<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

28 ก.ย. 2554

แจ้งข่าวเตือนภัย เชียงใหม่. 28 กันยายน 2554 20.40 น3

สำนักชลประทานที่ ๑ คาดหมายระดับน้ำปิงสูงสุด บริเวณสะพานนวรัตน์จะอยู่ที่ ๔.๙๐ เมตร ในช่วง ๒๔๐๐ น.ของวันนี้

แจ้งข่าวเตือนภัย : เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ Sueb Persus จาก Facebook.
1. พื้นที่ในเขตตำบลป่าแดด (บ้านป่าพร้าวนอก โรงงานเหล้า ร้านอาหารวังปลา ร้านอาหารท่าน้ำ ทางลอดใต้
สะพานไปป่าแดด) คาดหมายระดับน้ำท่วมสูง 0.80 ม.
2. พื้นที่ในเขตตำบลช้างคลาน (ถนนเจริญประเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตประถม ป่าไม้เขตเชียงใหม่ บ้านป่าพร้า
วนอก หมู่บ้านเวียงทอง บ้านป่าแดด) คาดหมายระดับน้ำท่วมสูง 0.60 ม.
3. พื้นที่ในเขตตำบลหนองหอย (บ้านเด่น การไฟฟ้าบ้านเด่น หมู่บ้านจินดานิเวศน์) คาดหมายระดับน้ำท่วมสูง
0.50 ม.
4. พื้นที่ในเขตตำบลหนองหอยและตำบลสันป่าข่อย (ห้างริมปิงซุปเปอร์สโตร์ วัดท่าสะต๋อย ตลาดทองคำ ค่าย
กาวิละถนนกองทราย ตลาดสันป่าข่อย) คาดหมายระดับน้ำท่วมสูง 0.40 ม.

‎5. พื้นที่ในเขตตำบลหนองหอย (ตลาดหนองหอย โรงเรียนมงฟอร์ต โรงเรียนกาวิละ หมู่บ้านปาล์มสปริง สนาม
กอล์ฟ ถนนราษฎรอุทิศ) คาดหมายระดับน้ำท่วมสูง 0.30 ม.
6. พื้นที่ในเขตตำบลช้างคลาน (ถนนประชาสัมพันธ์ ถนนช้างคลาน ไนท์บาร์ซาร์ แยกแสงตะวัน ถนนลอย
เคราะห์ วัดห้วยฝาย เชียงใหม่แลนด์) คาดหมายระดับน้ำท่วมสูง 0.20 ม.
7. พื้นที่ในเขตตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลวัดเกต ตำบลท่าศาลาและตำบลสันป่าข่อย (โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
ถนนทุ่งโฮเต็ล สถานีรถไฟเชียงใหม่ ตลาดวโรรส (กาดหลวง) ตลาดเมืองใหม่) คาดหมายระดับน้ำท่วม 0.05-0.10 ม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น