<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

30 เม.ย. 2563

CM-UPDATE / COVID-19 : คอเหล้าเซ็ง !!!! หลังชัดเจนแล้ว ห้ามขายเหล้าต่อถึง 31 พ.ค. หลังจากมติคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติให้ขยายเวลาใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวออกไปอีก 1 เดือนนั้น 

วันนี้  30 เมษายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.กล่าวถึงประเด็นการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปหรือไม่ว่า เรื่องนี้เป็นไปตามคำสั่งของ ผอ.ศบค.ที่ยังคงให้ยึดตามคำสั่งเดิมคือ ห้ามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมท.จะได้ออกคำสั่งเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุดการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

- ทั้งนี้นายฉัตรชัย พรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกโทรสารในราชการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยหนังสือได้ระบุไว้ว่า1 ประกาศเรื่องการขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 1 โดยให้ขยายระยะเวลาการบังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปถึงคราวหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึง 31 พฤษภาคม 2563
2 ประกาศเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้โดยบรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5 – 2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพรกฉุกเฉิน พ. ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และแก้ไขเพิ่มเติมยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี จะกำหนดเป็นอย่างอื่นตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
3 ประกาศเรื่องการให้ข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีที่กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้โดยให้บรรดาข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ผู้ราชอาณาจักรลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
จึงขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การออกคําสั่งหรือประกาศของจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้รอการสั่งการเชิงนโยบายจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนเพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศและมีข้อกฎหมายรองรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อไป
- ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่า จะมีการผ่อนลมหายใจ ให้คอเหล้าได้ซื้อเหล้าตุนไว้ได้ในช่วงวันที่ 1-2 พ.ค. ก่อนจะประกาศห้ามขายสุราต่อในวันที่ 3 พ.ค. ยาวไปจนถึงสิ้นเดือน
แต่วันนี้ในการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีความชัดเจนแล้วว่า จะยืดอายุการห้ามขายเหล้า สุรา ต่อไปถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น