<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

2 ส.ค. 2554

มหาดไทยตั้งเขตปลอดเหล้าทุกสังกัด


นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

สธ.ลงนามมท.ให้สถานที่ราชการในสังกัดทุกแห่งเป็นเขตปลอดเหล้า-เบียร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดสถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณะปลอดการขาย ดื่ม และโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยการลงนามครั้งนี้ เพื่อให้สถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณะที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เป็นสถานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
โดยปีนี้ เน้นการดำเนินงานในระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างความร่วมมือและแนวทางให้หน่วยงานราชการ และข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ สาระสำคัญในบันทึกความร่วมมือมี 3 ข้อ คือ จัดให้สถานที่ราชการ และสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการ ปลอดการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย งดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในสถานที่ราชการ และสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการ และกรณีสถานที่ราชการที่มีร้านค้าหรือสโมสรอยู่เดิม หากจะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ เฉพาะในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถือว่าเป็นกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับแรกของไทย ที่มีเจตนารมณ์ในการควบคุมผลกระทบในทุกมิติที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการเฉพาะ โดยมุ่งเน้นที่การคุ้มครองเยาวชนและประชาชน
ด้านนายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า แม้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 บังคับใช้แล้ว แต่ยังพบผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ละเมิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่ทราบข้อกฎหมาย และไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม การลงนามดังกล่าว จะทำให้ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และเป็นมาตรการหนึ่งที่จะนำมาใช้ป้องกันและป้องปราม ควบคุมกับมาตรการนิติบัญญัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น