<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

2 พ.ค. 2554

ข่าวสั้น:กกต.คาดรับสมัครเลือกตั้งวันแรก 11-12 พ.ค. นี้

2 พค. 2554 07:08 น. 
รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่า ขณะนี้ด้านบริหารจัดการการเลือกตั้งได้จัดทำแผนงานการเลือกตั้งแบบคร่าวๆเสร็จสิ้นแล้ว โดยเหลือเพียงขั้นตอนการอนุมัติของ กกต. ซึ่งทั้งนี้ต้องรอการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาเสียก่อน โดยแต่เดิมนั้นการรับสมัครจะใช้เวลาประมาณ 10 วัน นับจากวันยุบสภา แต่ในครั้งนี้จะใช้เวลาเพียง 3-4 วันภายหลังจากยุบสภาเท่านั้น ทั้งนี้คาดว่าวันสมัครรับเลือกตั้งวันแรกน่าจะเป็นวันที่ 11 พ.ค. หรือ 12 พ.ค. โดยจะรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อก่อนและใช้เวลา 5 วัน จากนั้นจึงจะเป็นการรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตซึ่งใช้เวลา 5 วันเช่นเดียวกัน ส่วนการลงคะแนนล่วงหน้านั้นจะมีขึ้นก่อนวันเลือกตั้งจริง 1 สัปดาห์ และจะปรับลดให้เหลือเพียงวันเดียวตามที่มีการแก้ไข 
แหล่งข่าว จาก กกต. แจ้งว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งอื่นที่ผ่านมา เพราะกฎหมายเลือกตั้งจะมีผลบังคับใช้ก่อนการยุบสภาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้มีเรื่องที่จำเป็นต้องทำเป็นจำนวนมาก อาทิ การประกาศระเบียบเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ซึ่งต้องออกรองรับกับกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่ หรือการประกาศแต่งตั้ง กกต. เขต และบุคลากรที่ทำหน้าที่ในเขตเลือกตั้ง เพราะคนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการทำงานรวมถึงเป็นผู้ทำหน้าที่สมัครรับเลือกตั้งด้วย ดังนั้นทั้งหมดต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะสมัครรับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามขณะนี้ ฝ่ายสำนักงานได้เตรียมการยกร่างระเบียบและประกาศทั้งหมดไว้แล้ว รอเพียงว่าเมื่อใดกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ และมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาเท่านั้น ก็จะสามารถเสนอให้ กกต. อนุมัติได้ทันที


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น