<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

10 พ.ค. 2554

ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่กำชับข้าราชการทางการเมือง

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา ก็ได้มีการ เข้าสู่ช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง ในส่วนของ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง ทางการเมืองไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด การเลือกตั้งจะมีขึ้น ข้าราชการมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตยในบ้านเมือง ดังนั้นข้าราชการต้องมีความชัดเจนในหน้าที่ ในส่วนของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนั้น ถ้ามีสิ่งใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องการความช่วยเหลือก็ยินดีให้ความสนับสนุน อย่างเต็มที่ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ต่อกรณีที่ ก่อนหน้านี้มีประชาชนไปทำบัตรประชาชนแล้วได้บัตรเหลืองแทนบัตรประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้ ง่ายต่อการสวมสิทธิ ผู้ว่าราชการ จังหวัด เชียงใหม่กล่าวว่า จะต้องมีมาตรการมาตรวจสอบเพื่อความเรียบร้อยและโปร่งใส ขณะเดียวกันที่ จังหวัด เชียงใหม่ เริ่มมีการทำลายป้ายประชาสัมพันธ์ของพรรคต่างๆ และมีเรื่องร้องเรียนเป็นระยะ ซึ่งหากมีการทำลายป้าดังกล่าว คาดว่าจะมีการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามไม่สิ้นสุด ดังนั้น ขอความร่วมมือ อย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง อย่าทำลายป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติต่อทุกพรรคเท่าเทียมกัน ให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการตัดสินเอง ในส่วนของจังหวัด ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบแล้ว
ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ขอความร่วมมือ วิทยุชุมชน ไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน จะมีการตรวจสอบอย่างเข้าข้น ไม่ให้มีการหาเสียงหมิ่นสถาบัน อันเป็นที่เทิดทูนหวงแหน ของทุกคนในชาติ ส่วนของ จังหวัดเชียงใหม่นั้น คงไม่มีการแต่งตั้งคระกรรมการทำงานชุดพิเศษเพื่อการเลือกตั้งโดยเฉพาะ หากทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหน้าที่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น