<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

4 พ.ค. 2554

ในหลวงทรงมีพระอาการเจ็บน้อยลง

สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 38 โดยมีรายละเอียดดังนี้
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง 
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 38
วันนี้เป็นวันที่สองหลังจากการผ่าตัดระบายน้ำไขสันหลัง คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถวายตรวจแผลผ่าตัด ผลเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ
ทรงมีพระอาการเจ็บน้อยลงในบริเวณที่ใส่สายระบาย อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัย ระบบการหายพระหทัยปกติ บรรทมได้
คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอให้งดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น