<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

8 พ.ค. 2554

กิจกรรม Big Cleaning Day Mae Tang River 2011

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 1st Big Cleaning Day / Mae Tang River 2011 ณ หน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง และองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเดิม ๆ ของสองฝั่งน้ำแม่แตง เพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนความสะอาดและคุณภาพของน้ำ คงความสมดุลทางธรรมชาติที่เอื้อต่อความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ป้องกันการทะลายของดินริมฝั่งน้ำ ป้องกันการบุกรุกลำน้ำ ปลูกจิตสำนึกประชาชนให้ร่วมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยได้จัดกิจกรรมบวชป่า ปลูกต้นไม้สองข้างทาง ปลูกไม้ไคร้น้ำสองข้างลำน้ำแม่แตง ปลูกหญ้าแฝก เก็บขยะตามลำน้ำแม่แตงและสองฝั่ง ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร โดยได้มีการล่องแพยางลำน้ำแม่แตงเพื่อสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวด้วย
ลำน้ำแม่แตงเป็นลำน้ำสายสำคัญสำหรับการเกษตรกรรม เป็นต้นน้ำแม่ปิง เป็นศูนย์รวมกิจกรรมหลักด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ทัวร์ป่า ขี่ช้างล่องแพ เป็นที่อยู่ของชาวไทยภูเขาหลากหลายชาติพันธุ์ มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบาย ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ กิจกรรมดังกล่าวมีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานจำนวนมาก
ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่ม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น