<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

11 ต.ค. 2554

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจสอบระดับน้ำในลำน้ำปิงที่จังหวัดเชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจสอบระดับน้ำในลำน้ำปิงที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแนะแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่
นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจระดับน้ำที่จุดวัดระดับน้ำ P1 เชิงสะพานนวรัฐ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูล โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แนะนำให้ทำคันดินสำหรับป้องกันเขตเมืองและจุดลุ่มต่ำ เพื่อป้องกันเขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ นายพิสิฐ บำเพ็ญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน เพื่อรับทราบรายละเอียดการเกิดอุทกภัยของเชียงใหม่ในภาพรวม จุดที่ลึกที่สุดของลำน้ำปิงและจุดต่ำที่สุดของเมืองเชียงใหม่ และแนวทางในการแก้ปัญหา
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2554 ระดับน้ำที่จุด P1 สะพานนวรัตน์สูงถึง 4.94 เมตร น้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่เสียหายมูลค่าหลายพันล้านบาท ล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ได้วางแนวคอนกรีตพร้อมกระสอบทรายไว้ริมตลิ่งแม่น้ำปิงในเขตเมืองระยะทาง 11 กิโลเมตรเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย โดยจะวางไว้จนกว่าจะพ้นฤดูฝน

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์ สวท.เชียงใหม่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น