<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

22 มี.ค. 2555

ลงนาม "ปี๋ใหม่เมือง 2555" ต้องลดการสูญเสีย

พิธีลงนามประกาศนโยบายในการลดปัญหาความสูญเสียในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ผลจากการระดมความคิดเห็นของพลังชุมชนเกือบร้อยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 


เครือข่ายเวทีสานพลังความร่วมมือชุมชน 92 ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหาแนวทางความร่วมมือ เพื่อลดปัญหาความสูญเสียในประเพณีปี๋ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการระดมความคิดเห็น สรุป และเสนอแนวทาง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง โดยให้มีการจัดกิจกรรมในวัดของชุมชน ตามวิถีประเพณีปีใหม่เมือง รณรงค์แต่งกายพื้นเมืองล้านนา อู้จ๋ากำเมือง สานสามวัยในชุมชุม ดูแลคนเมาในชุมชน ไม่ให้สร้างความวุ่นวายนอกพื้นที่ ด้านที่ 2 การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน ให้ข้อมูลคุณค่าความหมายแก่นแท้ประเพณีปีใหม่เมือง ให้ข้อมูลการสูญเสีย ในเทศกาลสงกรานต์ และประชาสัมพันธ์ให้ร้านในชุมชน งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอด 3 วัน คือ วันที่ 13-15 เมษายน และด้านที่ 3 ด้านข้อตกลงร่วมชุมชน ได้แก่ ขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนงดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 วัน งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขบวนสรงน้ำพระ ขบวนรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ ห้ามแต่งกายไม่สุภาพ เต้นยั่วยุอนาจาร การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม และ การจัดตั้งอาสาสมัครชุมชน เพื่อดูแลความเรียบร้อยและคอยเตือน ห้ามคนเมาในชุมชนออกนอกพื้นที่
ครั้งนี้ ตัวแทนจากส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับมอบแนวทางความคิดเห็นและลงนามประกาศนโยบายร่วมกัน เพื่อร่วมลดปัญหาความสูญเสียในประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยมีตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนสื่อมวลชน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นปีที่ 3 ต้องควบคุมการดื่มเฉพาะที่ สำหรับพื้นที่สาธารณะต้องเข้มงวดการบังคับข้อกฎหมาย
ทั้งนี้ นายชัยพินธ์ ขัติยะ ตัวแทนสื่อมวลชน ได้กล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชนว่า ควรเสนอภาพที่เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่มากกว่าสมัยใหม่ เช่น การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย แทนการนำเสนอการแต่งกายที่ล่อแหลม โดยมองว่าสื่อมวลชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญของสังคม ที่จะส่งเสริม หรือชี้นำให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ได้ 


ภาพโดย กมล เครือนิล CMupdatenews :  ข่าวโดย กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น