3 ชม. คือเวลา 06.00 น. 12.00 น. 18.00 น. 21.00 น. และ24.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้เร่งจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และอนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพและถวายสักการะพระศพ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ ส่วนหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนสามารถขออนุญาตเข้ามาเป็นเจ้าภาพในพระราชพิธีนี้ได้ทุกวันพุธจนครบกำหนดพระราชพิธี 100 วัน ทั้งนี้ในส่วนของพระราชพิธีที่จะมีพระบรมวงศานุวงศ์ทรงร่วมพิธีจะจัดขึ้นในวันครบรอบ 7 วัน 50 วันและ 100 วัน

อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนภาครัฐและเอกชนต่างๆ สามารถนำพวงมาลาไปวางถวายพระศพ โดยจะมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรับลงทะเบียน บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อีกทั้งสามารถเข้าร่วมสดับพระพิธีธรรมได้ในเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  นอกจากนี้มีทีมแพทย์พยาบาล จากกรมแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ได้ให้บริการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาสักการะพระศพ ตั้งแต่เวลา 07.00- 24.00 น ทุกวัน อีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้มีบุคคล องค์กร ผู้แทนหน่วยงาน มูลนิธิ คณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ทยอยเดินทางมาวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่อง อาทิ  มจ.มงคลเฉลิม ยุคล และหม่อมบงกชปรียา ยุคล มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคลและหม่อมกมลา ยุคล ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ม.ล.สราลี กิติยากร นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฏีกา พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรีและภริยา พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. กองทัพอากาศ พล.อ.ประพันธ์และคุณหญิงสัตยวดี กุวานนท์ พลเรือเอกกำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร. และภริยา ดวงพร พุ่มหิรัญ ดร.สาโรจน์ ลีสวรรค์ ผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ร.1 พัน. 1 รอ. ร.1 พัน3 รอ. ร.1พัน 4 รอ. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศาลฎีกา กระทรวงพาณิชย์ กองทัพเรือ สำนักงาน กสทช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยนางศศิธร ชารีโคตร ครูโรงเรียนเทศบาล 2 มุกขมนตรี จ.อุดรธานี นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 250 คน เข้าสักการะพระศพฯ กล่าวว่า พาเด็กๆ จากโครงการ “เยาวชนต่อต้านยาเสพติด จ.อุดรธานี” มาทัศนศึกษาที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว โดยตรงกับโอกาสที่ให้เด็กนักเรียน ได้เข้ามาสักการะพระศพ ซึ่งก่อนที่จะเดินทางมาถึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านให้ฟังอีกด้วย

สรุปยอดพวงมาลาและเงินถวายทำบุญเมื่อวันที่ 28 ก.ค.54 ที่ผ่านมา ในพระราชพิธีถวายน้ำสรงน้ำพระศพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ได้มีหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน มาร่วมถวายพวงมาลา จำนวน 38 พวง และเงินบริจาคทำบุญ จำนวน 6,557 บาท

พระพิธีธรรมหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มีจำนวน 10 วัด ฝั่งธนบุรี วัดวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร วัดประยูรวงศาวาส วัดอนงคารามวรวิหาร  ฝั่งพระนคร วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรวิหาร วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

สำหรับพระราชพิธีประจำวันตลอด 100 วัน หรือตามกำหนดไว้ทุกข์นั้นมีกำหนดการ คือ เวลา 06.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยาม, เวลา 07.00 น. พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า, เวลา 09.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม, เวลา 11.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฉันเพล, เวลา 12.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม, เวลา 15.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม, เวลา 18.00 น. ประโคมย่ำยาม, เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม, เวลา 21.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยาม และเวลา 24.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยาม

ส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง บำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร 7 วัน ในวันอังคารที่ 2 ส.ค. 54 เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจักรีหรือสายสะพายมงกุฎไทย, วันพุธที่ 3 ส.ค. 54 เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 30 รูป สวดถวายพระพร รับพระราชทานฉัน มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา ประเคนผ้าไตรพระ 86 รูปเท่าพระชนมายุ แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์

บำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน ในวันพุธที่ 10 ส.ค. 54 เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบขาว ไว้ทุกข์ ประดับเหรียญ, วันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 54 เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 30 รูป สวดถวายพระพรพระรับพระราชทานฉัน มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูปสวดธรรมคาถา ประเคนผ้าไตรพระ 85 รูเท่าพระชนมายุ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ประดับเหรียญ

บำเพ็ญพระราชกุศลปัณณาสมวาร 50 วัน ในวันพุธที่ 14 ก.ย. 54 เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์  1 พระ 4 รูปสวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ทุกข์ สายสะพายจุลจอมเกล้าหรือสายสะพายมงกุฎไทย, วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย. 54 เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 30 รูป สวดถวายพรพระรับพระราชทานฉัน มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1  พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา ประเคนผ้าไตรพระ 86 รูปเท่าพระชนมายุ แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์

บำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. 54 เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 30 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจุลจอมเกล้าหรือสายสะพายมงกุฎไทย และวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 54 เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 30 รูป สวดถวายพรพระรับพระราชทานฉัน มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1  พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา ประเคนผ้าไตรพระ 86 รูปเท่าพระชนมายุ แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์.
ที่มา : เดลินิวส์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น