<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

4 พ.ค. 2554

พระอาการในหลวงอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อวันที่ 3 พ.ค. สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 37 โดยมีรายละเอียดดังนี้
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 37
เมื่อคืนวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะแพทย์ถวายการผ่าตัด เพื่อระบายน้ำไขสันหลัง ณ ตึกสยามินทร์ เมื่อเวลา 23.03 น.แล้วเสร็จเวลา 23.44 น.
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า การดำเนินการใส่สายระบายน้ำไขสันหลังจากช่องพระสันหลัง เข้าสู่ช่องพระนาภี (ช่องท้อง) เป็นที่เรียบร้อย โดยถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางเส้นพระโลหิต 1 วัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
วันนี้ การตรวจพระวรกาย ปรากฏว่า ทรงมีพระอาการเจ็บบริเวณที่ใส่สายระบาย แต่พระอาการทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัย และระบบการหายพระทัยปรกติ และเสวยพระกระยาหารได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น