<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

3 มิ.ย. 2554

วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปี 2554 และมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนเรียนดี ความประพฤติดี

วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2554 พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ พิธีไหว้ครูดุริยางค์ศิลป์ และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี

นางปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูของนักเรียนชั้น ม.1 และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบทุนพระราชทานจากมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 1 ทุน แก่ นายพิชิตชัย คะเน นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาด้วย
นอกจากนี้ยังได้มีพิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ไทย ซึ่งมี ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี มีนายสมบัติ แก้วสุจริต ผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย และพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์ ซึ่งพลตรีประตินันท์ สายหัศดี ผู้บัญชาการ มลฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานประกอบพิธี มีนายนัฐพงศ์ โสวัตร เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ เดิมอยู่ในสังกัดกรมศิลปากร ได้โอนมาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาใน 8 สาขา ได้แก่ สาขานาฏศิลป์โขน นาฏศิลป์ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์สากล และ คีตศิลป์สากล และระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 845 คน มีข้าราชการและบุคลากร รวม 107 คน  
ข่าวโดย : ส.ปชส.เชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น