<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

14 ต.ค. 2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถ พระราชทานแสนบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถ พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนแสนบาทช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการทำพิธีรับพระราชทานเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 1 แสนบาท ให้จังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมามีพื้นที่ประสบอุทกภัย 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ อันเกิดจากอิทธิพลของพายุนกเตน พายุไห่ถาง และพายุเนสาด ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เงินพระราชทานดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งมอบให้นายคมสันต์ สุวรรณอำภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดสรรช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต่อไป ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวเชียงใหม่อย่างล้นพ้น
ก่อนหน้านี้ หลังจากทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ประสบอุทกภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยในอำเภอต่าง ๆ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เดินทางมามอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุได้ทรงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้ทรงมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยเช่นเดียวกัน

ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น